Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.
väre jatkojohto

Lähes puolet suomalaisista vähentänyt turhan sähkön kulutusta viimeisen vuoden aikana. Tehokkain säästökeino nähtiin epämieluisimpana.

Energiapalveluyhtiö Väre selvitti tutkimuksessaan suomalaisten ilmastoa kuormittavat tottumukset ja asenteet.

väre jatkojohto

Väreen tutkimuksen* mukaan 49 % suomalaisista on vähentänyt viimeisen vuoden aikana turhaa sähkönkulutusta kotona ja suurin osa kertoi kiinnittävänsä huomiota kotitalouden sähkön kulutukseen konkreettisilla teoilla. Suomalaiset säästävät mieluiten sähköä valoja sammuttamalla, vaikka vain asteen lasku huonelämpötilaan merkitsisi 5 % säästöjä lämmityskuluissa**. Tutkimuksessa tuli ilmi, että suomalaiset toivoivat laajasti lisää säästövinkkejä omaan kulutuskäyttäytymiseensä sekä fiksun sähkönkulutuksen opettamista lapsille.

Säästövinkki:


Sisälämpötilan lasku yhdellä asteella tuo 5 % säästön lämmityskuluihin.


Mikäli jokainen suomalainen kotitalous laskisi huonelämpötilaa asteen verran, saavuttaisimme sähkösopimuksissa säästön, joka vastaa 150 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kokonaissähkönkulutusta vuodessa.


Hävikkisähkö kuriin säästämällä

Naiset aktiivisempia sähkön säästäjiä

Vuonna 2020 kotona vietetty aika lisääntyi koronan myötä. Samalla kiinnostus kotitalouden kulutukseen ja sen ilmastoa kuormittavia tekijöitä kohtaan on kasvanut. Energiapalveluyhtiö Väreen teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat vähentäneet monia ympäristöä kuormittavia tekijöitä omassa kulutuksessaan viime vuoden aikana.


Viimeisen vuoden aikana 45 % miehistä ja 52 % naisista on vähentänyt turhaa sähkönkulutusta. Ruokahävikkiä puolestaan on vähentänyt 71 % naisista ja 61 % miehistä. Yhteensä 37 % suomalaisista taas on vähentänyt yksityisautoilua, missä näkyy varmasti osaltaan myös koronavuoden etätyöskentelyn lisääntyminen. Vastaajista jopa 83 % kertoi kiinnittävänsä huomiota kotitalouden sähkönkulutukseen konkreettisilla teoilla.


- Etenkin naiset ovat selvästi kiinnittäneet erityistä huomioita turhan karsimiseen. Tutkimuksessamme ilmeni, että naiset ovat jokaisessa kategoriassa vähentäneet ilmaston kuormitusta lisääviä tekoja prosentuaalisesti miehiä enemmän, kertoo Väre Oy:n kehitysjohtaja Antti Martikainen.


Tutkimuksen mukaan naiset myös uskovat miehiä useammin, että oman kotitalouden sähkönkulutuksella voi vaikuttaa ilmaston kuormitukseen.


- Fiksulla sähkönkulutuksella todella voi merkittävästi vaikuttaa niin omaan hiilijalanjälkeen kuin kukkaroonkin. Turhan hävikkisähkön karsiminen kannattaa aina, etenkin jos haluaa karsia myös sähkölaskun loppusummasta. Mutta esimerkiksi vihreään sähköön siirtyminen on todella merkittävä tekijä yksilön hiilijalanjäljen muodostumisessa, Martikainen kertoo.

Tehokkainta sähkönsäästökeinoa pidettiin epämieluisimpana

Suomalaisilta kysyttiin myös, miten he mieluiten säästäisivät sähköä kotona. Kaikkein mieluisimpana koettiin turhien valojen sammuttaminen. Seuraavaksi eniten ollaan valmiita tinkimään sähkösaunan lämmittämisestä. Kaikkein vaikeinta suomalaisille on sisälämpötilan laskeminen, jota mieluisimpana piti ainoastaan 7 % vastaajista.


- Valojen sammuttaminen sähkön säästökeinona on meille kaikille ehkä jo lapsuudesta tuttu ja toki edelleen toimiva. Ikävä kyllä sen vaikutukset eivät ole välttämättä kaikkein tehokkaimmat. Sisälämpötilan lasku asteella sen sijaan tuo 5 % säästön lämmityskuluihin. Mikäli jokainen suomalainen kotitalous laskisi huonelämpötilaa asteen verran, pääsisimme lukuun, mikä vastaisi noin 150 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kokonaissähkönkulutusta vuodessa, Martikainen selventää.


- Harva varmaan edes huomaa asteen laskua lämpötilassa. Eli käytännössä mistään ei edes tarvitsisi luopua ja säästö olisi merkittävä sekä ajatellen luontoa että omaa kukkaroa, hän jatkaa.Väre-asteen-lasku-huonelämpötilaan-merkitsisi-5-%-säästöjä-lämmityskuluissa
Jo asteen lasku huonelämpötilaan tuottaa 5% säästöt lämmityskuluihin.


 

Vinkkejä ja kasvatusta kotitalouden sähkönkulutukseen kaivataan

Tutkimuksessa ilmeni myös, että lähes puolet (47 %) suomalaisista kaipaa enemmän vinkkejä ja tietoa sähkönkulutuksen vähentämiseen. 81 % puolestaan toivoo fiksumman sähkönkulutuksen monipuolista opetusta lapsille myös koulussa.


- On ilo huomata, että sähkönkulutuksen järkeistäminen edelleen kiinnostaa suomalaisia. Pyrimme osaltamme vastaamaan tähän tarpeeseen ehdottomasti, Martikainen summaa.


Väreeltä kerrotaankin, että monet energiankulutukseen liittyvät arkiset vinkit ovat useille tuntemattomia. Harva esimerkiksi tietää, että pyykit kannattaa mieluummin kuivattaa lämmityskaudella energiatehokkaassa, nykyaikaisessa kuivausrummussa kuin sisällä pyykkitelineessä.


Yleisesti sähkönkulutuksen aktiivisen seuraamisen on todettu pienentävän kulutusta.


- Tuotamme asiakkaillemme jatkuvasti uutta tietoa ja uusia palveluja, jotta jokainen voi ottaa oman sähkönkulutuksensa haltuun ja valita itselleen sopivimmat ratkaisut vähentää hävikkisähkön määrää omassa kulutuskäyttäytymisessä. Olemme siitä erikoinen sähkönmyyntiyhtiö, että missionamme on myydä mahdollisimman vähän sähköä ja opettaa asiakkaitamme ennemminkin sähkön säästöön, Väreen Antti Martikainen kiteyttää.Antti Martikainen opastaa sähkönkulutuksen pienentämiseen.
Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen opastaa sähkönkulutuksen pienentämiseen.


 

**Väreen teettämä tutkimus suomalaisten ilmastoa kuormittavista tottumuksista ja asenteista toteutettiin Norstatin kuluttajapaneelissa marraskuussa 2020 ja siihen vastasi 1015 suomalaista ikähaarukassa 18–69-vuotta. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.


** www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/hallitse_huonelampotiloja


Lisätietoja:


Väre Oy, Antti Martikainen, kehitysjohtaja, p. 044 723 7102, antti.martikainen@vare.fi


Väre Oy on uuden ajan energiapalveluyhtiö ja yksi maamme suurimmista sähkön myyjistä: yhtiöllä on noin 250 000 asiakasta ympäri Suomen. Väreen tavoitteena on olla edelläkävijä kokonaisvaltaisten energiapalvelujen tarjoajana. Tarjontamme kattaa palveluja, joilla energiakustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä voidaan mitattavasti vähentää. Teemme viidessä vuodessa sähkönmyynnin tarpeettomaksi, mutta tarjoamme palvelut, joista maksat mielelläsi. www.vare.fi

Lue lisää hävikkisähköstä

Energiavalinnoilla voidaan muuttaa maailmaa.

Jos koet, että ilmastonmuutoksen estäminen ja vastuullisuus ovat tärkeitä asioita, niin konkreettiset toimet kannattaa aloittaa vihreän sähkön hankinnasta.