Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.
Euroopan hiilidioksidipäästöt laskussa

Euroopan hiilidioksidipäästöt laskussa. Päästökauppa osoitti toimivuutensa.

EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvat hiilidioksidipäästöjen tuottajat, energiatuotanto ja teollisuus, vähensivät vuoden 2019 aikana päästöjä 8,7 % verraten vuoden 2018 toteutuneisiin hiilidioksidipäästöihin.

Euroopan hiilidioksidipäästöt laskussa

EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvat hiilidioksidipäästöjen tuottajat, energiatuotanto ja teollisuus, vähensivät vuoden 2019 aikana päästöjä 8,7 % verraten vuoden 2018 toteutuneisiin hiilidioksidipäästöihin. Muutoksen taustalla on keskeisesti energiatuotannon osuus, jossa siirryttiin laajalti hiilen polttamisesta maakaasun käyttöön kustannussyistä. Maakaasu tuottaa vähemmän hiilidioksidia kivi- ja ruskohiileen verraten. Lisäksi uusiutuvan energian (tuuli- ja aurinkovoima) volyymin kasvu on nopeuttanut ilmaston kannalta positiivista kehitystä.


EU:n ETS-päästökauppajärjestelmä on osoittanut toimivuutensa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä päästöoikeuksien hinnan ollessa yli 20 e/tCO2. Arvioimme hinnan jatkavan nousussa pidemmällä aikavälillä ilmastotavoitteiden painotusten vuoksi ja siten leikkaavan päästöjä myös jatkossa kustannuksen nousun myötä. Vaihtoehtoiset tavat tuottaa energiaa päästöttömästi ja investoinnit vähäpäästöisempään tuotantoon teollisuudessa ovat kasvussa. Maakaasun tarjonta Eurooppaan lisääntyy mm. LNG-kaasun tarjonnan myötä joten vaihtoehto hiilisähkölle voi olla edullista myös jatkossakin.


Tulevaa hinnannousua ennakoi myös jo käytössä oleva MSR (market stability reserve) järjestelmä, joka leikkaa päästökauppajärjestelmän ylijäämää tällä hetkellä vuosittain 24 % verran. Lisäksi Saksan ja Ranskan ehdottama hintalattiamalli päästöoikeuden hinnalle rajoittaa laskupotentiaalia toteutuessaan. Lattiahinta olisi trendiltään nouseva tuleville vuosille.  Tämän osalta seuraamme kehitystä Saksan aloittaessa EU:n puheenjohtajuuskautensa 1.7.2020 alkaen ja raportoimme tilanteesta asiakkaillemme viikoittain markkinakatsauksessa.

Päästökauppaan liittyvät palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme myös päästökauppaan liittyvät palvelut ICE:n (Intercontinental Exchange -kauppapaikan) ja useiden OTC-vastapuolien kautta yli kymmenen vuoden kokemuksella. Ota yhteyttä, jos tarvitset välityspalvelua tai kaupankäynnin suunnittelupalvelua.

Vihreä sähkö

Vihreä sähkö

Vihreä sähkö on alkuperätakuin varmennettua 100% uusiutuvaa, tuuli- ja vesivoimaa sekä bioenergiaa.


Sähkön alkuperätakuut ovat edullinen ja yksinkertainen tapa minimoida yrityksesi käyttämän sähkön hiilijalanjälki.

Lue lisää

Kuulumisia Väreen yritysmyynnistä