Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Väre ja Tampereen Energia yhdistävät voimansa sähkön vähittäismyynnissä – 100 000 sähkösopimusta siirtymässä Väreelle. Lue tiedote.

Väre Kotivakuutus

Lähes puolet suomalaisista ei kilpailuta kotivakuutustaan. Etenkin nuoret aikuiset haluavat nyt kaikki kodin sopimukset yhdestä paikasta.

 

Väreen teettämän *kyselytutkimuksen mukaan iso osa suomalaisista kilpailuttaa kotivakuutuksensa harvakseltaan tai ei tee niin laisinkaan. Vastanneista jopa 70 prosenttia vaikuttaa lisäksi kyllästyneen useisiin eri maksuihin ja toivoo, että kaikki asumiseen ja elämiseen liittyvät tarpeet saisi samasta paikasta yhdellä laskulla.

Väre Kotivakuutus

Tutkimustuloksista ilmenee, että etenkin nuoret aikuiset haluaisivat yhä useammin yhdistää erilaiset vakuutussopimukset, sähkölaskut ja muut kodin sopimukset yhden laskun alle. Tutkimuksen mukaan alle 35-vuotiaista jopa 85 prosenttia ilmoittaa haluavansa ostaa kaikki kodissa tarvittavat sopimukset ja palvelut yhdeltä toimijalta. Lisäksi kaikista vastaajista noin joka kolmas (32 %) toivoo energiapalveluyhtiön tarjoavan myös muita palveluita kuin sähkömyyntiä. Väreen tänä keväänä tutkimusyhtiö Bilendin kanssa teettämään *kyselytutkimukseen vastasi tuhat 18–75-vuotiasta suomalaista.


- Tulos on todella selkeä ja samalla kuitenkin markkinassa on vielä vähän tähän mahdollisuuksia. Koemme, että tämä kehitys on väistämätön ja siihen reagointi on ehto sille, että menestymme yhtiönä myös tulevaisuudessa. Muutos tulee olemaan nopea ja siksi otimme nyt jo ensimmäisen askeleen kotivakuutuksen yhdistämisen kanssa, kertoo Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen.


Martikainen viittaa Väreen maaliskuiseen ilmoitukseen siitä, että yritys yhdistää sähkösopimuksen ja kotivakuutuksen yhdeksi palvelupaketiksi. Päätöksen taustalla toimii Suomessa meneillään oleva energiamarkkinan trendi: tulevaisuuden kilpailussa pärjää se toimija, jonka palvelut ovat mahdollisimman monipuoliset, kuluttajan arkea sujuvoittavat sekä ennen kaikkea hyödylliset. Sähkön ja kotivakuutuksen yhdistäminen yhdeksi palvelupaketiksi on ensimmäinen askel Väreen matkalla sähköyhtiöstä aidosti kokonaisvaltaiseksi palveluyhtiöksi."Sekä kotivakuutusta että sähkösopimusta kannattaa kilpailuttaa aika ajoin, sillä tuotteet, hinnat ja elämäntilanteet muuttuvat," suosittelee Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen.

Lähes kaikilla kotivakuutus, noin puolet ei kilpailuta koskaan

Vain harvalla suomalaisella on tutkimuksen mukaan esteitä vaihtaa kotivakuutuksen tarjoajaa, sillä vain noin joka viides vastaaja ei vaihtaisi sopimustaan. Alle 54-vuotiasta noin 85 prosenttia olisi valmis vaihtamaan palveluntarjoajaa, ja nuorilla aikuisilla esteitä on vielä tätäkin vähemmän: esimerkiksi 25–34-vuotiaista vain yksi kymmenestä ei vaihtaisi nykyistä sopimustaan.


Siitä huolimatta puolet (48 %) vastaajista ei kilpailuta sopimustaan koskaan tai juuri koskaan. Nuoret kilpailuttavat sopimuksiaan aktiivisimmin, sillä alle 25-vuotiaista näin tekee vuosittain joka viides. Vastaavasti 65–75-vuotiaista näin toimii vain kaksi prosenttia.


- Sekä kotivakuutusta että sähkösopimusta kannattaa kilpailuttaa aika ajoin, sillä tuotteet, hinnat ja elämäntilanteet muuttuvat. Nämä kaksi kodin tärkeintä sopimusta saa nyt Väreen kautta kerralla kuntoon. Olemme halunneet tehdä tämän asiakkaille mahdollisimman helpoksi tarjoamalla sähkösopimuksen ja laajan kotivakuutuksen samalla laskulla markkinoiden edullisimpana kokonaispakettina, Martikainen painottaa.


Suurimmat syyt vaihtamiseen on nykyistä paremmat edut, hinta ja palvelun helppokäyttöisyys.


- Vakuutuspalvelut koetaan usein etäiseksi ja hankalaksi käyttää ja sen vuoksi asiakasuskollisuus kärsii. Suomalaiset vaihtavat vakuutusyhtiötä nyt selvästi aiempaa useammin, vaikka kilpailuttaminen ja vaihtaminen koetaankin usein työlääksi, Martikainen toteaa.

Lisätietoja:

Väre Oy, Antti Martikainen, kehitysjohtaja, p. 044 723 7102, antti.martikainen@vare.fi


* Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 11.-15.5.2021. Kohderyhmänä olivat 18-75-vuotiaat suomalaiset, ja tutkimuksen otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000.

Joka muuttajan selviytymispaketti

 


✅  Sähkösopimus


✅  Laaja kotivakuutus


✅  + Avainturva

Ajankohtaista