Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Uusi tutkimus etsii keinoja kotitalouksien sähkölaskujen pienentämiseksi

Suomen ympäristökeskus Syke ja Väre selvittävät, minkälaisin viestinnällisin keinoin kotitalouksia voidaan tukea sähkönkäytön vähentämisessä ja ajoittamisessa. Energiaa säästämällä ja sähkönkulutusta ajoittamalla kotitaloudet voivat vaikuttaa merkittävästi sähkölaskunsa suuruuteen. Lisäksi kriittisinä hetkinä sähköpulan uhatessa kotitaloudet voivat vaikuttaa sähkön riittävyyteen ja sähköverkon tasapainoon omaa kulutustaan vähentämällä.

Suomen Akatemian rahoittama kokeilututkimus käynnistyy alkusyksyllä 2023 ja kestää noin puoli vuotta. Tutkimuksessa kotitaloudet saavat sähkönkulutuksen ajoittamista ja sähkökulujen pienentämistä helpottavaa viestintää. Energiapalveluyhtiö Väre kutsuu mukaan asiakkaitaan tutkimukseen elo-syyskuun aikana erillisellä viestillä. Suomen ympäristökeskuksen tutkijat suunnittelevat tutkimuksen koeasetelman sekä analysoivat ja raportoivat tulokset tieteellisin periaattein. Tuloksia tutkimuksesta on odotettavissa vuoden 2024 lopussa.


- Toivomme runsasta osallistujamäärää, sillä tutkimuksen kautta Väreen asiakkaat pääsevät vaikuttamaan yhteiskunnallisesti merkittävään asiaan. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tutkimustietoa, jolla autetaan kaikkia suomalaisia sähkönkulutuksen ajoittamisessa, energian säästämisessä ja sähkölaskujen pienentämisessä, Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen sanoo.


Tutkimustulosten avulla kehitetään valtakunnallista energianeuvontaa ja -palveluita sekä edistetään kulutusjouston toteutumista Suomessa. Tutkimus toteutetaan satunnaiskokeiluna, jotta viestinnän vaikuttavuudesta saataisiin mahdollisimman luotettava kuva.


- Satunnaiskokeilussa tutkimuksen osallistujat arvotaan viestintää saavaan ryhmään ja verrokkiryhmään. Tämä varmistaa, että viestintää saavien ja verrokkien sähkönkulutuksen erot johtuvat nimenomaan toteutetusta lisäviestinnästä, erikoistutkija Enni Ruokamo Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.


Sähkön hintaheilahteluihin ja säästötoimiin tulee varautua jatkossakin


Muuttuneet sähkösopimusmallit ja sähkön rajut hinnanvaihtelut ovat saaneet suomalaiset aktivoitumaan oman sähkönkulutuksensa seurannassa ja sähkön säästämisessä. Väreen kesäkuussa teettämän tutkimuksen* mukaan suomalaisista jo 35 prosenttia käyttää energiasovellusta apunaan sähkönkulutuksen seurannassa.


Väre kehittää tulosten avulla myös suosittua Väppi-energiasovellustaan, jotta sähkönkulutuksen seuranta ja hallinta olisi kotitalouksille mahdollisimman helppoa ja informatiivista.


- Sähkönkulutusta ajoittamalla voimme kaikki edistää energiantuotannon ympäristötavoitteita. Sähkönkäyttö on hyvä keskittää niihin vuorokauden aikoihin, jolloin sähköä on edullisesti ja yleensä samaan aikaan myös hiilidioksidivapaasti tuotettuna tarjolla, Martikainen sanoo.


Vaikka sähkön markkinahinnat ovat kääntyneet jo laskuun, tulee sähkön hintaheilahteluihin ja säästötoimiin varautua myös jatkossa.


Lisätietoja tulevasta tutkimuksesta löydät täältä.Sähkön rajut hinnanvaihtelut ovat saaneet suomalaiset aktivoitumaan sähkönkulutuksen seurannassa ja säästämisessä. Väreen teettämän tutkimuksen* mukaan suomalaisista jo 35 prosenttia käyttää energiasovellusta apunaan sähkönkulutuksen seurannassa.

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Antti Martikainen, Väre Oy, p. 044 723 7102, antti.martikainen@vare.fi

Erikoistutkija Enni Ruokamo, Suomen ympäristökeskus Syke, p. 029 525 2092, enni.ruokamo@syke.fi


*Väreen teettämä tutkimus suomalaisten kiinnostuksesta energiasovellusten käyttöön sähkönkulutuksen seurannassa ja sähkön säästämisessä on toteutettu Bilendin M3 Panelissa kesäkuussa 9.-13.6.2023, johon on vastannut 1 000 suomalaista ikähaarukassa 18–75-vuotta. Otos on kiintiöity kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Ajankohtaista

Väre toimittaa asiakkailleen Tammerkosken vesivoimaa

Väre on solminut Tampereen Energian kanssa sopimuksen tamperelaisen sähkön ...

Lue lisää

Mehiläiselle vastuullista energiatehokkuutta Väreen YritysVäppi-palvel...

Mehiläinen ja Väre toteuttivat onnistuneen pilottihankkeen. YritysVäppi-pal...

Lue lisää

Direktiivi tuo uusia vaatimuksia sähköautojen lataukseen

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toukokuun päivitys ohjaa viiveellä ...

Lue lisää