Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Väre tuo markkinoille kulutusvaikutukseen perustuvan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen

Sopimus on ensimmäisiä kulutusvaikutukseen perustuvia ei määräaikaisia sopimusmalleja Suomessa. Jatkuva Välkky-sähkösopimuksessa kuluttaja voi itse omalla käytöllään vaikuttaa siihen, mitä sähköstään maksaa. Sähkön hintaa voi alentaa ohjaamalla käyttöään halpoihin ajankohtiin energiasovelluksen antamien tietojen ja ohjeiden avulla.

Julkaistu 03.01.2023

Paine sähkön säästämiseen ja sähkön hinnan alentamiseen ovat kasvattaneet uusien sähkösopimusmallien kysyntää. Väre toi markkinoille maaliskuun lopulla 2022 ensimmäisenä määräaikaisen kulutus- ja käyttövaikutukseen perustuvan sähkösopimusmallin, Välkky-sähkön.


Nyt määräaikainen sopimusmalli saa jatkoa toistaiseksi voimassa olevasta sähkösopimuksesta, joka pohjautuu kiinteään energiamaksuun ja kuukausimaksuun sekä muuttuvaan kulutusvaikutukseen. Toistaiseksi voimassa oleva sopimusmalli ei sido asiakasta määräaikoihin, vaan asiakas voi päättää sopimuksen 14 vuorokauden irtisanomisajalla.

quote

Välkky-sähkö on 2020-luvun yösähkö. Välkyn avulla sähkönkäyttäjä voi saada suurimman mahdollisen hyödyn markkinahintojen vaihtelusta ja halvoista tunneista kuitenkin samaan aikaan matalammalla riskitasolla kuin pörssisähkössä.

Jokainen Jatkuva Välkky-sähkön käyttäjä voi vaikuttaa itse sähkölaskunsa energianhintaan muuttuvalla kulutusvaikutuksella. Normaalikäytöllä kulutusvaikutus vaihtelee -3 ja +3 sentin välillä kilowattitunnilta, mutta parhaimmillaan kuluttajalla on mahdollisuus vielä halvempaan hintaan, mikäli hän pystyy ohjaamaan sähkönkäyttöään talotekniikan tai oman käytön osalta vuorokauden halvoille tuntihinnoille. Kulutusvaikutuksen suuruus riippuu paitsi kulutuksen ajoituksesta, myös sähkön hinnan vaihtelun voimakkuudesta kuukauden aikana. Väreen mukaan tyypillisesti 90 % kulutusvaikutuksista on ollut välillä -4 /+4 senttiä kilowattitunnilta, mutta esimerkiksi elokuussa 2022, kun sähkön hinta vaihteli voimakkaasti osa asiakkaista pääsi jopa yli -10 sentin kulutusvaikutukseen. Sähkön tuntihintaan pohjoismaisessa sähköpörssissä vaikuttavat sää, sähkön kokonaiskulutus ja sähkön tuotannon määrä sekä kustannukset ja mahdolliset tuotantokatkot.


- Välkky-sähkö on 2020-luvun yösähkö. Välkyn avulla sähkönkäyttäjä voi saada suurimman mahdollisen hyödyn markkinahintojen vaihtelusta ja halvoista tunneista kuitenkin samaan aikaan matalammalla riskitasolla kuin pörssisähkössä. Kiinteäksi sovittu energiamaksu takaa, että pörssisähkön kaltaisia suuria hintatason vaihteluita ei sopimuskaudella ilmene, Väre Oy:n toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu luonnehtii uutta sähkösopimusmallia.

Keski-Karhun mukaan kulutusvaikutukseen perustuvan sähkösopimuksen avulla asiakas voi ottaa sähkönsä hinnan omaan haltuunsa.


- Sähkön hinta vaihtelee jatkossakin voimakkaasti tunneittain ja päivittäin sen mukaan, mikä on sähkön tuotantotilanne ja toisaalta kulutustilanne. Asiakkaiden sähkönhinta määrittyy siis jatkossa yhä enemmän sen mukaan, kuinka fiksusti sähköä pystyy käyttämään.


- Yleisellä tasolla sähkön hinnan tulevaisuus näyttää paremmalta kuin viime syksynä ja alkutalvesta. Tämä johtuu siitä, että uutta tuotantoa syntyy Suomeen ja Pohjoismaihin kovaa vauhtia lisää, mikä alentaa keskimääräistä hintatasoa. Koska fossiilisen sähköntuotannon kustannukset ovat nousseet sodan vuoksi, on sähkön hinta kuitenkin todella korkea niinä ajanjaksoina, kun fossiilista sähköä tarvitaan. Käyttämällä vähemmän sähköä jokainen voi vaikuttaa siihen, että nämä ajanjaksot olisivat mahdollisimman lyhyitä, Keski-Karhu tiivistää.Juha Keski-Karhu, Väreen toimitusjohtaja
Juha Keski-Karhun mukaan kulutusvaikutukseen perustuvan sähkösopimuksen avulla asiakas voi ottaa sähkönsä hinnan omaan haltuunsa.
quote

Suosittelemme kaikille Välkky-asiakkaille Väppi-energiasovelluksen käyttöönottoa. Analyysimme mukaan Väppi-käyttäjät saavat sähkönsä muita halvemmalla.

Energiasovellukset suosituimpia 45-54-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa

Energiasovellusten käyttö sähkön seurannan ja sähkön säästämisen apuna on Väreen teettämän kyselytutkimuksen* mukaan suosituinta 45-54-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa, joista jo reilu kolmannes (35 %) hyödyntää energiasovellusten tarjoamaan tietoa. Samassa tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien näkemystä väittämään, että ”omilla valinnoilla voin vaikuttaa sähkön kulutukseeni ja sähkölaskun loppusummaan”. 85 % kaikista vastaajista oli samaa mieltä ja erityisesti yli 65-vuotiaat korostuivat vastaajissa: heistä 91 % oli samaa mieltä.


Väreen omassa Väppi-energiasovelluksessa lataajien määrä on kesäkuun 2022 lopusta kasvanut yli 30 % ja sovelluksella on jo yli 130 000 rekisteröitynyttä käyttäjää tällä hetkellä.


- Välkky-sähkön ja Väppi-sovelluksen avulla asiakas voi säästää merkittävästi sähkölaskullaan. Sähkön hintavaihtelu eri tuntien välillä ja esimerkiksi yö- ja päivätuntien välillä on kasvanut selvästi entiseen verrattuna. Väppi-energiasovellus antaa jo etukäteen tiedon, millä tunneilla sähkö on muita tunteja halvempaa, ja toisaalta kertoo etukäteen, mitä tunteja kannattaa välttää. Näin asiakas saa nopeasti tuntuman sähkönhinnan vaihteluihin, ja oppii nopeasti säästämään sähkön hinnassa huomattavasti. Suosittelemme kaikille Välkky-asiakkaille Väppi-energiasovelluksen käyttöönottoa. Analyysimme mukaan Väppi-käyttäjät saavat sähkönsä muita halvemmalla, Keski-Karhu tiivistää.


Väre selvitti anonymisoidusta asiakasdatasta aktiivisen, vähintään kerran viikossa tapahtuvan Väppi-käytön, sopimusvalinnan ja näiden yhteisvaikutuksen vaikutusta kulutusvaikutuksen suuruuteen eri asuntotyypeissä. Taloudelliset kannustimet ohjaavat fiksumpaan sähkönkäyttöön, kun sillä voi säästää selvää rahaa. Vaikutusta voimistaa aktiivinen Väppi-käyttö, eli asiakkaat, jotka osoittavat kiinnostusta sähkönkulutuksen seurantaa kohtaan onnistuvat yleensä myös säästämään sähkölaskussaan. Säästöpotentiaali on erityisen suuri omakotitalossa asuvilla sähkölämmittäjillä.

Lisätietoja:

Väre Oy, Juha Keski-Karhu, toimitusjohtaja, p. +358 447 237 150, juha.keski-karhu@vare.fi


*Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Bilendin omnibus-kyselyyn M3 Panelissa 16.-20.11.2022. Kohderyhmänä olivat 18-75-vuotiaat suomalaiset. Otos on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tutkimukseen vastasi 1000 henkilöä.

Jatkuva Välkky-sähkö

- sopimus ilman määräaikaa

Väreen uusi Jatkuva Välkky-sähkö on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, jossa voit itse vaikuttaa sähkön hintaasi. Mitä enemmän pystyt ajastamaan sähkönkulutustasi edullisille sähkötunneille, sitä enemmän säästät. 

Ajankohtaista

Väre toimittaa asiakkailleen Tammerkosken vesivoimaa

Väre on solminut Tampereen Energian kanssa sopimuksen tamperelaisen sähkön ...

Lue lisää

Mehiläiselle vastuullista energiatehokkuutta Väreen YritysVäppi-palvel...

Mehiläinen ja Väre toteuttivat onnistuneen pilottihankkeen. YritysVäppi-pal...

Lue lisää

Direktiivi tuo uusia vaatimuksia sähköautojen lataukseen

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toukokuun päivitys ohjaa viiveellä ...

Lue lisää