Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.
väre jatkojohto

Energiakriisi sai Suomen sähkönkulutuksen muuttumaan

Vuoden 2021 lopulla alkanut energiakriisi on vaikuttanut sähkön hintaan etenkin Euroopassa ja Suomessa, mutta vaikutuksia on nähtävissä myös sähkönkulutuksessa. Sähkön pörssihinnat olivat korkeimmillaan syksyllä 2022, jolloin myös koko Suomen sähkönkulutus laski vuosituhannen alimmalle tasolleen.

väre jatkojohto

Julkaistu 12.01.2024

Syksyllä 2022 kantaverkkoyhtiö Fingrid viesti säännöllisesti ja oli huolissaan sähkötehon riittävyydestä talvella, kun polttoaineiden saatavuuteen liittyi epävarmuuksia sekä Olkiluoto 3 ydinvoimalan koekäytössä oli ilmennyt useita ongelmia. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla käynnistettiin myös Astetta alemmas -kampanja sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Kulutuksen alentamiskampanjat yhdistettynä korkeisiin sähkön hintoihin pitivät sähkönkulutuksen lähes vuosituhannen matalimmalla tasolla syys-marraskuun. Kylmä sää nosti sähkönkulutusta joulukuussa ja hallitus julkisti myös valtion avustukset talven sähkölaskuihin, mikä on voinut vaikuttaa kuluttajien kulutuskäyttäytymiseen. Lisäksi joulun tienoilla pörssisähkön hintataso romahti sään lauhduttua sekä Olkiluoto 3 päästyä vihdoin jatkamaan koekäyttöään. Joulukuun 2022 sähkönkulutus toteutuikin lopulta lähellä vuosituhannen keskiarvoa.


Kesällä 2023 sähkönkulutus historiallisen  matalaa


Vuosi vaihtui ja sää jatkui leutona läpi talven. 2023 vuoden sähkönkulutus pysyi vuosituhannen alimpien tasojen tuntumassa lokakuuhun saakka ja kesällä kulutus oli jopa historiallisen matalaa. Sähkönkulutus on tällä vuosituhannella ollut 2023 kesän tasoja alempana vain vuonna 2005, jolloin metsäteollisuuden pitkä työtaistelu vähensi teollisuuden sähkönkulutusta kesäkuussa. Lämpimän 2023 syyskuun jälkeen sää viileni nopeasti lokakuussa ja Suomen sähkönkulutus nousi myös reilusti loka- ja marraskuussa. 2023 lokakuun kulutus oli yli 9 % suurempi kuin vuoden 2022 lokakuun.


Energiateollisuus ry:n mukaan teollisuuden sähkönkulutus lokakuussa 2023 oli vuotta 2022 matalampaa ja muun kuin teollisuuden kulutus olisi noussut lokakuussa aiemmasta vuodesta jopa 19 %. Lämpötila selittää osan muutoksesta, mutta lämpötilakorjattunakin kulutuksen nousu oli 6-7 %. Nousu on yllättävä, koska aiempina kuukausina kulutus on ollut reilusti aiempia vuosia matalampaa. Osaltaan muutosta voi selittää laskenut sähkön hintataso sekä sähkön käytön lisääntyminen kaukolämmön tuotannossa.


Kulutusprofiilin muutos näkyy yöaikaan painottuvassa sähkönkulutuksessa

Kun loka- ja marraskuun Suomen sähkönkulutusta katsotaan tarkemmin tuntitasolla, havaitaan kulutuksen kasvaneen etenkin yöaikaan. Tämä kielii lämmityksen ajastuksesta tai ohjauksesta vahvemmin yöajalle, jolloin myös pörssisähkön hinnat ovat pääsääntöisesti matalampia kuin päiväaikaan. Energiakriisi ja sähkön hintojen raju vaihtelu on myös lisännyt kuluttajien kysyntää erilaisille älykkäille lämmityksen, sähköauton latauksen ym. kulutuksen ohjauspalveluille, joiden avulla kulutusta voidaan automaattisesti optimoida halvoille pörssisähkön ajankohdille.


Kulutusprofiilin muutos on nähtävissä selvästi, kun katsotaan tuntikeskiarvoja suhteessa kyseisen kuukauden keskimääräiseen kulutukseen. Yöajan kulutus oli vuoden 2022 lokakuussa jo korkeammalla kuin koskaan aiemmin vertailujaksolla ja 2023 vuoden lokakuussa yöajan kulutuksen osuus on noussut entisestään. Lisäksi päiväajan suhteellinen kulutus on laskenut etenkin 2023 vuonna.Loka- ja marraskuu 2023 olivat lämpötiloiltaan huomattavasti tavanomaisia kuukausien keskilämpötiloja kylmempiä. Lämmitykseen on siis kulunut reilusti energiaa ja myös potentiaalista ohjattavaa sähkönkulutusta on ollut käytettävissä näinä kuukausina. Syyskuun suhteellisia tuntikeskiarvoja katsottaessa voidaan havaita, että 2022 vuonna tehtiin uusia ennätyksiä yö tuntien kulutuksessa, mutta 2023 vuonna ei päästy samoihin suhteellisiin osuuksiin. Tätä voi selittää 2023 syyskuun huomattavan lämmin sää, mikä tarkoittaa, että lämmitykseen ei ole juurikaan tarvinnut käyttää energiaa ja ohjattavan kulutuksen määrä on ollut todennäköisesti pienempi.


Kylmät kelit nostivat spot-hinnan ennätyslukemiin

Vuoden 2024 ensimmäisellä viikolla sää oli Suomessa erittäin kylmä, mikä nosti sähkönkulutuksen lähelle kaikkien aikojen huippulukemia. Pakkanen kiristyi viikon edetessä, mikä nosti kulutuslukemia viikon mittaan aina vain ylemmäs ja tämä näkyi myös sähkön spot-hinnoissa. Sähköntuotanto- sekä tuontikapasiteetin käydessä vähiin jo 3. ja 4. päivänä tammikuuta 2024, nousi perjantain 5.1. spot-hinta ennätyslukemiin sähkömarkkinatoimijoiden odottaessa perjantaille vieläkin korkeampaa kulutusta kuin aiempina päivinä. 3.-5.1.2024 päivinä lämpötila oli Suomessa samaa tasoa, mutta spot-hinta oli 5.1. huomattavista aiempia päiviä korkeampi. Kun verrataan 5. päivän kulutusta aiempiin päiviin, huomataan, että sähkönkulutus laski merkittävästi sähkön hinnan noustessa. Perjantaina 5.1. koko Suomen sähkönkulutus oli noin 4-5% pienempi verrattuna 3.-5.1. ajanjakson keskiarvokulutukseen.


3.1.-5.1.2024 sähkönkulutus suhteutettuna ajanjakson keskiarvoon:


Sähköä kulutetaan yhä fiksummin

Vaikuttaa, että kuluttajat ovat oppineet käyttämään sähköä fiksummin ja tulleet tietoisemmiksi sähkön hinnan vaihtelusta. Pörssisähkön hinnanvaihtelu oli ennätyksellisen suurta vuonna 2022 ja hintaerot ovat edelleen olleet ajoittain varsin suuria. Tuulivoimakapasiteetti on kasvanut Suomessa nopeasti ja sen odotetaan kasvavan edelleen tulevina vuosina. On siis odotettavissa, että hintaerot pörssisähkössä pysyvät suurina myös tulevaisuudessa. Pörssisähköasiakkaat pystyvät hyötymään näistä hintaeroista fiksulla sähkönkulutuksella ja viime vuosina kuluttajille on tullut tarjolle myös muita sopimustyyppejä, missä kulutuksen ajoittamisella pörssisähkön halvoille ajankohdille voi vaikuttaa oman sähkönsä hintaan.


Väreen kulutusvaikutuksellisilla Välkky-sähkösopimuksilla kulutuksen ajoittamisesta halpoihin ajankohtiin voi saada merkittävää etua sähkölaskuun. Pörssisähkössä sähkö hinnoitellaan tuntikohtaisesti. Pörssisähköasiakkailla esim. sähkölaskussa näkyvä sähkön hinta on saatu kertomalla jokaisen tunnin kulutus kyseisen tunnin hinnalla ja laskemalla niistä kuukauden keskihinta. Välkky-sopimuksissa oleva kulutusvaikutus on tämän kulutuksella painotetun keskihinnan ja pörssisähkön kuukauden kaikkien tuntihintojen keskiarvon erotus.


Välkky-sopimusten erona pörssisähköön on se, että Välkky-sopimuksissa sähkön perushintataso on kiinnitetty. Mikäli pörssisähkön hinnat kylmän sään, polttoaineiden hinnan nousun, voimalaitoksen rikkoontumisen tms. vuoksi nousisivat, pörssisähköasiakkaana vaikutus näkyy sähkölaskussa heti. Väreen Määräaikaisella Välkky-sopimuksella sähkön hintataso on kuitenkin kiinnitetty, joten pörssisähkön hinnan nousu ei vaikuta sen energiamaksuun. Päinvastoin pörssisähkön hinnan nousu ja etenkin hintaerojen suurentuminen voi auttaa Välkky-asiakkaita saamaan vieläkin edullisemman sähkön hinnan. Pörssisähkön hintojen ollessa korkealla, Välkky-asiakkaat saavat edelleen alennusta sähkölaskuunsa kulutusvaikutuksen kautta, mikäli kuluttavat sähköä enemmän kuukauden keskihintaa edullisempaan aikaan, kuten esim. yöaikaan. Kulutusvaikutuksen saamiseksi negatiiviseksi hintojen ei siis välttämättä tarvitse olla erityisen halpoja, kulutuksen tulee vain ajoittua kuukauden keskihintaa halvemmille tunneille. Välkky-sopimuksilla on siis mahdollista saada kaikkein edullisin sähkön hinta, kulutusvaikutuksen kautta.


Pörssisähkön tuntihintojen keskiarvot eri vuosina:


Santeri Viljakainen, salkunhoitaja

Santerilla on energia-alan kokemusta niin myynnistä, hankinnasta kuin tuotekehitystehtävistä. Santeri toimii Väreellä salkunhoitajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja erittäin taitava Excelin pyörittäjä, suoranainen Excel-velho! Hän on aina valmis auttamaan työkavereitaan ja häneltä löytyykin vastaus lähes jokaiseen mieltä askarruttavaan kysymykseen. Vapaa-ajalla hän saa energiaa monipuolisesta urheilusta, grillailusta sekä kahvi- ja oluthifistelystä.

Ajankohtaista

Väre toimittaa asiakkailleen Tammerkosken vesivoimaa

Väre on solminut Tampereen Energian kanssa sopimuksen tamperelaisen sähkön ...

Lue lisää

Mehiläiselle vastuullista energiatehokkuutta Väreen YritysVäppi-palvel...

Mehiläinen ja Väre toteuttivat onnistuneen pilottihankkeen. YritysVäppi-pal...

Lue lisää

Direktiivi tuo uusia vaatimuksia sähköautojen lataukseen

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toukokuun päivitys ohjaa viiveellä ...

Lue lisää