Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Positiivista väreilyä energiatehokkaan arjen sujuvoittamiseksi

Väreen Business Manager Krista Jaatinen on edelläkävijä, joka viestii uusista asioista ja ratkaisuista positiivisesti ja mahdollisimman helposti ymmärrettävästi. Lue, miksi energia-ala sopii Kristan mielestä erityisesti naisille!

Uudet asiat on sisäistettävä vanhasta poisoppien ja uudesta hyödyt löytäen niin, että ne muuttuvat näkymättömästi sujuvaksi arjeksi. Monessa paikassa hieno korulausemainen tavoite. Väreen Business Manager Krista Jaatisen kohdalla tämä on toteutuvaa arkipäivää.


”Väre on ainutlaatuinen toimija energia-alalla: se haluaa oikeasti myydä vähemmän sähköä eikä hae kasvua kuluttamista lisäämällä. Tämä sopii arvomaailmaani. Työskentelemme päivittäin aidosti sen eteen, että pystymme luomaan yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa helppokäyttöisiä ratkaisuja energiatehokkuuden lisäämiseksi niin, että kukkarokin kiittää”, Jaatinen toteaa.

Opiskeluaikojen valaistumisesta pioneeriksi

Krista koki opiskeluaikoina valaistumisen: rakentaminen ja energia olivat todella kaukana toisistaan. Hänen rakennustuotannon ja -talouden opinnoissaan ei ollut kursseja kiinteistöjen energiaratkaisuista. ”Niinpä rakensin itselleni henkilökohtaisen sivuaineen energiatekniikasta”, rakennus- ja energiatekniikan DI:ksi vuonna 2016 valmistunut Krista Jaatinen kertoo. ”Minulle kirkastui, että urani on energia-alalla ja aloitin kesätyöt energiayhtiössä rakennuttamisen puolella.”


Diplomityönsä Krista teki aurinkovoimaloiden rakennuttamisesta Suomessa. ”Työn tarkastaja sanoi, että se oli yksi maamme ensimmäisiä laatuaan.”


Tämä pioneeriasenne on sittemmin vain vahvistunut. 34-vuotias, Jyväskylästä kotoisin oleva Krista asuu parhaillaan Espoossa. Työ on hänelle merkittävässä roolissa erityisesti siksi, että sen vaikuttavuus – sekä suora että kertautuva – on valtavan suuri. Hän aloitti Väreellä Business Managerina syksyllä 2021.


”Väre erottuu paitsi markkinassa edukseen, myös työnantajana. Koen työskenteleväni yhtiössä, jossa pääsen työlläni aidosti ja merkittävästi vaikuttamaan. Matalahierarkinen organisaatio ja avoin yrityskulttuuri konkretisoituu meillä esimerkiksi siten, että apua voi kysyä johtoryhmää myöten keneltä vain – ja sitä saa! Ja ideoita uskaltaa esittää. Luontevaa, sparrailevaa keskustelua syntyy helposti.”

quote

Muutokset eivät tule koskaan valmiiksi ja se tekee tästä laajasta alasta todella kiehtovan.

Kiehtovaa muutosta ja yhteistyötä

”Energia-ala kehittyy valtavaa vauhtia. Eri toimijoiden, kuten tuotanto-, jakeluverkko- ja myyntiyhtiöiden sekä asiakkaiden roolit muuttuvat, tulee täysin uusia rooleja kuten energiayhteisöjä, ja energiatuotannossa on jo siirrytty keskitetystä mallista kohti hajautettua kiinteistökohtaista tuotantomallia. Muutokset eivät tule koskaan valmiiksi ja se tekee tästä laajasta alasta todella kiehtovan”, Krista pohtii.


Rakennusten ja erilaisten kiinteistöjen energiavaikutus päästöineen on merkittävässä roolissa ilmastonmuutokseen reagoinnissa. ”Lämmitys on maassamme isossa roolissa, talvemme ovat pitkiä ja kylmiä. Erilaisilla lämmityksen optimointipalveluilla luodaan kestävämpää energiajärjestelmää, ja keväästä alkaen apua saadaan mm. kiinteistökohtaisilla aurinkovoimaloilla.”


Sähköistymisellä vastataan ilmastonmuutokseen, ja se näkyy kiinteistöjen lisäksi liikenteen sähköistymisenä. ”Olen päässyt työskentelemään myös sähköisen liikenteen ratkaisujen parissa, kun pilotoimme asiakkaiden kanssa sähköautojen latauksen älykästä ohjausta.”


Uutta ja laaja-alaista oppia ja yhteistyömahdollisuuksia Krista hakee ja jakaa myös FEL Finland -ohjelman kautta. Se on nuorten energia-alan osaajien ohjelma. ”Tällaisen ohjelman rakentaminen kertoo myös osaltaan siitä, miten merkityksellisenä ala nähdään ja miten tärkeää on etsiä ratkaisuja laajamittaisessa yhteistyössä”, Krista toteaa.Krista Jaatinen toimii Väreellä Business Managerina vastaten tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä sekä kaupallisesta konseptoinnista niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaillekin.

Monimutkaisesta helpommaksi asiakasyhteistyössä

Mitä teknisempi ja hankalammin käytettävissä oleva uusi tuote tai ratkaisu on, sitä epätodennäköisemmin se yleistyy, ainakaan kovin nopeasti. Krista korostaa ymmärtävänsä, että asiakkaiden mielestä jotkin uudet ratkaisut voivat tuntua monimutkaisilta ja vaikeilta. ”Yritän aina tehdä tuotteista ja palveluista asiakkaille mahdollisimman helppoja ymmärtää ja käyttöönottaa. Lisäksi ratkaisujen täytyy olla asiakkaille taloudellisesti kannattavia.”


Asiakkaat osallistuvat Väreellä tuote- ja palvelukehitykseen. ”Tuotamme yhdessä asiakkaittemme kanssa uusia ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa sähkönkulutuksen vähentämiseen ja optimointiin. Osallistamme asiakkaita yhä laajemmin erilaisiin kehitystoimenpiteisiin. Hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on sähkölämmityksen ohjaukseen kehitetty kiinteistökohtainen, helppokäyttöinen älytermostaatti-pilotti, joka huomioi sähkön hinnanvaihtelut ja halutun lämpötilan.”

quote

Tavoitteenamme on, että loppuasiakkaan ei tarvitse nähdä vaivaa elääkseen arkeaan energiatehokkaammin.

Energia-ala sopii kaikille

Kristan uratarina ja hänestä säteilevä positiivinen energia kertovat, että energia-alalle, johtotehtäviä myöten, sopii yhä enemmän laatikon ulkopuolelle laajasti katsovia visionäärejä.


Krista rohkaisee naisia hakeutumaan alalle, jossa voi todella vaikuttaa monitahoisesti: ”Päätoimenkuvani on liiketoiminnan kannattavan kasvun edistäminen asiakkailta saadun opin kautta. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta myös lähes loputtomaan henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tavoitteenamme on, että loppuasiakkaan ei tarvitse nähdä vaivaa elääkseen arkeaan energiatehokkaammin. Tämä tukee myös valtakunnallista sähköverkkoamme ja minimoi sähkökatkojen tarpeen.”


Ja sitten kannustusviesti vielä kristamaisesti:


”Ala tarvitsee paljon uusia tekijöitä, etenkin poikkitieteellisyysmielessä. Jos joku sanoo olevansa energia-alan guru, sanoisin hänen jääneen siinä tapauksessa jopa jälkeen kehityksessä. Alan haasteet ovat niin suuria, että uskon niiden ratkeavan vain poikkitieteellistä osaamista yhdistämällä. Sen vuoksi ala ei mielestäni kaipaakaan lisää pelkkiä superinsinöörejä vaan enemmänkin kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä.”Energia-ala sopii Kristan mielestä erityisesti naisille ja hän rohkaisee yhä useampaa hakeutumaan alalle. Teksti: Päivi Remes. Kuvat: Mikko Mäntyniemi
Väreen lähes viidestäkymmenestä energia-alan asiantuntijasta 45% on naisia

Väre on toimialansa edelläkävijä, sillä Energiateollisuus ry:n* mukaan naisten osuus suomalaisissa energia-alan yrityksissä on vain noin 24 %. Energiateollisuus ry:n keväällä 2020 teettämän kyselyn mukaan yli 70 % energia-alan yrityksistä on jo tehnyt toimia edistääkseen sukupuolten välistä tasa-arvoa. Yleisimmiksi keinoiksi nimettiin yhdenvertaisuussuunnitelmat, rekrytointi, palkkaus ja työpaikan käytännöt.

Ajankohtaista

Oletko etsimämme Content Marketing Specialist?

Etsimme osaavaa ja idearikasta sisältöspesialistia markkinointi- ja viestin...

Lue lisää

Oletko etsimämme mobiilikehittäjä?

Etsimme mobiilikehittäjää kehittämään energia-alan parhaaksi arvioitua Väpp...

Lue lisää