Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Väre vihersi Niiralan Kulman sähkön

Kuopion alueen suurin vuokrataloyhtiö Niiralan Kulma on tehnyt sopimuksen energiapalveluyhtiö Väreen kanssa vihreän sähkön hankinnasta Niiralan Kulman kiinteistökohteisiin. Sopimuksen mukaan Niiralan Kulma käyttää kiinteistöissään jatkossa vain uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

Julkaistu 25.05.2020

Niiralan Kulma on tehnyt pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi asuinkiinteistöissään ja yhtiö on mukana Kuopion kaupungin strategian mukaisessa Resurssiviisas Kuopio -ohjelmassa. Niiralan Kulma liittyi vuonna 2017 myös valtion ja vuokra-asuntoyhteisöjen väliseen energiatehokkuussopimukseen (VAETS), jonka tavoitteeksi on asetettu 7,5 prosentin energiansäästötavoite vuoteen 2025 mennessä. Niiralan Kulma on sitoutunut näihin tavoitteisiin sekä aikatauluun onnistuen toimenpiteillään saavuttamaan sopimuksen välitavoitteet kirkkaasti. Vuoteen 2019 mennessä yhtiö oli saavuttanut tavoitteesta jo noin 40 prosenttia.


- Kokonaisenergiankulutusta on onnistuttu laskemaan viimeisen kymmenen vuoden aikana 13 prosenttia, Niiralan Kulman kiinteistöjohtaja Olli Kuronen kuvaa kulutuksen laskua.


- Turvallisen ja laadukkaan asumisen lisäksi ympäristövastuullinen toiminta on yksi tärkeimmistä strategisista tavoitteistamme ja toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi on tehty viime vuosina runsaasti. Uusiutuvaan energiaan siirtyminen on luonnollinen osa vastuullisuustyötämme, koska energialla ja sen käytön optimoinnilla on merkittävä ympäristövaikutus, Kuronen toteaa.


Kuopion kaupungin omistamalla vuokrataloyhtiöllä on tällä hetkellä yli 6000 vuokra-asuntoa eri puolilla Kuopiota ja niissä asuu yli 10 000 ihmistä. Niiralan Kulma viestii aktiivisesti asukkailleen ympäristövastuullisuudesta ja haastaa asukkaitaan mukaan resurssiviisaustoimiin.


- Annamme ohjeita ja vinkkejä kierrätykseen sekä sähkön ja veden käytön vähentämiseen liittyen. Kannustamme myös asukkaitamme siirtymään uusiutuvan energian käyttäjiksi omassa kotitaloussähkössään, Kuronen sanoo.

Kysyntäjousto tuo tuloa ja pienentää hiilidioksidipäästöjä

Yhteistyö Väreen kanssa laajeni tänä keväänä muiltakin osin, sillä vihreän sähkön lisäksi Niiralan Kulma hankkii sähkönkäytön optimointiin Väreen kysyntäjoustopalvelua. Kysyntäjousto tarkoittaa mahdollisuutta säätää sähkönkäyttöä sähkön hinnan ja sähköverkon tilanteen mukaan.

Väreen kehitysjohtaja Antti Martikaisen mukaan Niiralan Kulman kolme kiinteistöä ja niiden sähkökäyttöiset lämminvesivaraajat liitettiin Väreen kysyntäjoustopalveluun viime syksynä ja tänä vuonna mukaan tuli kolme uutta kohdetta lisää. Väreen kysyntäjoustopalvelussa Niiralan Kulman kuuden kiinteistön lämminvesivaraajat tasapainottavat sähköverkossa sähkön tuotantoa ja kulutusta.


- Niiralan Kulman lämminvesivaraajat ovat mahdollistamassa hajautetun ja päästöttömän sähköntuotannon lisäämistä suomalaisessa sähköverkossa. Kysyntäjoustoon liitetty 100 kilowatin teho mahdollistaa laskennallisesti esimerkiksi yhden ison tuulivoimalan rakentamisen. Tämä tarkoittaa, että hiilidioksidisäästöä syntyy kaksi miljoonaa kiloa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa sähköverkon sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainotukseen osallistumisesta ja Väreen kysyntäjouston avulla lämminvesivaraajat tuottavat nyt Niiralan Kulmalle rahaa, Martikainen kuvaa.


- Säästöt syntyvät siitä, kun ajoitamme rivitaloyhtiöiden suurten lämminvesivaraajien sähkönkäyttöä markkinoiden ja voimajärjestelmän tilanteen mukaisesti. Asukkaat eivät huomaa automatiikan tekemiä hetkellisiä säätöjä omassa arjessaan, vaan palvelu huolehtii taustalla sähkönkäytön optimoinnista, toteaa Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen.


Kysyntäjousto on ollut raskaalle teollisuudelle ja suuryrityksille tuttu toimintamalli jo pitkään. Säätelemällä sähkönkäyttöä ne ovat voineet pienentää huomattavasti sähkölaskuaan. Tulevaisuudessa kysyntäjousto tulee koskettamaan kaikkia sähkönkäyttäjiä aina suuryrityksistä kuluttajiin.

Lisätietoja:

Niiralan Kulma Oy, kiinteistöjohtaja Olli Kuronen, p. 044 765 5372


Väre Oy, kehitysjohtaja Antti Martikainen, p. 044 723 7102


 


Keväinen kerrostalo maisema