Ota
yhteyttä
> Created with Sketch.
E-Power Sähkönsäästäjä

Väre tarjoaa jopa 5% säästöä sähkön kulutuksesta

Väre E-Power Sähkönsäästäjä on hybridisuodatin, joka parantaa sähkön laatua, pidentää sähkölaitteiden ikää ja lisää energiatehokkuutta. Järjestelmä säästää jopa 5% yrityksen sähkön kulutuksesta ja samalla sähkön hankinnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt pienentyvät.

E-Power Sähkönsäästäjä

Takuuvarma sähkön säästö

Teknologian nopea kehitys, yhä kasvava laitekanta ja sähköverkon kuormituksen muutokset aiheuttavat yhä enemmän häiriöitä sähköverkkoon, jonka seurauksena sähkön laatu on heikentynyt. Huonolaatuinen sähkö aiheuttaa eurooppalaisille yli 150 miljardin euron vuosittaiset kustannukset lisääntyneenä energiankulutuksena ja ennenaikaisina laiterikkoina.


Ainoana energiapalveluyhtiönä Suomessa Väre toimittaa E-Power Sähkönsäästäjä -hybridisuodattimia, joilla sähkön laatua voidaan parantaa, kulutusta pienentää ja hiilidioksidipäästöjä vähentää keskitetysti ja merkittävästi yhdellä, sähkönmyyntiyhtiöistä riippumattomalla järjestelmällä.


Väre toimittaa E-Power-järjestelmän asiakkaalleen kokonaistoimituksena ja järjestelmän hankintaa helpottaa 20% investointituki. Väre E-Power on huoltovapaa ja sen käyttöikä on yli 20 vuotta. Laitteen takaisinmaksuaika on tyypillisesti kuudesta seitsemään vuoteen. 


- Väre lupaa jokaiseen järjestelmätoimitukseen sähkön säästötason ja säästö todennetaan käyttöönoton jälkeen mittauksilla. Asiakas näkee sähkön säästön määrän suoraan seurantaportaalista reaaliajassa, Väreen E-Power-asiantuntija, palvelupäällikkö Mika Petsalo toteaa.Palvelupäällikkö ja asiantuntija Mika Petsalo
Palvelupäällikkö, Väre E-Power-asiantuntija Mika Petsalo

Laatua ja energiatehokkuutta

E-Powerin avulla 80 prosentissa kohteista saavutetaan yli viiden prosentin sähkön säästö. Näin sähkölasku ja samalla myös sähkön hankinnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt pienenevät. E-Power poistaa sähkön laatua heikentäviä ilmiöitä sähköverkosta ja esimerkiksi verkossa esiintyvät harmoniset yliaallot ja virtapiikit vähenevät: sähkö on korkeampilaatuista ja kuormittaa sähkölaitteita aiempaa vähemmän. Parempilaatuisen sähkön ansiosta laitteet toimivat energiatehokkaammin ja niiden elinikä pitenee. E-Power vähentää myös loistehon kompensointitarvetta.


- Seurantatyökalun avulla asiakas voi seurata muun muassa kohteen sähkönkulutusta, sähkönsäästöä, vaihetehoja, kokonaistehoja, taajuutta ja verkon kuormitusta reaaliajassa, Petsalo tiivistää.


Seurantatyökalun avulla voidaan rakentaa myös aulanäyttöjä läpinäkyvää sähkönkäytön live-seurantaa varten.

Soveltuu kaikenlaisiin kohteisiin

E-Power-järjestelmä sopii asennettavaksi kaikkiin kohteisiin ja erityisen hyvin niin ravintoloihin, tavarataloihin, supermarketteihin, teollisuuslaitoksiin, varastoihin, vesilaitoksiin, liikenne- ja huoltoasemille kuin lentokentille ja satamiin. Patentoitu E-Power Sähkönsäästäjä toimii jo noin 850 kohteessa eri puolilla Eurooppaa ja Suomessa niitä on asennettu muun muassa kauppakeskuksiin. Väre toimii ainoana E-Powerin toimittajana Suomessa.E-Power Sähkönsäästäjä soveltuu hyvin kauppakeskuksiin
Suomessa E-Power laitteita on asennettu mm. kauppakeskuksiin.

Lisätietoja:

Väre Oy, E-Power asiantuntija, palvelupäällikkö Mika Petsalo, p. 040 709 7434, mika.petsalo@vare.fi


Väre on energia-alan valtakunnallinen asiantuntija, joka tarjoaa älykkäitä ja vastuullisia energiapalveluja sekä sähköä yrityksille, yhteisöille, taloyhtiöille, julkiselle sektorille ja kuluttajille valtakunnallisesti. Yhtiö on yksi maamme suurimmista sähkönmyyjistä.


Energia-asioiden keskittäminen Väreelle varmistaa tehokkaan sähkönhankinnan ja oikeiden asioiden optimoinnin energiatehokkuuden näkökulmasta. Tarjolla on vihreitä energiaratkaisuja, joiden hyödyt voidaan mitata. Myös hiilijalanjäljen pienentyminen nähdään konkreettisina lukuina.