Ota
yhteyttä
> Created with Sketch.

Väre ja Tampereen Energia yhdistävät voimansa sähkön vähittäismyynnissä – 100 000 sähkösopimusta siirtymässä Väreelle. Lue tiedote.

Vihreä sähkö on uusiutuvaa energiaa

Päästöttömän sähkön kustannukset perustuvat lainsäädäntöön

Energian tuottamisen ja käyttämisen vihreä murros on sukupolvemme suurimpia muutoksia maapallolla.


Väreen toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu avaa, millainen vaikutus lain vaatimilla uusiutuvan energianlähteiden ja ydinvoimalla tuotetun sähkön alkuperätakuilla on sähkönkäyttäjän CO2-päästöihin ja vihreän murroksen toteutumiseen.

Vihreä sähkö on uusiutuvaa energiaa

Julkaistu: 14.11.2023


Helsingin Sanomissa kirjoitettiin 13.11., että “Tuuli­ tai vihreästä sähköstä ei kannata enää maksaa lisähintaa”. Artikkeli on sisällöltään hyvin puutteellinen ja sivuuttaa asiaan liittyviä olennaisia seikkoja, joten sitä on väärinkäsitysten välttämiseksi syytä täydentää. 


Jutussa sivuutetaan kokonaan se tosiasia, että päästöttömän energian kauppaa säätelee Suomessa laki energian alkuperätakuista, sekä valtioneuvoston asetus energian alkuperätakuista. Lain mukaan sähkönmyyjän, joka myy sähkönkäyttäjälle uusiutuvilla energialähteillä tai ydinvoimalla tuotettua sähköä, on varmennettava myymänsä uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla tuotetun sähkön alkuperä. Tämä tapahtuu hankkimalla markkinoilta lainmukaisia alkuperätakuita, ja peruuttamalla ne kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n omistaman Finextra Oy:n ylläpitämässä rekisterissä. 

quote

Lain mukaan sähkönmyyjän on varmennettava myymänsä uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla tuotetun sähkön alkuperä.

Jutussa sivuutetaan kokonaan myös se, että alkuperätakuut eivät myöskään ole ilmaisia, vaan niiden hinta muodostuu markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Tarjontaa edustavat uusiutuvan tai ydinsähkön tuottajat, ja kysyntää sellaiset kuluttajat, yritykset tai yhteisöt, jotka haluavat varmistaa käyttämänsä sähkön alkuperän ja päästöttömyyden. Alkuperätakuun tukkuhinta selittää täysin vähittäismarkkinoilla nähdyn päästöttömän ja tavallisen sähkön välisen hintaeron. 


On huomioitava, että alkuperätakuut ovat Suomessa lain mukainen keino varmentaa sähkön alkuperä, ja siten keino nollata käytetyn sähkön CO2-päästöt. Alkuperätakuilla varmentamattoman sähkön päästöt ovat ns. jäännösjakauman mukaiset, ja Energiavirasto vahvistaa ne vuosittain. Vuoden 2022 osalta jäännösjakauma on vahvistettu, ja sen mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ovat 471,27 g/kilowattitunti. Selvyyden vuoksi: Mikäli sähkönkäyttäjä ei ole ostanut päästötöntä sähköä, ja hänen sähkönmyyjänsä ei ole alkuperätakuita hankkinut ja peruuttanut, käytetyn sähkön CO2-päästöt olivat vuonna 2022 471,27 g/kilowattitunti. On aivan selvää, että varsin merkittävä osa kuluttajista ja yrityksistä haluaa nollata käyttämänsä sähkön päästöt ja ostaa alkuperätakuin varmennettua sähköä.


Jutussa mainittu EKO-energiamerkitty sähkö ei liity päästöttömän sähkön hankintaan ja siihen liittyvään lainsäädäntöön millään muulla tavalla, kuin että EKO-energiamerkityn nimen alla myytyä sähköä varten sähkönmyyjän tulee myös hankkia EKO-energiamerkin lisäksi alkuperätakuut, mikäli sen markkinoinnissa on puhuttu uusiutuvuudesta tai päästöttömyydestä.  

quote

Alkuperätakuut ovat Suomessa lain mukainen keino varmentaa sähkön alkuperä, ja siten keino nollata käytetyn sähkön CO2-päästöt.

HS:n artikkelissa sanotaan, että tuuli- tai ilmastosähkön ostaminen ei vähentäisi turpeen tai kivihiilen polttamista energiantuotannossa. Väitteelle ei esitetä faktaperusteita. Voidaan kuitenkin varmuudella sanoa, että sähköntuottaja saa markkinoilta alkuperätakuun hinnan sertifioidulle tuotannolleen myymällä alkuperätakuita. Tämä tuotto saattaa hyvinkin myötävaikuttaa päästöttömän sähköntuotannon investointipäätöksiin siitä huolimatta, että päästökauppa jo itsessään tekee kilpailevasta fossiilisesta sähköntuotannosta muuttuvien kustannusten osalta kalliimpaa.  


Energian tuottamisen ja käyttämisen vihreä murros on sukupolvemme suurimpia muutoksia maapallolla. On tärkeää, että päättäjät, kuluttajat, yritykset ja media ovat oikealla tiedolla varustettuja, jotta voimme tehdä tulevaisuutemme kannalta kestäviä päätöksiä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. 

Juha Keski-Karhu

Väreen toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu tuntee tarkasti Suomen ja pohjoismaisten sähkömarkkinoiden taustat ja toiminnan jo hyvin pitkältä ajalta. Hän on uudistanut energia-alaa rakentamalla energiamarkkinoille salkunhallintaliiketoiminnan sekä hyödyntämällä sähkökaupassa dataa ja kehittynyttä analytiikkaa uudella tavalla. Keski-Karhu on ollut perustamassa energiansäästöpalveluihin ja sähkönmyyntiin erikoistunutta Värettä ja johtanut yritystä vuodesta 2019 lähtien.


Väre Oy, Juha Keski-Karhu, toimitusjohtaja, p. +358 447 237 150, juha.keski-karhu@vare.fi 

Ajankohtaista

Laita katto tuottamaan - älä menetä saatavilla olevaa säästöä!

Yrittäjä! Varaa asiantuntijamme arvio ja laita kattonne tuottamaan.

Lue lisää

Aurinkosähköllä säästöä yrityksen sähkölaskuista

Pienennä yrityksen sähkölaskua valjastamalla luonnon oma energia hyödyksenn...

Lue lisää

Väre tuo markkinoille kotimaisia, kulutusvaikutukseen perustuvia tuuli...

Tuomme markkinoille kulutusvaikutukseen perustuvia ja kotimaiseen tuulisähk...

Lue lisää

ER-Pakkaus hyödyntää täyden palvelun aurinkovoimalaa

ER-Pakkaus otti käyttöönsä Väreen PPA-aurinkovoimalan ilman alkuinvestointi...

Lue lisää

Ilmattaren sähkösopimusasiakkaat siirtyvät Väreelle

Energiapalveluyhtiö Väre Oy ja uusiutuvaan energiaan erikoistunut Ilmatar E...

Lue lisää

Kevään sähkömarkkinakatsaus - mitä sähkömarkkinoilla tapahtuu?

Mistä kuluneen vuoden hintavaihtelut johtuvat ja miltä futuurihinnat näyttä...

Lue lisää