Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.
hinnanvaihtelu

Yli kolmannes suomalaisista käyttää energiasovellusta  - käyttö kasvanut viime marraskuusta 40 prosenttia

Energiapalveluyhtiö Väre selvitti seurantatutkimuksessaan* kesäkuussa 2023 suomalaisten kiinnostusta energiasovellusten käyttöön sähkönkulutuksen seurannassa ja sähkön säästämisessä. Väreen teettämän tutkimuksen mukaan 35 % suomalaisista käyttää energiasovellusta apunaan sähkönkulutuksen seurannassa.  Käyttö on kasvanut 40 % viime vuoden marraskuusta, jolloin 25 % hyödynsi energiasovellusten tarjoamaa tietoa.


Tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti nuorten 18-24-vuotiaiden sovelluskäyttäjien määrä oli kasvanut 33 %:iin (15 %), kasvua ikäryhmässä 18 prosenttiyksikköä. Keski-ikäisistä 45-54-vuotiaiden joukossa energiasovellus on käytössä jo lähes 40 prosentilla suomalaisista.

hinnanvaihtelu

Sähkön hinnanvaihtelut ovat saaneet suomalaiset aktivoitumaan myös sähkönkulutuksen seurantaan ja sähkön säästämiseen liittyvien sovellusten käytössä. Energiapalveluyhtiö Väreen teettämässä seurantatutkimuksessa* havaittiin, että erityisesti nuoret 18-24-vuotiaat ovat kasvattaneet energiasovellusten käyttöä sähkönkulutuksen seurannassa. Vuoden 2022 marraskuussa tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa vain 15 % nuorista käytti sovellusta apunaan ja kesäkuun 2023 tutkimuksessa käyttäjien määrä oli kasvanut 18 prosenttiyksikköä 33 %:iin.


Toiseksi suurin kasvu sovelluskäyttäjissä oli 55-64-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa 39 % ilmoitti käyttävänsä sovellusta energiasovellusta sähkönkäytön seurannassa ja sähkön säästämisessä. Vuoden 2022 tutkimukseen verrattuna kasvua oli 17 prosenttiyksikköä. Vuonna 2022 käyttäjiä vanhemmassa ikäryhmässä oli 22 %.


Jo aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että aktiivisimmat energiasovellusten käyttäjät löytyivät keski-ikäisten 45-54-vuotiaiden joukosta. Vuoden 2022 marraskuussa heistä energiasovellusta käytti jo silloin yli kolmannes (35 %). Kesäkuun 2023 tutkimuksessa keski-ikäisten määrä oli noussut 39 prosenttiin. Sekä miehet että naiset ovat yhtä aktiivisia energiasovellusten käyttäjinä.

Energiasovellukset osaksi suomalaisten arkea

Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen on ilahtunut tutkimuksen tuloksista. Martikaisen mukaan sähkön säästämiseen tarvitaan ehdottomasti arjen kulutustietoja, jotta omaan kulutuskäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa.

– Hienoa, että energiasovellusten käyttö kasvaa ja ne tulevat osaksi suomalaisten sähkön käyttäjien arkipäivää. Energiasovellusten hyödyntäminen sähkönsäästämisessä on hyvin tärkeää, koska sovelluksesta pystyy seuraamaan omien säästötoimenpiteiden vaikutusta. Esimerkiksi kuinka lämmintä vettä voi säästää lyhentämällä suihkuaikaa tai lämmityskaudella huonelämpötilan laskemisen vaikutus säästötoimenpiteenä, Martikainen sanoo.

– On tärkeä tehdä nimenomaan niitä toimenpiteitä, joilla on aidosti vaikutusta sähkölaskun pienentämiseen ja hiilidioksidivapaan sähköntuotannon hyödyntämiseen. Enää pelkästään sähkönkäytön pienentäminen ei riitä, vaan tulee kiinnittää huomiota myös siihen, milloin sähköä enemmälti käyttää, Martikainen tiivistää.

–  Sähkön käyttäjät säästävät sähkölaskussaan ohjaamalla omaa kulutustaan mahdollisuuksien mukaan halvemmille tunneille, eli energiasovellusten avulla voi säästää selvää rahaa. Dynaamiset, kulutusjoustolliset sähkötuotteet, joissa sähkönhintaan voi itse vaikuttaa, ovat tulleet jäädäkseen, Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen muistuttaa.


*Väreen teettämä tutkimus suomalaisten kiinnostuksesta energiasovellusten käyttöön sähkönkulutuksen seurannassa ja sähkön säästämisessä on toteutettu Bilendin M3 Panelissa marraskuussa 2022 ja kesäkuussa 9.-13.6.2023 samoilla tutkimuskysymyksillä, joihin on vastannut 1000 suomalaista ikähaarukassa 18–75-vuotta. Otos on kiintiöity kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Ajankohtaista

Väre toimittaa asiakkailleen Tammerkosken vesivoimaa

Väre on solminut Tampereen Energian kanssa sopimuksen tamperelaisen sähkön ...

Lue lisää

Mehiläiselle vastuullista energiatehokkuutta Väreen YritysVäppi-palvel...

Mehiläinen ja Väre toteuttivat onnistuneen pilottihankkeen. YritysVäppi-pal...

Lue lisää

Direktiivi tuo uusia vaatimuksia sähköautojen lataukseen

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toukokuun päivitys ohjaa viiveellä ...

Lue lisää