Datahub on keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä

Mikä ihmeen datahub?

Datahub on Suomen kaikkia sähkömarkkinoiden osapuolia koskeva lakisääteinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka otettiin käyttöön helmikuussa 2022. Järjestelmä parantaa sähkönkäyttäjän eli sinun, sähkönmyyjien sekä sähkönsiirrosta vastaavien osapuolten tiedonvaihtoa ja toimintaa.

Datahub on keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä

Datahub parantaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa uudenlaisten palveluiden kehittämisen

Suomessa on otettu käyttöön kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n johdolla keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä datahub, johon helmikuusta 2022 alkaen on tallennettu kaikkien sähkösopimusten ja sähköasiakkaiden tiedot koko maassa. Kyseessä on Suomen kaikkia sähkömarkkinoiden osapuolia koskeva lakisääteinen tiedonvaihtojärjestelmä, jonka vaatimusten ja prosessien mukaisesti myös Väreen on täytynyt helmikuusta alkaen toimia.


💡 Sähkömarkkinalaki: Velvollisuus käyttää sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluita.


💡 Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.


💡 Vaikka datahub on Fingridin hallinnoima, on Väre kuitenkin edelleen sähkönmyyjäsi, mikäli olet asiakkaamme.


💡 On hyvä huomioida, että datahub liittyy jokaiseen käyttöpaikkaan. Mikäli sinulla on useampia sähkönkäyttöpaikkoja, esimerkiksi koti ja mökki, koskettaa datahub kuluineen niitä molempia.


Datahub otettiin käyttöön 21.2.2022


Datahub otettiin Suomessa käyttöön 21.2.2022 alkaen ja se tulee parantamaan merkittävästi sähkönkäyttäjän eli sinun saamaa palvelua sekä sähkönmyyjien ja sähkönsiirrosta vastaavien osapuolten tiedonvaihtoa ja toimintaa. Käytännössä datahub nopeuttaa asiakaspalvelua, lisää tietoturvaa sekä mahdollistaa aivan uudenlaisten palveluiden kehittämisen asiakkaidemme hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön ja kulutuksen seurantaan. 👉 Tutustu datahubin hyötyihin


Datahubiin tallennetaan sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten käyttöpaikan asiakas- ja kulutustietoa. Järjestelmä nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisena. Tähän saakka sähkönkäyttöpaikkoihin liittyvät tiedot ovat olleet hajautettuina eri sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden järjestelmissä ja tieto niiden välillä on vaihtunut hitaasti.


GSRN-tunnus korvaa nykyiset käyttöpaikkatunnukset


Datahubin myötä siirrytään käyttämään uudenmallisia käyttöpaikkatunnuksia. GSRN-tunnus korvaa vanhat käyttöpaikkatunnukset 21.2.2022 alkaen. Muutoksen yhteydessä jokainen sähkönkäyttöpaikka Suomessa saa yksilöllisen 18 merkin mittaisen GSRN-tunnisteen (Global Service Relation Number).


Uusi määrämuotoinen GSRN-tunnus muodostuu kolmesta osasta; yritystunnisteesta, yksilöllisestä tunnuksesta ja tarkastusnumerosta. Huomioithan, että 21.2.2022 alkaen Väreen sähkölaskuilla, sopimuspohjilla ja online-palveluissa näytetään vain uusi GSRN-tunnus.

Haluatko antaa meille palautetta?

Kuulemme mielellämme palautettasi - se on meille arvokasta. Täytä alla oleva lomake, niin asiakaspalvelumme on sinuun yhteydessä asian tiimoilta.

Asiakkaamme: datahubiin siirtyminen ei edellytä sinulta mitään toimenpiteitä.

Asiakkuutesi ei siirry datahubin myötä muualle, vaikka datahub on Fingridin hallinnoima. Olet edelleen Väreen asiakas.

Mitä hyötyä datahubista on asiakkaillemme?

Väreen asiakkaana tulet hyötymään datahubista. Täytämme kaikki datahubin vaatimukset ja kehitämme erityisesti online- ja mobiilipalveluitamme entistä paremmiksi, jotta jokaisella kuluttaja- ja yritysasiakkaallamme olisi mahdollisimman helposti saatavilla tieto sopimuksistaan, kulutuksestaan ja sähkönkäytön kustannuksistaan, sekä näihin liittyvistä mahdollisuuksistaan.


Haluamme tarjota asiakkaalle mahdollisimman helpon tavan säästää sähkönkäytössä, sen kustannuksissa ja päästöissä. datahub vauhdittaa tätä kehitystä.

Datahubin hyödyt:

Helppoa ja vaivatonta
Parempaa ja nopeampaa asiakaspalvelua

Tietojen keskittäminen datahubiin parantaa asiakkaiden saamaa palvelua. Siirtyminen Väreen asiakkaaksi tulee olemaan entistä nopeampaa.

Helppoa ja vaivatonta
Uudet palvelut asiakkaidemme hyödyksi

Datahub mahdollistaa täysin uudenlaisten palveluiden kehittämisen asiakkaidemme hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan.

Helppoa ja vaivatonta
Aina ajantasaiset ja oikeat tiedot

Datahubin toiminta edellyttää, että tiedot löytyvät järjestelmästä oikein. Virheiden määrä vähenee, koska tiedot tallennetaan aina sovitussa muodossa.

Helppoa ja vaivatonta
Vahva tietoturva ja yksityisyydensuoja

Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat erityisen tärkeässä roolissa datahubissa. Tietojen ollessa vain yhdessä paikassa, myös niiden jäljitettävyys helpottuu.

Helppoa ja vaivatonta
Omien tietojen tarkistus helpottuu

Mahdollisuus tarkistaa omat tiedot datahubin asiakaspalveluportaalista. Asiakasportaaliin kirjaudutaan käyttämällä suomi.fi -palvelun vahvaa tunnistautumista.

Väppi markkinoinen paras energia-appi
Väppi-äppi seuraavalle tasolle

Väppi on markkinoiden suosituin ja arvostetuin energia-äppi jo tällä hetkellä. Datahubin myötä pystymme kehittämään sen ominaisuuksia ihan uudelle tasolle, asiakkaidemme hyödyksi.

Datahub mahdollistaa uudenlaisten palveluiden kehittämisen asiakkaidemme hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön ja kulutuksen seurantaan.