Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Myymämme sähkön alkuperä

Hankimme kaiken myymämme sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta.

Myymämme sähkön alkuperä vuonna 2022

Vuonna 2022 myymämme (kokonaismyynti) sähkön suorat CO2-ominaispäästöt olivat 366 g/kWh. Sähkön tuottamiseen käytetystä ydinpolttoaineesta syntyi jätettä 0,47 mgU/kWh.


Myymämme sähkö (kokonaismyynti) jakaantui vuonna 2022 energialähteittäin seuraavasti:


– Turve ja fossiiliset energialähteet 52,8 %

– Uusiutuvat energialähteet 33,5 %

– Ydinvoima 13,7 %


 


✅ Huomioithan, että mikäli käytössäsi on 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettu Väreen Vihreä sähkö, ovat sen suorat CO2-ominaispäästöt 0 g/kWh.


Väreen Vihreä sähkö:


Väreen Vihreä sähkö on 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Sen suorat CO2-ominaispäästöt ovat 0 g/kWh.


– Turve ja fossiiliset energialähteet 0 %

– Uusiutuvat energialähteet 100 %

– Ydinvoima 0 %


Väreen alkuperältään varmentamaton sähkö:


Alkuperältään varmentamaton sähkö luokitellaan Energiaviraston jäännösjakauman mukaan. Vuonna 2022 alkuperältään varmentamattoman sähkön suorat CO2-ominaispäästöt olivat 471 g/kWh. Sähkön tuottamiseen käytetystä ydinpolttoaineesta syntyi jätettä 0,60 mgU/kWh.


– Turve ja fossiiliset energialähteet 70,1 %

– Uusiutuvat energialähteet 11,7 %

– Ydinvoima 18,2 %