Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Väre palauttaa määräaikaisista sopimuksista perityt datahub-maksut 

Energiapalveluyhtiö Väre Oy on päättänyt palauttaa kuluttaja-asiakkailleen määräaikaisissa sähkösopimuksissa 1. kesäkuuta 2022 alkaen veloitetut datahub-maksut.


Asiakkaalle palautettava summa on 3,72 euron kertamaksu sekä kuukausittainen 23 sentin (alv24 %) toistuvaismaksu käyttöpaikkaa kohden. Lisäksi hyvitys sisältää datahub-maksuihin sitoutuneen pääoman korot.

Julkaistu 19.05.2023

Väre on päättänyt palauttaa määräaikaisissa sähkösopimuksissa veloitetut datahub-maksut asiakkailleen. Summa palautetaan nykyisille asiakkaille laskuhyvityksenä ja asiakkuutensa päättäneille tilimaksuna. Väre tiedottaa lähiaikoina asianosaisia asiakkaita erikseen palautuksesta ja sen ajankohdasta. Palautuspäätöstä edelsi kuluttajariitalautakunnan käsittely, jossa lautakunta päätyi suosittelemaan maksun palautusta.  


Huolimatta suosituksesta Väreen näkemys on, että sähkömarkkinalakiin perustuvan datahubin kulut eivät olleet tiedossa, kun määräaikaisia sopimuksia on solmittu ja siksi yhtiön peruste korotuksille on pätevä. 


- Datahubin kustannusvaikutukset sähkön vähittäismyyjille olivat huomattavasti lainvalmistelun yhteydessä esitettyjä arvioita korkeammat, eikä niitä voitu tosiasiassa ottaa huomioon sopimuksia tehtäessä, toteaa Väre Oy:n toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu.

Datahub perustuu sähkömarkkinalain muutokseen

Datahubiin liittyminen ja sen käyttöönotto perustuvat sähkömarkkinalain muutokseen, ja ne ovat pakollisia sähkön vähittäismyyjien liiketoiminnan harjoittamiseksi. Väreellä on sähkömarkkinalain muutokseen perustuva velvollisuus maksaa Fingrid Datahub Oy:n siltä veloittamat datahub-maksut ja velvollisuus muuttaa tietojärjestelmänsä datahubin kanssa yhteensopiviksi. 


- Väreen tarkoitus datahubin kustannusten jakamisella koskemaan koko asiakaskuntaa oli se, että kustannukset jakaantuisivat sähkönmyynnin yleisten sopimusehtojen mahdollistamin perustein tasaisesti ja läpinäkyvästi kaikille asiakkaille, eikä pelkästään esimerkiksi toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen omaaville asiakkaille, jotta kustannusvaikutus asiakasta kohden olisi mahdollisimman pieni. Tämä ei osoittautunut kuluttajaviranomaisen ja kuluttajariitalautakunnan perustelujen mukaan mahdolliseksi, vaikka kuluttajariitalautakunta totesikin lainmuutoksen olleen sellainen, että se voi antaa vähittäismyyjälle oikeuden muuttaa määräaikaista sopimusta, Keski-Karhu kommentoi. 


- Kuluttajariitalautakunnan perustelu on ristiriitainen. Se toteaa, että Väre olisi voinut varautua lainsäädännön aiheuttamiin muutoksiin mm. sopimusehdoin. Juuri näin Väre oli menetellyt soveltaessaan sopimuksiin sähkönmyynnin yleisiä sopimusehtoja, jotka mahdollistavat muutokset sopimuksiin lainsäädännön muuttuessa. Toimialalle suosituksen perustelut saattavat tarkoittaa sitä, että minkä tahansa varhaisessakin vaiheessa olevan lainsäädäntöaloitteen liiketoimintariski mahdollisine kustannusvaikutuksineen tulee huomioida jotenkin muutoin kuin alalla yleisesti käytössä olevien yleisten sopimusehtojen kautta, vaikka muutokset eivät tosiasiallisesti olisikaan tiedossa etukäteen, Juha Keski-Karhu korostaa. 


- Vaikka katsommekin, että meillä on ollut oikeus korottaa määräaikaisten sopimusten hintoja datahub-maksujen perusteella, tyydymme kuluttajariitalautakunnan suositukseen ja päätämme asian käsittelyn osaltamme tähän. 


 


Lisätietoja: 


Väre Oy, Juha Keski-Karhu, toimitusjohtaja, p. +358 447 237 150. 


sekä sivulla: vare.fi/datahub-maksujen-palautus-asiakkaille

Muuta ajankohtaista

Väre toimittaa asiakkailleen Tammerkosken vesivoimaa

Väre on solminut Tampereen Energian kanssa sopimuksen tamperelaisen sähkön ...

Lue lisää

Mehiläiselle vastuullista energiatehokkuutta Väreen YritysVäppi-palvel...

Mehiläinen ja Väre toteuttivat onnistuneen pilottihankkeen. YritysVäppi-pal...

Lue lisää

Direktiivi tuo uusia vaatimuksia sähköautojen lataukseen

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toukokuun päivitys ohjaa viiveellä ...

Lue lisää