Ota
yhteyttä
> Created with Sketch.
Sähkön kilpailutus ja hinta

Heikkolaatuinen sähkö aiheuttaa monenlaista harmia

Tiesitkö, että pistorasiasta tuleva sähkö ei ole tasalaatuista? Heikkolaatuinen sähkö aikaansaa laiterikkoja ja kasvattaa sähkölaskua, mutta ongelmaan on helppo ratkaisu. Väre E-Power Sähkönsäästäjä.

Sähkön kilpailutus ja hinta

Sähkön hinta on ollut nousukiidossa, ja monissa yrityksissä on havahduttu investoimaan sähköä säästäviin ratkaisuihin. Paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt se seikka, että sähkön laatua parantamalla voidaan saavuttaa isoja kustannussäästöjä.


- Sähköverkosta saatava energia on Suomessa hyvälaatuista, mutta ongelmia aiheuttaa sähkön heikko laatu kiinteistöjen sisäisissä verkoissa, Väreen palvelupäällikkö Mika Petsalo sanoo.


Häiriöiden syypäänä on niin sanottu tehoelektroniikka, jota tarvitaan koneiden ja elektronisten laitteiden sähkötehon ohjaamiseen ja säätämiseen. Tehoelektroniikka sekoittaa virran aaltomuotoa ja aiheuttaa verkkoon harmonisia yliaaltoja sekä virtapiikkejä.


Petsalon mukaan kyse on kasvavasta ongelmasta, kun sähköä kuluttavan tekniikan ja elektronisten laitteiden määrä lisääntyy.


- Yritykset investoivat energiaa säästävään tekniikkaan. Se on kuitenkin lisännyt häiriöiden aiheuttajia kiinteistön sähköverkossa, mikä osaltaan heikentää energiatehokkuutta.Mika Petsalo on E-power asiantuntija
"Sähkönsäästäjä toimii parhaimmillaan niin hyvin, että se on yrityksen kilpailuvaltti", sanoo Väreen palvelupäällikkö ja E-Power asiantuntija Mika Petsalo.
quote

Huonolaatuinen sähkö aiheuttaa Euroopassa yli 150 miljardin euron vuosittaiset kustannukset.

Jokainen sähkölaite lämpenee käytettäessä enemmän tai vähemmän, mutta huonolaatuinen sähkö kasvattaa energiankulutusta lisääviä lämpöhäviöitä. Laitteiden ylimääräinen lämpeneminen myös lyhentää niiden käyttöikää ja voi lisätä huoltotarvetta.


Sähkön laadulla on iso taloudellinen merkitys. Arvioiden mukaan huonolaatuisen sähkön aiheuttamat energiahäviöt, tuotannon keskeytykset ja ennenaikaiset laiterikot aiheuttavat Euroopassa yli 150 miljardin euron vuosittaiset kustannukset.


Väreen ratkaisu ongelmaan on E-Power Sähkönsäästäjä. Se on kiinteistön sähkökeskukseen asennettava patentoitu hybridisuodatin, joka parantaa kiinteistön sähkön laatua. Mika Petsalon mukaan teknologia soveltuu kaikenlaisiin kiinteistöihin teollisuuslaitoksista liiketiloihin ja varastoista vesilaitoksiin. Erityisen hyvin se käy kohteisiin, joissa on paljon erilaista sähkökuormaa. Esimerkiksi supermarketeissa sähköä tarvitaan kylmälaitteisiin, ilmastointiinja paistopisteen uuneihin.


quote

E-Power Sähkönsäästäjällä saavutettava säästöprosentti on tyypillisesti 3–6 prosenttia kiinteistön kulutuksesta.

E-Power Sähkönsäästäjällä saavutettava säästöprosentti riippuu kiinteistön erityispiirteistä, mutta Petsalon mukaan se on tyypillisesti 3–6 prosenttia kiinteistön kulutuksesta.


- Takaamme etukäteen lasketun sähkön säästötason jokaiseen järjestelmätoimitukseen. Se myös todennetaan mittauksilla käyttöönoton jälkeen.


Hyötyjä puntaroidessa kannattaa muistaa sekin, että energiansäästö vähentää myös sähkön hankinnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.


Petsalon mukaan investoinnin takaisinmaksuaika on erinomainen: keskimäärin 6–10 vuotta. Hankintahintaan on mahdollista saada myös valtion energiatukea 20 prosenttia.


Väre on Suomessa ainoa energiapalveluyhtiö, joka toimittaa vastaavaa teknologiaa. Petsalon mukaan tuotteella on ollut paljon kysyntää. Monessa yrityksessä on jo herätty siihen, että kiinteistön sähkön laatuun kannattaa kiinnittää huomiota.Sähkönkulutusta voi seurata E-Powerin mukana tulevalla seurantasovelluksella. Säästö on tyypillisesti 3–6 prosenttia kiinteistön kulutuksesta.
quote

Keskeinen syy investoinnille oli huomattava potentiaali energiansäästössä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Näyttää siltä, että luvattu neljän prosentin säästö sähkön kulutuksessa saavutetaan.

DB Schenker: luvattu neljän prosentin säästö toteutumassa

Logistiikkayhtiö DB Schenker otti viime huhtikuussa Väre E-Power Sähkönsäästäjän käyttöön Vantaalla sijaitsevassa pääterminaalissaan. Kiinteistöjohtaja Marko Liimataisen mukaan ensimmäisen vuoden kokemukset ovat myönteiset.


- Keskeinen syy investoinnille oli huomattava potentiaali energiansäästössä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Näyttää siltä, että luvattu neljän prosentin säästö sähkön kulutuksessa saavutetaan, Liimatainen toteaa.


Vuonna 2015 valmistuneessa terminaali- ja toimistokiinteistössä sähköä kuluu muun muassa ledivalaistukseen, trukkien lataamiseen ja muiden tuotannon laitteiden käyttöön. Sähköä tarvitaan myös ilmanvaihtoon, jäähdytykseen ja enenevässä määrin sähköautojen lataamiseen. Väre on luvannut E-Power- järjestelmän käyttöiäksi 20 vuotta.


- Energiansäästön ohella odotamme, että investointi parantaa virran laatua. Se vähentäisi muun muassa laitteiston huollon tarvetta ja lisäisikäyttöikää.DB Schenker pienentää hiilijalanjälkeään ottamalla käyttöön Väreen vihreän sähkön
Kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoava DB Schenker hyödyntää laajasti Väreen energiatehokkuuspalveluita, kuten vihreää sähköä ja E-Power Sähkönsäästäjää.

80 % kohteista saavutetaan yli 5 % sähkön säästö

Lupaamme E-power investoinnille sähkön säästötason, joka todennetaan käyttöönoton jälkeen mittauksilla ja seurantatyökalulla. Mikäli luvattu säästöprosentti ei toteudu, hyvitämme sen yrityksellesi.

Ajankohtaista