Ota
yhteyttä
> Created with Sketch.
Posti Kiinteistöt on Väreen asiakas

Ennustettavuutta sähkön hintakehitykseen

Posti Groupin tytäryhtiö Posti Kiinteistöt ylläpitää ja hallinnoi postiliiketoiminnan käyttämiä tiloja. Yhteensä eri kohteita on noin 540 tasaisesti ympäri Suomen. Väre toimittaa sähköt kohteista noin 300:aan sekä tarjoaa lisäksi salkunhoitopalvelun sekä verkkolaskujen läpilaskutuspalvelun.

Posti Kiinteistöt on Väreen asiakas
quote

Väre on proaktiivinen toimija ja heillä on sellaista näkemystä sekä ammattitaitoa, jota energiayhtiöltä odotan.

Posti Kiinteistöt kilpailutti energiatoimittajat vuonna 2016. Väre erottui joukosta kustannustehokkaan salkunhoitopalvelun ja erityisesti verkkolaskujen läpilaskutuspalvelun avulla. Salkunhoitopalvelulla saadaan ennustettavuutta sähkön hintaan ja läpilaskutuspalvelun avulla sähkönsiirtolaskuja ei laskuteta yksitellen, vaan yhdellä kertaa myöhemmin.


– Se on meille äärimmäisen tärkeää, koska työmäärä pienenee. Muilla yhtiöillä ei ollut tarjolla vastaavaa palvelua. Väreeltä saimme koko tarvitsemamme paketin. Myös energiakustannukset saatiin kilpailutuksen jälkeen hieman pienemmäksi, Posti Kiinteistöjen toimitusjohtaja Jarkko Ämtö kertoo.


Ennustettavuutta sähkön hintakehitykseen


Ämtön kokemukset Väreestä ovat olleet hyvin positiivisia. Posti Kiinteistöillä on oma energiatyöryhmä, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Väre osallistuu tapaamisiin ja tuo mukaan tietämystä esimerkiksi sähkön tulevasta hintakehityksestä.


– Saamme ennustettavuutta sähkökulujen budjetointiin. Emme ole energia-alan ammattilaisia, vaan kompetenssin pitää tulla energiayhtiön puolelta. Sähkön toimittajalla pitää olla näkemystä energiamarkkinoiden suunnasta, jotta osamme tehdä päätöksiä hintakiinnitysten suhteen, hän toteaa.


Jarkko Ämtö, Posti Kiinteistöt

Suositukset myös muille

Merkittävin hyöty yhteistyössä on Ämtön mukaan ollut verkkolaskujen läpilaskutuspalvelu. Positiivisten kokemustensa myötä hän suosittelisi Väreen palveluja myös muille yrityksille.


– Erityisesti siinä tapauksessa, että yrityksellä on useita toimipisteitä. Sähkön hinnassa eri toimittajien välillä tuskin on isoja eroja, vaan ratkaiseva kilpailutekijä löytyy Väreen palvelupuolelta, Ämtö toteaa.


– Väre on proaktiivinen toimija, ja heillä on sellaista näkemystä sekä ammattitaitoa, jota energiayhtiöltä odotan, hän sanoo lopuksi.


Ajankohtaista