Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Olkiluoto 3 laskee verollista pörssihintaa noin

5 senttiä kilowattitunnilta

Energiapalveluyhtiö Väre on seurannut tarkasti Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin koekäyttöä ja sen vaikutusta pörssisähkön hintaan. Väreen analyysin mukaan Olkiluoto 3 on laskenut verollista pörssisähkön hintaa keskimäärin noin 5 senttiä kilowattitunti toimiessaan täydellä 1600 megawatin teholla.

Tiedote 16.3.2023


Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin koekäyttö on aloitettu uudestaan varhain keskiviikkoaamuna 15.3. Tuotanto nostettiin lähes täyteen tehoon keskiviikkoiltana ja tavoitteena on jatkaa täydellä teholla torstaina ja perjantaina. Täydellä teholla toimiessaan Olkiluoto 3 lisää merkittävästi kotimaista sähköntuotantoa ja vähentää sekä sähkön tuontitarvetta että fossiilisen sähkön tarvetta.  


Väreen data-analyytikon Sami Kohvakan laskennan mukaan Olkiluoto 3:n vaikutus pörssisähkön hintaan Suomessa on keskeinen. Kohvakka käytti mallinnuksessa regressiomallia, jossa sähkön hintaa selitetään Olkiluoto 3:n tuotantomäärällä, tuulituotantoennusteella, sähkön tuonti- ja vientimäärillä, lämpötilatiedoilla, vesitilanteella, kaasuvarastoilla, sähkönkulutuksen vuorokausi-, viikko- ja vuodenaikarytmeillä sekä hiilen, kaasun ja päästöoikeuksien hinnalla. 


- Tämän mallin mukaan Olkiluoto 3 on laskenut verollista pörssisähköhintaa keskimäärin noin 5 senttiä kilowattitunti toimiessaan täydellä 1600 megawatin teholla, Sami Kohvakka kiteyttää. 


- Suhteutettuna esimerkiksi lämpötilan muutokseen Olkiluoto 3 on vaikuttanut täydellä teholla ajaessaan sähkön hintaan yhtä paljon kuin yhdeksän asteen nousu ulkolämpötilassa. Vaikutus voi kuulostaa valtavalta, mutta käytännössä koko koekäyttöohjelma on suoritettu keskellä energiakriisiä, jolloin tuntihinnat vaihtelevat voimakkaasti. Suuri vaikutus selittyy pääasiassa korkeimpien hintahuippujen ehkäisemisellä tunteina, jolloin kallista fossiilista sähköä muutoin jouduttaisiin käyttämään. Nyt kun fossiilisen sähkön hinta on jo laskenut, Olkiluoto 3:n vaikutus hintoihin todennäköisesti vähenee jonkin verran, Kohvakka toteaa. 

Suomi vahvistaa asemaansa yhtenä Euroopan halvimmista maista sähkön osalta

Väreen toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu on hyvin tyytyväinen Olkiluoto 3:n koekäytön käynnistymiseen. Olkiluoto 3 pienentää omalta osaltaan riskiä, että sähkökriisin kaltainen tilanne uusiutuisi.  


- Kuluttajille tämä on erittäin hyvä uutinen, koska nyt tiedetään, kuinka merkittävä vaikutus edullisella päästöttömän tuotannon lisääntymisellä on sähkön tukkuhintaan ja siten myös sähkönkäyttäjien maksamaan vähittäishintaan, Keski-Karhu sanoo. 


Myös muut sähköntuotannon muodot - tuulivoima mukaan lukien - on pienentämässä riskiä. Keski-Karhun mukaan tuulivoiman vaikutus näkyy myös selvästi. Viime vuonna tuulivoimakapasiteettia rakennettiin lisää Suomeen 2000 MW. Tuulivoiman rakentaminen jatkuu kiivaana tulevaisuudessakin.


- Uuden tuotannon lisääntyminen vaikuttaa erittäin konkreettisesti kysynnän ja tuotannon tasapainoon, ja sähkömarkkinoiden hintamekanismi vie vaikutuksen asiakkaiden maksamaan hintaan. Suuri merkitys on myös sillä, että asiakkaat ovat säästäneet sähköä merkittävästi kuluvana talvena, ja toivottavasti jatkossakin. Karkeasti laskien asiakkaiden sähkönsäästöllä on ollut parhaimmillaan yhtä suuri vaikutus sähkön hintaan kuin uudella ydinvoimalalla. 


- Kaiken kaikkiaan uuden päästöttömän tuotannon kasvu, sekä asiakkaiden halu ja kyky säästää sähköä ja käyttää sitä fiksummin, luovat yhdessä mahdollisuuden, että Suomi vahvistaa asemaansa yhtenä Euroopan halvimmista maista sähkön osalta. On todennäköistä, että erittäin halvan sähkön ajanjaksot tulevat yleistymään selvästi, Keski-Karhu tiivistää. 


 


Lisätietoja: 

Väre Oy, Juha Keski-Karhu, toimitusjohtaja, p. +358 447 237 150, juha.keski-karhu@vare.fi 

Muuta ajankohtaista

Kireät pakkaset tuovat myös sähkön kulutushuiput – nyt on aika karsia ...

Kovat pakkaset kasvattavat huomattavasti sähkön kulutusta ja samalla myös s...

Lue lisää

Pörssisähkön käyttäjät innostuivat sähkön miinushinnoista, muut vähens...

Energiapalveluyhtiö Väre selvitti, millainen vaikutus marraskuun loppupuole...

Lue lisää

Päästöttömän sähkön kustannukset perustuvat lainsäädäntöön

Energian tuottamisen ja käyttämisen vihreä murros on sukupolvemme suurimpia...

Lue lisää