Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Väre ja Tampereen Energia yhdistävät voimansa sähkön vähittäismyynnissä – 100 000 sähkösopimusta siirtymässä Väreelle. Lue tiedote.

Sähkön tuotantomuodot

Miten sähköä tuotetaan? Kokosimme sinulle energiantuotannon lyhyen oppimäärän, jotta sinun ei enää tarvitse raapia päätäsi sähkösopimusta tehdessäsi.

Uusiutuvat energiantuotanto-
muodot

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan uusiutuvilla tai loppumattomilla luonnonvaroilla tuotettua energiaa. Nämä energiantuotantomuodot ovat keskeisessä asemassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.


Väreen myymästä sähköstä 33,5 % oli uusiutuvilla energialähteillä tuotettua! (*v. 2022)

Uusiutuvat energiantuotantomuodot

Aurinkovoima

Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyenergian muuttamiseen sähkövirraksi aurinkopaneelien avulla. Tämä energianlähde on käytännössä ehtymätön ja sen hyödyntämiseen myös Suomen olosuhteet soveltuvat erittäin hyvin.

Tuulisähkö tuotetaan muuttamalla tuulen liike-energia sähköksi tuuliturbiinien pyörivien lapojen avulla. Uusiutuvaa, CO2-päästötöntä tuulisähköä tuotetaan ympäri vuoden, mutta suurin osa tuulisähköstä Suomessa tuotetaan talvikuukausina.

Vesivoima

Vesivoima on veden virtauksen avulla tuotettua sähköä. Vesivoimalassa johdetaan vesi turbiinin läpi ja generaattorin avulla tämä veden liike-energia muutetaan sähköksi. Vesivoima on tärkein uusiutuvan energian tuotantomuoto Pohjoismaissa.

Vihreä sähkö on uusiutuvaa energiaa

Alkuperätakuin varmennettu Vihreä sähkö

Väreen Vihreän sähkön valitsemalla varmistat, että ostamasi sähkö on aina 100 % uusiutuvaa energiaa. Vihreä sähkö on alkuperätakuin varmennettua ympäristöystävällistä sähköä, joka on tuotettu vesi- ja tuulivoimalla sekä bioenergialla.

Tutustu Vihreään sähköön

Fossiilivapaa ydinvoima

Ydinvoimala tuottaa sähköä yksinkertaisesti kuumentamalla vettä, josta syntyneellä höyryllä pyöritetään turbiinia, joka pyörittää sähköä tuottavaa generaattoria. Lämmönlähteenä toimii uraani, jonka ydinreaktio tuottaa lämpöä. Ydinsähköllä tuotetusta sähköstä ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2023 yli 40 % Suomessa tuotetusta sähköstä tuotettiin ydinvoimalla.

Lue lisää Väreen Ydinsähköstä

Uusiutumattomat energian tuotantomuodot

Uusiutumattomilla, eli fossiilisilla energian tuotantomuodoilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti uusiutumattomilla tai erittäin hitaasti uusituvilla energianlähteillä tuotettua energiaa. Näihin perustuva energiantuotanto aiheuttaa ilmastolle haitallisia hiilidioksidipäästöjä, jonka vuoksi niiden osuutta energiantuotannossa pyritään jatkuvasti vähentämään.

Uusiutumattomat energian tuotantomuodot

Kivihiili

Kivihiili on fossiilinen polttoaine, jota käytetään energiantuotantoon polttamalla. Kivihiili on perinteinen energianlähde, mutta sen polttaminen aiheuttaa suuria hiilidioksidipäästöjä ja ympäristöongelmia, jonka vuoksi siitä halutaan luopua. Suomi on ilmoittanut lopettavansa kivihiilen käytön vuoteen 2029 mennessä.

Maakaasu

Maakaasua poltetaan voimalaitoksissa, mikä vapauttaa lämpöä ja tuo lämpö muunnetaan sähköksi. Maakaasu on fossiilisista polttoaineista esimerkiksi kivihiiltä puhtaampi vaihtoehto, mutta tuottaa silti paljon hiilidioksidipäästöjä.

Öljy

Öljy muodostuu miljoonien vuosien aikana, muun muassa kasvien ja eläinten jäänteistä. Se on vielä yksi maailman tärkeimmistä energianlähteistä, mutta sen käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ja ympäristövaikutukset pakottavat keksimään uusiutuvia energianlähteitä öljyn tilalle.

Turve

Turve on orgaaninen aines, joka muodostuu märissä ja hapettomissa olosuhteissa. Sitä käytetään energianlähteenä polttamalla tai muuttamalla biokaasuksi. Ongelmallista turpeen käytössä on polttamisesta syntyvät suuret hiilidioksidipäästöt sekä suuret ympäristövaikutukset, kuten suoalueiden häviäminen.

Ajankohtaista

Laita katto tuottamaan - älä menetä saatavilla olevaa säästöä!

Yrittäjä! Varaa asiantuntijamme arvio ja laita kattonne tuottamaan.

Lue lisää

Aurinkosähköllä säästöä yrityksen sähkölaskuista

Pienennä yrityksen sähkölaskua valjastamalla luonnon oma energia hyödyksenn...

Lue lisää

Päästöttömän sähkön kustannukset perustuvat lainsäädäntöön

Energian tuottamisen ja käyttämisen vihreä murros on sukupolvemme suurimpia...

Lue lisää