Väre ja Tampereen Energia yhdistävät voimansa sähkön vähittäismyynnissä – 100 000 sähkösopimusta siirtymässä Väreelle. Lue tiedote.

Mikä ihmeen kulutusvaikutus? 

Nyt laitetaan mutkat suoriksi ja selitetään kulutusvaikutus auki juurta jaksaen! Voit valita Määräaikaisen Välkky-sähkön myös ilman syvällisempää ymmärrystä kulutusvaikutuksen kaavoista, mutta tämän laajan infopaketin avulla voit perehdyttää itsesi aiheeseen juuri sopivan verran.

Välkky-sähkön kulutusvaikutuksella pääset vaikuttamaan

Valtakunnallisen sähkön energiapulan haastaessa sähkömarkkinoita sähkönmyyjien rooli on tarjota sellaisia sopimustyyppejä, joilla kuluttaja pääsee vaikuttamaan ja hyötymään fiksusta eli välkystä sähkönkäytöstä. Koska sähkönkäyttäjillä on keskeinen rooli sähkön hintakehitykseen kulutuksen ja kulutuksen ajoittamisen kautta, sähkön käyttö vaikuttaa myös tulevaisuudessa siihen millaisia sopimuksia sähkönmyyjät voivat tarjota.  


Keväällä lanseerattu Välkky-sähkösopimus antaa kuluttajalle mahdollisuuden vaikuttaa lopulliseen energiahintaan ilman pörssisähkön riskejä. Välkky-sopimuksen avulla kuluttaja hyötyy sähkön kulutuspiikkien tasaamisesta halvoille tunneille, joita voi seurata reaaliajassa Väppi-sovelluksesta.  

Välkky-sähkössä hinta muodostuu kolmesta tekijästä


  • Kiinteä energiahinta - snt/kWh

  • Kiinteä kuukausimaksu - €/kk

  • Muuttuva kulutusvaikutus kuukaudessa - snt/kWh  


Kulutusvaikutuksella kuluttaja pääsee vaikuttamaan sähkölaskun suuruuteen sähkön käyttöä ajastamalla.

Sähkön käytön ajoittaminen korostuu entisestään

Sähkön hinnan vaihdellessa voimakkaasti kysynnän ja tarjonnan mukaisesti yksittäiselle sähkönkäyttäjälle tulee entistä suurempi mahdollisuus hyötyä halvoista tunneista sekä kääntäen kantaa riski kalliista tunneista. Tämä johtuu mm. kysynnän joustamattomuudesta sekä epävakaamman uusiutuvan energiatuotannon kuten tuulivoiman lisääntymisestä. Toisaalta esimerkiksi, kun yöllä tuulee ja kysyntä laskee, spot-hinta voi olla erityisen halpa. Viime aikoina yksittäisten tuntien hintaerot ovat olleet jopa satakertaisia.  


Kulutuksen ajoittamisella halvoille tunneille on siis suora vaikutus sähkönkäyttäjän laskuun. Ajoittamisella on myös ekologinen vaikutus. Kun kysyntäpiikkejä tasataan, tarvitaan vähemmän fossiilista energiantuotantoa. Halpoja tunteja on markkinalla usein silloin kun on paljon uusiutuvaa tuotantoa kuten tuulivoimaa.  


Kokosimme eri näkökulmia selittääksemme kulutusvaikutusta, klikkaa alhaalta selitys auki ja opi mitä kulutusvaikutus on.

Esimerkki sähköautoilijasta

Esimerkkikuvaajassa on kuvattu erään sähköautoilijan kulutus ja markkinasähkön hinta. Sähköautoilija on ladannut autoonsa öisin 11 kW laturilla noin 25 kWh, mikä vastaa noin 125 km ajomatkaa. Näin hän on saanut laskettua hintaansa, ja kuukauden toteutunut kulutusvaikutus olikin noin -3,6 snt/kWh.

Kulutusvaikutuksen laskenta ja merkitys

Käytännössä kulutusvaikutus syntyy, kun sähköä ei kuluteta joka tunti saman verran. Tunnit, jolloin sähkö on kuukauden keskihintaa kalliimpaa, nostavat kulutusvaikutusta. Tunnit, jolloin sähkö on kuukauden keskihintaa halvempaa, laskevat kulutusvaikutusta. Pienempi kulutusvaikutus on luonnollisesti parempi. Kuukauden osalta kulutusvaikutus lasketaan nämä hintaa nostavat ja laskevat tunnit yhteen ja verrataan niiden tulosta kuukauden keskihintaan.


Kuukausittainen kulutusvaikutus lasketaan: (A-B) / E = snt / kWh.  


A = tuntikohtaisen sähkönkulutuksen (kWh) ja tuntikohtaisten pörssisähkön hintojen (c/kWh) tulojen summa, B = Kuukauden sähkönkulutus (kWh) x pörssisähkön painottamaton kuukausikeskiarvo (c/kWh), E = Kuukauden sähkönkulutus (kWh)


A = Yhden tunnin kulutus kerrotaan saman tunnin spot-hinnalla, jonka jälkeen nämä kuukauden kaikkien tuntien tulot summataan yhteen. Näin saadaan kuukauden ajalta jokaisen tunnin vaikutus huomioitua, sillä eri tuntien kulutukset ja markkinoilla määräytyvä spot-hinta vaihtelevat suuresti tunneittain.  


B = Lasketaan saman kuukauden sähkökulutus yhteensä ja kerrotaan se saman kuukauden spot-hinnan kuukauden keskiarvolla. Tällä tavoin saadaan laskettua mikä olisi hinta kokonaiskulutukselle spot-hinnan keskiarvon mukaan.  


(A-B) = Kun A:sta vähennetään B, nähdään miten kulutus halpoina ja kalliina tunteina suhteutuu keskiarvoon. Se onko arvo negatiivinen eli laskua pienentävä vai positiivinen eli laskua kasvattava, määräytyy sen mukaan, onko suurempi osa kuukausikulutuksesta kulutettu halvempana vai kalliimpana tuntina verrattuna koko kuukauden keskiarvoon. Mitä enemmän kuukauden kulutusta saa ohjattua halvoille tunneille, sitä enemmän päästään alle kuukauden keskiarvon.  


(A-B) / E = Lopuksi laskettu A-B suhteutetaan kulutukseen jakamalla se kuukauden kulutuksella. Näin saadaan kulutusvaikutus eli arvo snt/kWh -yksikkönä. Kyse on siis yksinkertaisuudessaan oman kulutuksen tuntihintojen vertaamisesta spot-hinnan kuukauden keskiarvoon nähden.


Välkky-sopimuksessa kuukauden lopullinen energiahinta toteutuu aina kiinteänä energiahintana +/- kulutusvaikutus. Jos kiinteän hinta on 30 snt/kWh ja asiakas on käyttänyt sähköä pääosin halpoina tunteina keskiarvoon nähden saaden kuukauden kulutusvaikutukseksi -3 snt/kWh, toteutuu lopullinen energiahinta laskulla hintaan 27 snt/kWh.

Ajankohtaista

Sähkön hintaennuste 2024

Miksi sähkön hinta nousee? Sähkön hinta on ollut vuonna 2022 ennätyskorkeal...

Lue lisää

Turha energiankulutus ruotuun ja ruokahävikki minimiin

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä moni suomalainen on pysähtynyt pohtimaan...

Lue lisää

Hävikkisähkö – mitä se on ja miten se liittyy sähkölaskuusi?

Hävikkiruoan ympäristöä kuormittavat vaikutukset on jo laajasti tunnettu on...

Lue lisää