Mikä ihmeen kulutusvaikutus? 

Nyt laitetaan mutkat suoriksi ja selitetään kulutusvaikutus auki juurta jaksaen! Voit valita Määräaikaisen Välkky-sähkön myös ilman syvällisempää ymmärrystä kulutusvaikutuksen kaavoista, mutta tämän infopaketin avulla voit perehdyttää itsesi aiheeseen juuri sopivan verran.

Välkky-sähkön kulutusvaikutuksella pääset vaikuttamaan

Sähkönmyyjien rooli on tarjota sellaisia sopimustyyppejä, joilla kuluttaja pääsee vaikuttamaan ja hyötymään fiksusta eli välkystä sähkönkäytöstä. Koska sähkönkäyttäjillä on keskeinen rooli sähkön hintakehitykseen kulutuksen ja kulutuksen ajoittamisen kautta, sähkön käyttö vaikuttaa myös tulevaisuudessa siihen millaisia sopimuksia sähkönmyyjät voivat tarjota.  


Välkky-sähkösopimus antaa kuluttajalle mahdollisuuden vaikuttaa lopulliseen energiahintaan ilman pörssisähkön riskejä. Välkky-sopimuksen avulla kuluttaja hyötyy sähkön kulutuspiikkien tasaamisesta halvoille tunneille, joita voi seurata reaaliajassa Väppi-sovelluksesta.   

Välkky-sähkössä hinta muodostuu kolmesta tekijästä

Kiinteästä energiahinnasta - snt/kWh, kiinteästä kuukausimaksusta - €/kk  ja muuttuvasta kulutusvaikutuksesta kuukaudessa - snt/kWh .


Kulutusvaikutuksella kuluttaja pääsee vaikuttamaan sähkölaskun suuruuteen sähkön käyttöä ajastamalla. 

Sähkön käytön ajoittaminen korostuu entisestään 

Sähkön hinnan vaihdellessa voimakkaasti kysynnän ja tarjonnan mukaisesti yksittäiselle sähkönkäyttäjälle tulee entistä suurempi mahdollisuus hyötyä halvoista tunneista sekä kääntäen kantaa riski kalliista sjsnkohdista. Tämä johtuu mm. kysynnän joustamattomuudesta sekä epävakaamman uusiutuvan energiatuotannon kuten tuulivoiman lisääntymisestä. Toisaalta esimerkiksi, kun yöllä tuulee ja kysyntä laskee, spot-hinta voi olla erityisen halpa.


Kulutuksen ajoittamisella halvoille ajankohdille on siis suora vaikutus sähkönkäyttäjän laskuun. Ajoittamisella on myös ekologinen vaikutus. Kun kysyntäpiikkejä tasataan, tarvitaan vähemmän fossiilista energiantuotantoa. Halpoja ajankohtia on markkinalla usein silloin kun on paljon uusiutuvaa tuotantoa kuten tuulivoimaa.   


Kokosimme eri näkökulmia selittääksemme kulutusvaikutusta, klikkaa alhaalta selitys auki ja opi mitä kulutusvaikutus on.

Esimerkki sähköautoilijasta

Esimerkkikuvaajassa on kuvattu erään sähköautoilijan kulutus ja markkinasähkön hinta. Sähköautoilija on ladannut autoonsa öisin 11 kW laturilla noin 25 kWh, mikä vastaa noin 125 km ajomatkaa. Näin hän on saanut laskettua hintaansa, ja kuukauden toteutunut kulutusvaikutus olikin noin -1 snt/kWh.

Kulutusvaikutuksen laskenta ja merkitysKäytännössä kulutusvaikutus syntyy, kun sähköä ei kuluteta joka ajankohta saman verran. Ajankohdat, jolloin sähkö on kuukauden keskihintaa kalliimpaa, nostavat kulutusvaikutusta. Ajankohdat, jolloin sähkö on kuukauden keskihintaa halvempaa, laskevat kulutusvaikutusta. Pienempi kulutusvaikutus on luonnollisesti parempi. Kuukauden osalta kulutusvaikutus lasketaan nämä hintaa nostavat ja laskevat ajankohdat yhteen ja verrataan niiden tulosta kuukauden keskihintaan.


Kuukausittainen kulutusvaikutus lasketaan: (A-B) / E = snt/kWh, missä


A = Pörssisähkön hinnan (snt/kWh) ja käyttöpaikan kulutuksen (kWh) tulojen summa

B = Kuukauden sähkönkulutus (kWh) x pörssisähkön painottamaton kuukausikeskiarvo (snt/kWh)

E = Kuukauden sähkönkulutus (kWh)


Kulutusvaikutus (snt/kWh) lasketaan sähkönkulutuksen (kWh) sekä Suomen hinta-alueen pörssisähkön hintojen (snt/kWh) perusteella. Kulutusvaikutus lasketaan kalenterikuukausittain ja se voi olla negatiivinen tai positiivinen. Mikäli sähkösopimus on voimassa vain osan kuukaudesta, käytetään kulutusvaikutuksen laskennassa pörssisähkön keskihintaa siltä laskutuskauden ajalta, jolloin sopimus oli voimassa. Sähkönkulutus (kWh), joka ajoittuu ajalle, jolloin pörssisähkön hinta on matalampi kuin pörssisähkön kuukauden keskihinta, alentaa sähkön hintaa. Vastaavasti sähkönkulutus (kWh), joka ajoittuu ajalle, jolloin pörssisähkön hinta on kuukauden pörssisähkön keskihintaa korkeampi, nostaa sähkön hintaa.


Välkky-sopimuksessa kuukauden lopullinen energiahinta toteutuu aina kiinteänä energiahintana +/- kulutusvaikutus. Jos kiinteän hinta on 8 snt/kWh ja asiakas on käyttänyt sähköä pääosin halpoina ajankohtina keskiarvoon nähden saaden kuukauden kulutusvaikutukseksi -1 snt/kWh, toteutuu lopullinen energiahinta laskulla hintaan 7 snt/kWh. 

Ajankohtaista

Sähkön hintaennuste 2024

Miksi sähkön hinta nousee? Sähkön hinta on ollut vuonna 2022 ennätyskorkeal...

Lue lisää

Turha energiankulutus ruotuun ja ruokahävikki minimiin

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä moni suomalainen on pysähtynyt pohtimaan...

Lue lisää

Hävikkisähkö – mitä se on ja miten se liittyy sähkölaskuusi?

Hävikkiruoan ympäristöä kuormittavat vaikutukset on jo laajasti tunnettu on...

Lue lisää