Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Turha energiankulutus ruotuun ja ruokahävikki minimiin

– näin suomalaiset aikovat keventää ilmaston kuormitusta

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä moni suomalainen on pysähtynyt pohtimaan omaa kulutustaan ja sen karsimista. 

Turhan kulutuksen vähentäminen on paitsi ympäristöteko myös taloudellisesti järkevää. Turhasta, eli ylimääräisestä, kulutuksesta ei jää käteen muuta kuin kevyempi kukkaro ja painavampi omatunto.


Koronavuonna monin paikoin kotiin jääneet suomalaiset ovat vähentäneet ilmastoa kuormittavaa kulutustaan. Tutkimuksemme* mukaan etenkin ruoan hävikkiä ja yksityisautoilua on vähennetty monessa suomalaistaloudessa. Viimeisen vuoden aikana roskiin menevän ruoan määrää on vähentänyt 66 % suomalaisista, kun taas yksityisautoilua on vähentänyt 37 % kyselyyn vastanneista. Myös kotitalouden turha sähkön kulutus on ollut lähes puolella (49 %) suomalaiskodeista karsinnan kohteena.


Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten tulevat aikeet ilmastoa kuormittavan kulutuksen karsimisessa. Seuraavan vuoden aikana hävikkiruokaa aikoo vähentää edelleen 52 % talouksista. Seuraavaksi eniten säästöaikeita kohdistuu turhan sähkönkulutuksen karsimiseen, jota aikoo vähentää 42 % vastanneista. Myös lämpimän veden kulutusta aikoi vähentää 30 %. Jopa 83 % suomalaisista kertoikin kiinnittävänsä huomiota kotitalouden sähkönkulutukseen konkreettisilla teoilla.

quote

Kotitalouden turha sähkön kulutus on ollut lähes puolella (49 %) suomalaiskodeista karsinnan kohteena.

Hävikkisähkö kuriin ja tilalle Vihreää sähköä

Ilmaston kuormituksen kannalta olennaista onkin huomion kiinnittäminen kotitalouden turhiin energiasyöppöihin. Suomalaisissa kodeissa lämmitys haukkaa leijonan osan sähkönkulutuksesta, minkä vuoksi siihen tehtävät pienetkin säädöt saavat aikaan merkittäviä muutoksia kulutukseen. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että asteen lasku huonelämpötilaan tuo 5 % säästön lämmityskuluihin. **


Kotitalouksien lämmitykseen kuluukin usein turhaa hävikkisähköä, mikä kuormittaa ympäristöä suotta. Hävikkisähkön karsimisen lisäksi yksi merkittävin kotitalouksien ilmastoteko on kuitenkin päästöttömään Vihreään sähköön vaihtaminen.


Siirtymällä Vihreään sähköön voi jo pienellä investoinnilla kompensoida huomattavan määrän kotitalouden hiilidioksidipäästöjä. Keskimäärin vihreä sähkö tuo kokonaissähkölaskuun noin 2,5 % lisäyksen, ja esimerkiksi kerrostalokaksion 3000 kWh kulutuksella sähkölasku nousee vihreään sähköön vaihtaessa noin eurolla. Pienellä rahallisella panostuksella on kuitenkin merkittävä vaikutus omaan hiilijalanjälkeen: yhden euron kuukausittainen lisäinvestointi vihreään sähköön vastaa hiilidioksidipäästöiltään 400 km ajoa autolla tai lentomatkaa Helsingistä Tukholmaan.


Testaa oman sähkönkulutuksesi hiilijalanjälki  ja vaikutu siitä, millaisen eroon vihreään sähköön vaihtaminen saisi aikaan. Hävikkisähkön puolestaan saat parhaiten kuriin omaa kulutustasi aktiivisesti seuraamalla, ja Väppi-äpin avulla pystyt seuraamaan kulutustasi jatkuvasti ja huomaat muutokset nopeasti.*Väreen teettämä tutkimus suomalaisten ilmastoa kuormittavista tottumuksista ja asenteista toteutettiin Norstatin kuluttajapaneelissa marraskuussa 2020 ja siihen vastasi 1015 suomalaista ikähaarukassa 18–69-vuotta. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.


** www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/hallitse_huonelampotiloja