Väre aurinkosähkö logo

Toimivatko aurinkopaneelit talvella?

Suomen olosuhteiden etuna on se, että aurinkopaneelit toimivat sitä tehokkaammin, mitä kylmempää on. Paneeleiden liukas pintamateriaali ja asennuskulma vaikuttavat siihen, ettei puhdistustoimenpiteitä tarvitse juurikaan tehdä.

Väre aurinkosähkö logo
Julkaisu: 24.5.2023 08:42

Aurinkopaneelit Suomen olosuhteissa


Suomen etuna on alhainen ympäristön lämpötila, joka parantaa aurinkokennojen hyötysuhdetta. Aurinkopaneelit toimivat sitä tehokkaammin, mitä kylmempää on. Aurinkoenergiaa saadaan Suomessa talvellakin, ja lumesta heijastuva valo lisää aurinkosähkön tuotantoa. Hajasäteily on myös merkittävä osa aurinkopaneeleiden energiantuotantoa ja voi lisätä tuotantomääriä jopa 25 prosenttia suoraan paneeleihin osuvaan säteilyyn verrattuna. Aurinkopaneelit tuottavat Suomessa hyvin sähköä heti maaliskuun alusta pitkälle syyskuun loppuun saakka, eikä tuotanto hiivu täysin pimeimpinäkään talvikuukausina.


Vähäiset huoltokustannukset


Aurinkopaneelit ovat lähes huoltovapaita ja toimintavarmuudeltaan erinomaisia. Järjestelmä ei sisällä kuluvia osia, eikä siten vaadi vuosittaista huoltoa. Järjestelmän komponentit ovat pitkäkestoisia ja paneelien käyttöikä on noin 30–40 vuotta.


Paneeleiden pintamateriaali on liukas, jonka ansiosta lumi sekä ympäristön roskat eivät aiheuta erityisiä puhdistustoimenpiteitä. Aurinkopaneelien asennuskulma vaikuttaa myös siihen, että lumi yleensä valuu niiden päältä itsekseen pois.


Aurinkosähköjärjestelmää valittaessa kannattaa kiinnittää huomio ennen kaikkea järjestelmän laatuun. Luotettavien toimittajien materiaalien kestävyydessä on huomioitu kotimaamme vaihtelevat vuodenajat ja ajoittain ankaratkin olosuhteet, jolloin paneelit kestävät hyvin myös talviolosuhteita ja lumikuormaa.


Voimmekin siis hyvin todeta, että aurinkopaneelit toimivat myös talvella. Sydäntalven kuukausina tuotanto on vähäisempää, mutta heti maaliskuusta alkaen aurinkopaneeleiden tuotto normalisoituu.


Aurinkopaneelit toimivat hyvin myös talvella