Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.
Sydän

Väre talouden lisäturva -vakuutus

Lähestymme asiakkaitamme ja tarjoamme yhteistyökumppanimme AIG:n kanssa Väre talouden lisäturva -vakuutusta. Kyseessä on henkilö - ja vahinkovakuutus tapaturmaisen kuoleman ja pysyvän haitan, tapaturman aiheuttaman tilapäisen työkyvyttömyyden ja työttömyyden tai tapaturman aiheuttaman sairaalahoidon varalle.

Sydän

Millainen vakuutus Väre talouden lisäturva on?

Voit lukea tarkemman palvelukuvauksen täältä. Vakuutuksen myöntää AIG Europe S.A. sivuliike (Y-tunnus: 2922692-7), Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki. • Vakuutus kattaa tapaturmaisen kuoleman ja pysyvän haitan, tapaturman aiheuttaman tilapäisen työkyvyttömyyden,

  ja työttömyyden työnantajan taloudellisilla ja tuotannollisilla tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla suorittaman irtisanomisen seurauksena.

 • Työttömyyden tai tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella maksettavan korvauksen edellytyksenä on, että vakuutettu on Väreen asiakas.

 • Työttömyyden perusteella maksettava korvaus edellyttää, että vakuutettu on ollut vakituisessa työsuhteessa saman työnantajan palveluksessa ja työskennellyt yhtäjaksoisesti päätoimessaan vähintään 20 tuntia viikossa ja vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen irtisanomista tai tapaturman aiheuttamaa tilapäistä työkyvyttömyyttä.

 • Tilapäisen työkyvyttömyyden tai työttömyyden perusteella

  - maksetaan korvausta yhtäjaksoisesti enintään 12 kuukaudelta

  - korvauksena maksetaan 1/30 vakuutussopimuksessa määritellystä kuukausittaisesta korvauksesta kultakin seuraavalta kalenteripäivältä.

 • Mikäli vakuutettu ei ole oikeutettu työttömyyden perusteella maksettavaan korvaukseen, hän voi saada korvausta tapaturman aiheuttamasta sairaalahoidosta.

 • Korvausta tapaturman aiheuttamista sairaalahoitopäivistä maksetaan toisesta sairaalavuorokaudesta lähtien.

 • Korvaus maksetaan sen vakuutusturvatason mukaisesti, joka vakuutetulla on ollut voimassa, kun tapaturma sattui tai vakuutettu irtisanottiin. Vakuutusturvan taso käy ilmi vakuutuskirjasta.

 • Vakuutusmaksu määräytyy vakuutusturvatason mukaisesti.

Hae korvausta Väre talouden lisäturvasta

Jos sinulle sattuu vahinko, toimi näin:
Hae korvausta

a) Tee AIG:lle sähköinen vahinkoilmoitus osoitteessa www.aig.fi/vahinkoilmoitus tai tilaa vahinkoilmoituslomake

sähköpostitse: asiakaspalvelu@aig.com tai soittamalla asiakaspalveluumme p. 0203 03456.
b) Säilytä kaikki korvaushakemukseen liittyvät dokumentit ja tiedot. Korvauskäsittelijä voi pyytää alkuperäiset dokumentit tarvittaessa.

Muuta ajankohtaista

Uusi tutkimus etsii keinoja kotitalouksien sähkölaskujen pienentämisek...

Suomen ympäristökeskus ja Väre selvittävät, minkälaisin viestinnällisin kei...

Lue lisää

Yli kolmannes suomalaisista käyttää energiasovellusta apunaan sähkönku...

Väreen tutkimuksen mukaan 35 % suomalaisista käyttää energiasovellusta apun...

Lue lisää

Väre kehitti yrittäjille kulutusvaikutuksellisen sähkösopimusmallin

Tuomme markkinoille yrityksille kulutusvaikutukseen perustuvia sähkösopimuk...

Lue lisää