Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.
Energialla muutetaan maailmaa

Mikä ihmeen

vihreä sähkö?

Tutkimuksemme* mukaan yli kolmanneksella suomalaisista ei ole selkeää käsitystä siitä, mitä on vihreä sähkö. Ihmekös tuo, kun keskusteluissa vilisee monimutkaisia termejä toisensa perään. Nyt on aika laittaa termit järjestykseen.

Energialla muutetaan maailmaa

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi markkinoille on tullut kiihtyvään tahtiin joukko uusia - ja uusiutuvia - tapoja tuottaa energiaa. Uusiutuvia luonnonvaroja ovat luonnon resurssit, jotka uusiutuvat itsestään lähes loputtomasti. Hyödyntämällä näitä resursseja voidaan tuottaa energiaa eli sähköä, jonka ilmastovaikutukset ovat perinteisiä energiantuotantomuotoja suotuisammat.


Lain puitteissa uusiutuvaksi energiaksi lasketaan tuuli-, aurinko-, maalämpö-, aalto- ja vuorovesienergia sekä vesivoima, biomassa, kaatopaikkakaasut, jäteveden käsittelylaitoksen kaasut ja biokaasut. Jokaisessa näistä sähköä tuotetaan menetelmillä, joiden tuotanto ei kuormita luonnonvaroja tai aiheuta hiilidioksidipäästöjä.


Käytännössä kuluttajille tarjolla oleva uusiutuva energia koostuu tuuli- ja vesivoimasta sekä bioenergiasta. Näihin päästöttömiin, uusiutuviin energiamuotoihin viitataan termillä vihreä sähkö, ja me Väreellä tarjoamme asiakkaillemme juuri tätä vihreää, puhdasta sähköä.


Vihreä sähkö on merkittävä tekijä yksilön hiilijalanjäljen muodostumisessa. Oman kotitalouden siirtäminen vihreään sähköön onkin helppo ja edullinen ilmastoteko. Jo euron kuukausittainen investointi vihreään sähköön hyvittää luonnonvaroja 400 km automatkaa tai Helsinki-Tukholma lentoa vastaavan määrän.

quote

Jo euron kuukausittainen investointi vihreään sähköön hyvittää luonnonvaroja 400 km automatkaa tai Helsinki-Tukholma lentoa vastaavan määrän.

Miten voin vaihtaa sähköni vihreään sähköön?

Mistä sen tietää, minkä väristä sähköä omasta töpselistä oikein virtaa? Sen päättää jokainen asiakkaamme itse. Vihreä sähkö on luotettavaa ja sen valitsemalla voit olla varma, että kuluttamasi määrä sähköä todella tuotetaan vihreästi, sillä vihreän sähkön alkuperän varmentaminen on laissa säädetty ja sitä valvoo viranomainen.


Tuotettavan vihreän sähkön määrä jäljitetään tuotannosta kulutukseen. Kun vihreän sähkön käyttö lisääntyy ja sitä on tuotettava enemmän, fossiilisen sähkön tarve puolestaan vähenee ja rakennamme yhdessä kestävämpää tulevaisuutta.


Tarjoamme vihreää sähköä vaihtoehdoksi kaikille asiakkaillemme ja siihen vaihtaminen on helppoa. Samalla se on ehkä helpoin tapa pienentää omaa hiilijalanjälkeä merkittävästi. 


Voit vaihtaa oman sähkösi vaihtaa vihreään sähköön kätevästi asiakaspalvelussamme tai Väppi-palvelun kautta.


 


*Väreen teettämä tutkimus suomalaisten ilmastoa kuormittavista tottumuksista ja asenteista toteutettiin Norstatin kuluttajapaneelissa marraskuussa 2020 ja siihen vastasi 1015 suomalaista ikähaarukassa 18–69-vuotta. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Pienillä teoilla on suuri vaikutus arjen hiilijalanjälkeen

Vihreän sähkön käyttäminen on yksi helpoimmista ilmastoteoista, mutta muillakin valinnoilla voi helposti pienentää omia arjen päästöjään. Nopean testin avulla saat selvitettyä, paljonko päästöjä sinulle kertyy vuodessa ja miten voit omalla käytökselläsi vaikuttaa niihin.