Tee
sopimus
tästä
Tee sopimus tästä

 

Aurinkopaneelien sopimusehdot

 

Myyjä

Väre Oy, Y-tunnus: 2923655-1
Puutarhakatu 11 (PL 1), FI-70301 Kuopio
Puhelinnumero: 03 777 3131
Sähköposti: aurinkosahko@vare.fi

Sopimuksen sisältö

Sopimuksen kohteena on aurinkosähköjärjestelmän toimittaminen ja asentaminen asiakkaan sähköistetyn kiinteistön kattorakenteiden päälle.

Sopimusehdot

Tämä sopimus liitteineen muodostaa myyjän ja asiakkaan välisen aurinkosähköjärjestelmän
toimitussopimuksen.

Toimituksen sisältö

Toimitus on kokonaistoimitus sisältäen aurinkosähköjärjestelmän toimituksen, käyttökuntoon
asennuksen, opastuksen laitteiston käyttöön ja takuun. Asennus toteutetaan rakennuksen katolle lappeensuuntaisesti ja paneelit asennetaan pystyasentoon.

Opastus laitteiston käyttöön annetaan asennustyön yhteydessä

Toimituksen eteneminen

 1. Väre ja asiakas sopivat aurinkosähkönjärjestelmän toimituksesta.
 2. Väreen asennuskumppani ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii suunnittelukäynnin. Suunnittelukäynnillä varmistetaan, että aurinkosähköjärjestelmä voidaan asentaa kohteeseen sovitun mukaisesti.
  • Toimituksen sisältöä ja hintaa voidaan päivittää suunnittelukäynnillä havaittujen tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi paneelien sijoittelun ja lukumäärän osalta.
  • Suunnittelukäynti kuuluu toimitukseen. Suunnittelukäynti on asiakkaalle maksuton myös silloin, jos aurinkosähköjärjestelmän asennus estyy asiakkaasta riippumattomasta syystä (esimerkiksi katto ei sovellu aurinkopaneeleiden asennukseen. Jos asiakas peruu kaupan muusta syystä suunnittelukäynnin jälkeen, veloitetaan asiakkaalta suunnittelukäynnistä aiheutuneet kustannukset (350 €, alv. 24 %).
 3. Asiakas selvittää ja hakee aurinkosähköjärjestelmän asennuksessa tarvittavan lupa- ja kuulemismenettelyn alueen rakennusvalvonnasta. Väre avustaa asiakasta lupa-asioiden hoitamisessa ja toimittaa lupia varten tarvittavat tiedot aurinkosähköjärjestelmästä.
 4. Väre sopii asiakkaan kanssa asennuksen ajankohdan.
 5. Aurinkosähköjärjestelmän tavarat toimitetaan noin viikkoa ennen asennusta kohteeseen.
 6. Väre ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja tarkistaa tavaran saapumisen kohteeseen.
 7. Väreen asentajat asentavat järjestelmän ja opastavat järjestelmän käyttöön.
 8. Väre toimittaa alueen sähköverkonhaltijalle aurinkosähköjärjestelmästä mikrotuotannon yleistietolomakkeen ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjan.
 9. Alueen sähköverkonhaltija antaa asiakkaalle kytkentäluvan, jolloin aurinkosähköjärjestelmän saa kytketä verkkoon.
 10. Väre tekee pientuotannon ostosopimuksen asiakkaan kanssa ja toimittaa asiakkaalle sopimusvahvistuksen tästä, mikäli asiakas myy ylijäämäsähkön Väreelle.
 11. Väre toimittaa asiakkaalle postitse asiakastyytyväisyyskyselylomakkeen ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjan.

Lupa-asiat

Asiakkaan tehtävänä on selvittää ja hakea aurinkosähköjärjestelmän asennuksessa tarvittavan lupa- ja kuulemismenettelyn alueen rakennusvalvonnasta. Tarvittaessa Myyjä avustaa lupa-asioiden hoitamisessa ja toimittaa lupia varten tarvittavat tiedot aurinkosähköjärjestelmästä.

Maksuehdot

Aurinkosähköjärjestelmä on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Osamaksukaupoissa asiakkaan tulee vakuuttaa aurinkosähköjärjestelmä, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Asiakas voi vähentää työkustannukset sen vuoden verotuksessa, jona kustannus on maksettu.

Asiakas voi halutessaan maksaa toimituksen kokonaishinnan kerralla, jolloin työkustannukset voi vähentää kerralla täysimääräisesti kyseisen vuoden verotuksessa.

Asennusaikataulu

Aurinkosähköjärjestelmä asennetaan asiakkaan kanssa yhdessä hyvissä ajoin sopien. Myyjä varaa oikeuden jatkaa asennusta myös seuraavana päivänä.

Asiakkaan tulee järjestää asentajalle pääsy kiinteistöön sekä olla paikalla laitteiston käyttöönottokoulutuksessa ja käyttöönottohyväksynnässä asennuksen päätyttyä. Mikäli asennustyö ei ole mahdollista Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakkaalta veloitetaan turhakäynti 500 euroa. Myyjällä on oikeus siirtää asennuspäivää seuraavista syistä; sähköverkon suurhäiriötilanne, rankkasade, ukkonen, voimakas tuuli, tai muu asennustyön estävä tai asennustyön turvallisuuden vaarantava olosuhde. Asiakkaan on mahdollista siirtää asennuspäivää ilman lisäkulua kolme työpäivää ennen asennuspäivää.

Asennustyön ajankohta siirretään myös, mikäli rakentamiseen vaadittavia lupia ei ole saatu sovittuun asennuspäivään mennessä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan, jos luvan saanti viivästyy.

Asentamisen ehdot

Myyjä käyttää alihankkijaa aurinkosähköjärjestelmän asennuksessa. Tämän sopimuksen allekirjoittamisella Asiakas antaa Myyjälle ja tämän käyttämälle alihankkijalle oikeuden asentaa aurinkosähköjärjestelmä asiakkaan tiloihin, ylläpitää ja huoltaa aurinkosähköjärjestelmään liittyvää teknologiaa sekä kerätä Asiakkaan sähköntuotantotietoja.

Telineet, nosturit ja asennuksessa käytettävät työkalut tulevat aina asentajan puolesta työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Asiakkaan rakentamia telineitä, nosturia tai työkaluja ei voida käyttää asennuksessa.

Asiakas vastaa itse maan pinnalle asennettavan aurinkosähköjärjestelmän perustusten rakentamisesta. Maakaapeliasennuksissa Asiakas vastaa kaapeliojan kaivu- ja peittotyöstä.

Asennuksessa käytetään Asiakkaan sähköä. Asiakkaan sähkön käytöstä ei hyvitetä Asiakasta erikseen. Asiakas antaa asentajille oikeuden käyttää sosiaalitiloja asennuksen aikana.

Toimituksen luovutus ja vastaanotto

Asennuksen valmistuttua myyjä luovuttaa aurinkosähköjärjestelmän asiakkaan hallintaan ja vastuulle. Omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus

Myyjä ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista muista kuin myyjän tuottamuksesta aiheutuneista välittömistä vahingoista. Myyjän korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on aurinkosähköjärjestelmätoimituksen kokonaishinnan suuruinen. Aurinkosähköjärjestelmän ja asennuksen takuuehdot ovat liitteessä 2.

Asiakkaan tulee korvausoikeuden menettämisen uhalla ilmoittaa vahingosta Myyjälle kirjallisesti 30 vrk kuluessa vahingon syntymisestä, sekä esittää asiaan liittyvät vaatimukset 60 vrk kuluessa vahingon syntymisestä lukien.

Asiakasta suositellaan varmistamaan, että kotivakuutus kattaa aurinkosähköjärjestelmään kohdistuvan vahingon.

Sopimuksen siirtäminen

Myyjällä on oikeus siirtää tämän sopimus Asiakasta kuulematta Väre Oy:öön konserniin kuuluvalle yhtiölle tai osakkuusyhtiölle.

Peruuttamisoikeus

Asiakkaana sinulla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen päivästä. Sopimuksen peruuttaminen tapahtuu lähettämällä Myyjälle kirjallinen peruutusilmoitus.

Peruutusilmoituksessa tulee ilmoittaa mikä ja kenen nimissä tehty sopimus peruutetaan. Peruutusilmoituksen voi myös lähettää sähköisesti postilla osoitteeseen aurinkosahko@vare.fi.

Mikäli kohteeseen on ehditty tekemään suunnittelukäynti ennen kaupan peruuntumista, veloitetaan asiakkaalta suunnittelukäynnistä aiheutuneet todelliset kustannukset (350 €, alv. 24 %).

Myyjä tarkastaa Asiakkaan luottotiedot. Asiakkaan luottotiedoissa olevanmaksuhäiriömerkinnän perusteella myyjällä on oikeus purkaa sopimus.

Liitteet

Paahde Liite 1

Paahde Liite 2

Pouta Liite 1 ja 2