Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Väre ja Tampereen Energia yhdistävät voimansa sähkön vähittäismyynnissä – 100 000 sähkösopimusta siirtymässä Väreelle. Lue tiedote.

 

Aurinkosähköjärjestelmän sopimusehdot

 

Myyjä

Väre Oy, Y-tunnus: 2923655-1
Puutarhakatu 11 (PL 1), FI-70301 Kuopio
Puhelinnumero: 03 777 3131
Sähköposti: aurinkosahko@vare.fi

 

Sopimusehdot

Tämä sopimus liitteineen muodostaa Myyjän ja Asiakkaan välisen aurinkosähköjärjestelmän
toimitussopimuksen.

 

Sopimuksen sisältö

Sopimuksen kohteena on aurinkosähköjärjestelmän toimittaminen ja asentaminen asiakkaan sähköistetyn kiinteistön kattorakenteiden päälle.

 

Toimituksen sisältö

Toimitus on kokonaistoimitus sisältäen aurinkosähköjärjestelmän toimituksen, käyttökuntoon asennuksen, opastuksen laitteiston käyttöön ja takuun. Asennus toteutetaan rakennuksen katolle lappeensuuntaisesti ja paneelit asennetaan pystyasentoon.

Opastus laitteiston käyttöön annetaan asennustyön yhteydessä

 

Ylijäämäsähkö

Sähköverkkoon syötetyn sähkön myynnistä hyvitetään Asiakasta erikseen solmitun Aurinkosähkön ylijäämäsopimuksen mukaisesti.

Voit tehdä ylijäämäsopimuksen Väreen kanssa sen jälkeen, kun sähköverkkoyhtiösi on antanut aurinkovoimalalle kytkentäluvan.

1. Voit tehdä ylijäämäsopimuksen Väreen nettisivuilla osoitteessa https://vare.fi/aurinkopaneelit/aurinkosahkon-ylijaamasopimus/ tai

2. Voit olla yhteydessä Väreen asiakaspalveluun aurinkosahko@vare.fi.

 

Toimituksen eteneminen

1. Myyjä ja Asiakas sopivat aurinkosähkönjärjestelmän toimituksesta.

2. Myyjä suunnittelee järjestelmän asennuksen ja varmistaa paneelien asennettavuuden kohteesta riippuen etänä tai paikan päällä.

Toimitus peruuntuu automaattisesta, jos aurinkosähköjärjestelmän asennus estyy Asiakkaasta riippumattomasta syystä (esimerkiksi katto ei sovellu aurinkopaneeleiden asennukseen).
Jos Asiakas peruu kaupan muusta syystä, veloitetaan Asiakkaalta aiheutuneet kustannukset.

3. Asiakas selvittää mahdollisen rakennusluvan hakemisen kunnan rakennusvalvonnasta. Lisäksi Asiakkaan vastuulla on varmistaa sähkönsiirtoyhtiöltä, minkä kokoisen aurinkovoimalan kiinteistöön voi rakentaa. Myyjä avustaa tarvittaessa Asiakasta lupa-asioiden hoitamisessa ja toimittaa lupia varten tarvittavat tiedot aurinkosähköjärjestelmästä.

4. Myyjän asennuskumppani sopii Asiakkaan kanssa asennuksen ajankohdan.

5. Aurinkosähköjärjestelmän tavarat toimitetaan ennen asennusta kohteeseen.

6. Myyjän asennuskumppani tekee asennustyöt ja opastaa aurinkosähköjärjestelmän käytön.

7. Myyjä toimittaa Asiakkaan sähkönsiirtoyhtiölle aurinkosähköjärjestelmästä mikrotuotannon yleistietolomakkeen.

8. Asiakkaan sähkönsiirtoyhtiö antaa Asiakkaalle aurinkosähköjärjestelmän kytkentäluvan.

9. Asiakas voi tehdä sähköverkkoon syötetystä ylijäämäsähköstä Myyjän kanssa sopimuksen, kun Asiakas on saanut sähkönsiirtoyhtiöltä aurinkosähköjärjestelmän kytkentäluvan.

10. Asiakas voi kytkeä voimalaitoksen päälle ja tuottamaan sähköä, kun kytkentälupa on saatu ja ylijäämäsähkösopimus on tehty.

11. Myyjä lähettää Asiakkaalle sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn.

 

Lupa-asiat

Rakennuslupa

Asiakkaan tulee varmistaa, että hänellä on tarvittavat luvat aurinkosähköjärjestelmän asentamiseen kiinteistöön. Asiakkaan tehtävänä on selvittää ja hakea aurinkosähköjärjestelmän rakentamiseen tarvittavat luvat kunnan rakennusvalvonnasta.

Asiakkaan vastuulla on varmistaa omalta sähkönsiirtoyhtiöltä, minkä kokoisen aurinkovoimalan kiinteistön sähköverkkoon voi kytkeä. Voit selvittää asian ottamalla yhteyttä sähköverkkoyhtiösi asiakaspalveluun.

 

Selvitettävä, minkä kokoisen aurinkovoimalan kiinteistön sähköverkkoon voi kytkeä

Tarvittaessa Myyjä avustaa lupa-asioiden hoitamisessa ja toimittaa lupia varten tarvittavat tiedot aurinkosähköjärjestelmästä.

 

Asennusaikataulu

Aurinkosähköjärjestelmän arvioitu asennusaika on kevät 2023. Järjestelmän rakentamisen kannalta välttämättömien komponenttien toimitusta koskevien maailmanlaajuisten epävarmuustekijöiden vuoksi tässä sopimuksessa ilmoitettu toimitusaika on vain arvio. Myyjä ei sitoudu siihen, että toimitus tehdään jonakin tiettynä ajankohtana, eikä myyjä vastaa vahingoista tai menetyksistä, joita voi aiheutua siitä, että toimitus myöhästyy arvioidusta toimitusajankohdasta.

Myyjä ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti (ensisijaisesti sähköpostilla) ja viipymättä, mikäli aurinkosähköjärjestelmän toimitusaika viivästyy tässä sopimuksessa esitetystä.

Asiakkaan tulee järjestää asentajalle pääsy kiinteistöön sekä olla paikalla laitteiston käyttöönottokoulutuksessa ja käyttöönottohyväksynnässä asennuksen päätyttyä. Mikäli asennustyö ei ole mahdollista Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakkaalta veloitetaan turhakäynti 500 euroa.

Myyjällä on oikeus siirtää asennuspäivää seuraavista syistä; rankkasade, ukkonen, voimakas tuuli, asennuksen estävä lumisade, yli 15 asteen pakkanen tai muu asennustyön estävä tai asennustyön turvallisuuden vaarantava olosuhde. Asiakkaan on mahdollista siirtää asennuspäivää ilman lisäkulua seitsemän työpäivää ennen asennuspäivää.

 

Asentamisen ehdot

Myyjä käyttää alihankkijaa aurinkosähköjärjestelmän asennuksessa. Tämän sopimuksen allekirjoittamisella Asiakas antaa Myyjälle ja tämän käyttämälle alihankkijalle oikeuden asentaa aurinkosähköjärjestelmä asiakkaan tiloihin.

Telineet, nosturit ja asennuksessa käytettävät työkalut tulevat aina asentajan puolesta työturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Asiakas vastaa itse maan pinnalle asennettavan aurinkosähköjärjestelmän perustusten rakentamisesta. Maakaapeliasennuksissa Asiakas vastaa kaapeliojan kaivu- ja peittotyöstä.

Asennuksessa käytetään Asiakkaan sähköä. Asiakkaan sähkön käytöstä ei hyvitetä Asiakasta erikseen. Asiakas antaa asentajille oikeuden käyttää sosiaalitiloja asennuksen aikana.

Asiakas vastaa asennuskohteen soveltuvuudesta aurinkosähköjärjestelmän asentamiseen. Asiakkaan vastuulla on esimerkiksi, että katon rakenteet kestävät paneelien ja kiinnikkeiden lisäämisestä aiheituvan lisäpainon. Kattorakenteiden ja materiaalin ikääntymisestä sekä ulkoisista tekijöistä kuten poikkeuksellisista sääoloista johtuvat vauriot ovat Asiakkaan vastuulla.

Asiakas vastaa, että katto on asennushetkellä vapaana lumesta, jäästä, sammaleesta, liasta, muista asennusta haittaavista esteistä ja yms. turvallista asennusta haittaavasta tekijästä.

 

Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus

Asennuksen valmistuttua myyjä luovuttaa aurinkosähköjärjestelmän asiakkaan hallintaan ja vastuulle.
Omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

 

Tuotannon seuranta invertterivalmistajan sovelluksella

Mikäli invertterin valmistaja tarjoaa tuotannon seurannan esimerkiksi mobiiliapplikaation tai nettiselaimen avulla, niin tuotannon seurannan käyttöönotto ja käyttö on asiakkaan vastuulla. Myyjä ei vastaa tuotannon seurannan toiminnasta, tuotetuesta tai asiakaspalvelusta.

 

Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus

Myyjä ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista muista kuin myyjän tuottamuksesta aiheutuneista välittömistä vahingoista. Myyjän korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on aurinkosähköjärjestelmätoimituksen kokonaishinnan suuruinen. Aurinkosähköjärjestelmän ja asennuksen takuuehdot ovat liitteessä 2.

Asiakkaan tulee korvausoikeuden menettämisen uhalla ilmoittaa vahingosta Myyjälle kirjallisesti 30 vrk kuluessa vahingon syntymisestä, sekä esittää asiaan liittyvät vaatimukset 60 vrk kuluessa vahingon syntymisestä lukien.

Asiakasta suositellaan varmistamaan, että kotivakuutus kattaa aurinkosähköjärjestelmään kohdistuvan vahingon.

 

Sopimuksen siirtäminen

Myyjällä on oikeus siirtää tämän sopimus Asiakasta kuulematta Väre Oy:n konserniin kuuluvalle yhtiölle tai osakkuusyhtiölle.

 

Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen
molemminpuolisesta allekirjoituksesta / tilausvahvistuksesta. Sopimuksen peruuttaminen tapahtuu lähettämällä Myyjälle kirjallinen peruutusilmoitus. Peruutusilmoituksessa tulee ilmoittaa mikä ja kenen
nimissä tehty sopimus peruutetaan. Peruutusilmoituksen voi myös lähettää sähköisesti
postilla osoitteeseen aurinkosahko@vare.fi.

Myyjä tarkastaa Asiakkaan luottotiedot. Asiakkaan luottotiedoissa olevan maksuhäiriömerkinnän perusteella myyjällä on oikeus purkaa sopimus.

Mikäli tässä sopimuksessa esitettyjä aurinkopaneeleita tai inverttereitä ei ole saatavilla, niin myyjä vahvistaa järjestelmän rakentamista varten toimitushetkellä saatavilla olevat komponentit Asiakkaalle kirjallisesti (ensisijaisesti sähköpostilla) viimeistään aurinkosähköjärjestelmän asennusajankohdasta sovittaessa. Mikäli järjestelmän yhteenlaskettu teho komponenttien saatavuuden vuoksi poikkeaa olennaisesti (yli 15 %) tämän sopimuksen kohdassa ”Toimituksen sisältö” ilmoitetusta yhteenlasketusta tehosta, on Asiakkaalla oikeus purkaa sopimus.

Mikäli aurinkosähköjärjestelmää varten tarvittavia komponentteja (esim. aurinkopaneeleja tai inverttereitä) ei ole markkinoilta lainkaan saatavilla ilman Myyjän kohtuuttomia lisäkustannuksia, Myyjä ilmoittaa tästä asiakkaalle viipymättä kirjallisesti, ja Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppa ja purkaa tämä sopimus.

 

Liitteet

Liite 1 Asennussisältö ja asennuksen yleiset edellytykset

Liite 2 Takuuehdot