Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Väre ja Tampereen Energia yhdistävät voimansa sähkön vähittäismyynnissä – 100 000 sähkösopimusta siirtymässä Väreelle. Lue tiedote.

Valaisemisen energiakulutusta voi vähentää

Kuluttaja, ole tarkkana sähkönmyyntipuheluissa – varmista, että käytäntöjä noudatetaan 

Kuluttaja-asiamies selvittää parhaillaan perusteettomia sähkösopimusten siirtoja, joita on tehty sähkösopimusten puhelinmyynnissä. Kuluttajalla on oikeus kiistää epäselvissä olosuhteissa syntynyt sähkönmyyntisopimus.

Valaisemisen energiakulutusta voi vähentää

Kuluttaja-asiamies selvittää parhaillaan perusteettomia sähkösopimusten siirtoja, joita on tehty sähkösopimusten puhelinmyynnissä. Selvityksen kohteena ovat mm. puhelinmyynti- ja sopimuskäytännöt esiinnousseiden epäselvyyksien vuoksi muutamien sähkönmyyntiyhtiöiden kanssa.


Kuluttajat ovat saaneet sähkösopimuksen perusmaksuja koskevia laskuja, vaikka heillä on ollut voimassa oleva sähkönmyyntisopimus toisen sähköyhtiön kanssa vielä esimerkiksi puolentoista vuoden ajan. Monet kuluttajat eivät ole saaneet sähkönmyyntipuhelujen jälkeen lainkaan sopimusvahvistusta tai vahvistus on tullut postitse vasta, kun 14 vuorokauden peruuttamisaika on päättynyt.


Kuluttaja-asiamies kehottaakin tiedotteessaan kuluttajia olemaan tarkkoja ja huomauttaa, että kuluttajalla on oikeus kiistää epäselvissä olosuhteissa syntynyt sähkönmyyntisopimus.


Kuluttaja- ja kilpailuviraston ohjeet perusteettoman sopimuksen peruuttamisesta tai kiistämisestä.


Jos saat puhelinmyyjältä vahvistuksen sähkösopimuksesta, jota et mielestäsi ole tehnyt, toimi näin:


Jos sopimuksen peruuttamisaika on voimassa, ilmoita sinua lähestyneelle sähkönmyyjälle, että haluat peruuttaa sähkönmyyntisopimuksesi. Sähkön etämyynnissä kuluttajalla on aina oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on puhelimessa tehty.


Jos teit puhelinmyynnissä tai muuten mielestäsi perusteettoman sähkösopimuksen ja peruuttamisaika on umpeutunut tai sitä ei ollut, toimi näin:  • Reklamoi uudelle myyjälle mahdollisimman pian ja kiistä sähkösopimuksen syntyminen. Tee reklamaatio kirjallisena. Oikeus kiistää sähkösopimuksen pätevyys koskee puhelinmyynnin lisäksi myös muita sopimuksentekotilanteita, kuten esimerkiksi kauppakeskuksessa tapahtuvaa sähköyhtiön tilapäistä ständimyyntiä.
  • Sinulla on oltava perusteet kiistää sopimuksen pätevyys. Voit esimerkiksi vedota siihen, että et ole nimenomaisesti hyväksynyt tai allekirjoittanut sopimusta. Puhelinmyynnissä sopimus voidaan tehdä myös suullisesti, mutta kuluttajan on nimenomaisesti hyväksyttävä sopimus.
  • Sähkönmyyjällä tulee puolestaan olla näyttöä siitä, että sopimus on osapuolten välillä pätevästi syntynyt molempien osapuolten tahdosta, esimerkiksi nauhoite puhelinmyyntitilanteesta.
  • Voit myös ilmoittaa verkonhaltijalle eli paikalliselle sähköverkkoyhtiölle kirjallisesti, että kiistät sähkönmyyntisopimuksen pätevyyden. Verkonhaltija ei tällöin pane täytäntöön myyjänvaihtoa. Jos asiakkuuden siirto on ehditty jo tehdä, verkonhaltija palauttaa sinut aiemman sähkönmyyjän asiakkaaksi.
  • Voit kiistää sopimuksen pätevyyden myös sen jälkeen, kun uuden myyjän sähköntoimitus on jo ehditty aloittaa. Verkonhaltijan tehtävänä ei ole selvittää, onko kuluttajalla oikeudellisesti pätevä syy kiistää uuden sähkösopimuksen syntyminen.


Jos uuden sähkönmyyjän sähköntoimitus on jo alkanut, uudella yhtiöllä on oikeus veloittaa toimitetusta sähköstä kohtuullinen korvaus, jos valituksesi osoittautuu perusteettomaksi.


Jos reklamaatiosi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan, josta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.


Ohjeet: Kuluttaja- ja kilpailuvirasto