Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Väre ja Tampereen Energia yhdistävät voimansa sähkön vähittäismyynnissä – 100 000 sähkösopimusta siirtymässä Väreelle. Lue tiedote.

Oletko valmistautunut nousevaan sähkön hintaan?

Väre yritysmyynnin keskeisin tavoite on tuottaa yritysasiakkaille lisäarvoa ja aitoa kilpailuetua. Vuonna 2019 yritysasiakkaamme vähensivät sähkönhankintakustannuksiaan lähes 16 miljoonaa euroa.


 

Sähkön hintakehitys mietityttää energia-alalla

Energiatoimialalla varaudutaan tulevaisuudessa pohjoismaiden sähköntuotannon siirtymiseen keskieurooppalaisten kuluttajien käyttöön. Brexitin ja koronaviruksen aiheuttama tasainen levottomuus ja perusfundamenttien, kuten tuotantorakenteen muutoksen, vaikutus sähköenergian hintoihin rakentaa perusteita tulevaisuuden nousevalle hintatasolle. 


Väre yritysmyynnin keskeisin tavoite on tuottaa asiakkaille lisäarvoa, jota pystytään mittaamalla todentamaan. Kuvaamme tätä tuotettua lisäarvoa hyötynä, jonka asiakkaamme ovat saaneet käyttämällä yrityspalveluitamme. Väreen yrityspalvelut kattaa erittäin laajan tuotevalikoiman ja sitä kehitetään jatkossa entisestään – tietenkin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

quote

Vuonna 2019 yritysasiakkaamme vähensivät sähkönhankintakustannuksiaan yhteensä 15,9 miljoonaa euroa ja CO2-päästöjä noin 250 tonnin verran.

Aitoa kilpailuetua ja lisäarvoa liiketoimintaan

Teimme yhteenvedon vuoden 2019 osalta näiden palveluiden tuottavuudesta suoraan asiakkaidemme liiketoiminnan hyväksi. Keskeisimmät lisäarvot rakentuvat asiakkaidemme kilpailukyvyn parantumisesta ja Väreen yrityspalveluiden vaikuttavuudesta. Kuvaamme yhteenvedossamme tuloksia kahdesta näkökulmasta. Taloudellinen hyöty sisältää palveluidemme, kuten sähköenergian salkunhoito- ja laskutuspalveluiden, uusiutuva energian, sähkön laadun sekä kysyntäjoustomarkkinoiden hyödyntämisen asiakkaan eduksi. Toisena näkökulmana keskitymme asiakkaidemme liiketoimintaympäristön päästöjen leikkauksiin, jonka osalta monet edelläkävijä asiakkaamme raportoivatkin jo vastuullisuuttaan. Näiden tuloksena yritysasiakkaamme vähensivät sähkönhankintakustannuksiaan yhteensä 15,9 miljoonaa euroa ja CO2-päästöjä noin 250 tonnin verran.


Asiakkaamme ovat nykyäänkin lähes poikkeuksetta tilanteessa, jossa tuottavuuden kautta yritysliiketoiminnan arvon kasvattaminen on keskiössä. Energiakumppaniksi valitaan se, joka pystyy parhaiten auttamaan tämän tavoitteen saavuttamisessa. On myös tärkeää, ettei energiakumppani pelkästään kerro, kuinka asiakas voi päästä kilpailukykyä mahdollistavien energiaratkaisujen elinkaarelle. Hyvä kumppani tekee myös valmiin toimintasuunnitelman tavoitellulle ajalliselle horisontille ja tarjoaa siihen avaimet käteen -konseptin. ”Perfect match” tarkoittaa meille Väre yrityspalveluissa sitä, että räätälöimme palvelumme asiakkaamme toimintaympäristöön soveltuvaksi ja asetamme tavoitteet yhdessä kilpailukyvyn saavuttamiseksi.

quote

Huonolaatuinen sähkö maksaa eurooppalaisille yli 150 miljardia euroa vuodessa.

Suomessa on paljon yrityksiä, joissa on lähdetty ottamaan kestävää kehitystä ja ympäristötietoisuutta agendalle. Esimerkiksi huonolaatuinen sähkö maksaa eurooppalaisille yli 150 miljardia euroa vuodessa. Teemme Väre yrityspalveluissa sekä päivittäin että pitkällä horisontilla työtä asiakkaidemme kilpailukyvyn parantamiseksi. Hienoa ja erityisen motivoivaa tässä on se, ettei ole olemassa vain yksittäistä toimialaa tai ympäristöä, jossa kuvaamiamme hyötyjä voidaan saavuttaa. Voimme ylpeinä todeta, että ratkaisumme soveltuvat laajasti eri toimialoille, niin yksityiselle kuin julkiselle sektorillekin.

Käy tutustumassa Väreen kattaviin yrityspalveluihin ja ota yhteyttä!

Tommi, Myyntijohtaja

Tommilla on pitkä kokemus asiakkuuksien ja myynnin johtamisesta niin telecom- kuin energiatoimialaltakin. Tommi on myynninjohtamiseen erikoistunut kauppatieteiden maisteri ja syttyy erityisesti uusista liiketoimintamahdollisuuksista yhdessä asiakkaiden kanssa. Väreellä Tommi luotsaa yritys- ja kuluttajapuolen myyntiä. Kun tarvitaan vahvaa ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnan kehittämisestä sekä näkemystä rohkeiden kehitysideoiden läpivientiin on aika kääntyä Tommin puoleen. Vapaa-ajalla Tommi viettää aikaa lastensa kanssa sekä harrastaa monipuolista kuntoliikuntaa ja treenaa kesän triathlon koitoksiin.