Tee
sopimus
tästä

Sähkön alkuperä

Hankimme kaiken myymämme sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta.

 

Vuonna 2019 myymämme sähkön CO2-ominaispäästöt olivat 198 g/kWh. Sähkön tuottamiseen käytetystä ydinpolttoaineesta syntyi jätettä 1,13 mgU/kWh.

 

Myymämme sähkö jakaantui vuonna 2019 energialähteittäin seuraavasti:

   Turve ja fossiiliset energialähteet 41 %

   Uusiutuvat energialähteet 25 %

   Ydinvoima 34 %

 

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/kWh. Mikäli haluat varmistaa, että ostamasi sähkö on 100% puhdasta uusiutuvaa energiaa, valitse silloin Vihreä sähkö sopimuksellesi. Vihreä sähkö on alkuperätakuin varmennettua, eli sillä on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvalla tuotantomuodolla.