Tee
sopimus
tästä

Sähkön alkuperätiedot

Hankimme kaiken myymämme sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta.

Vuonna 2017 myymämme sähkön CO2-ominaispäästöt olivat 198 g/kWh.

Sähkön tuottamiseen käytetystä ydinpolttoaineesta syntyi jätettä 0,91 mgU/kWh.

Myymämme sähkö jakaantuu energialähteittäin seuraavasti:
– Uusiutuvat energialähteet 35%
– Turve ja fossiiliset energialähteet 32%
– Ydinvoima 33%

Mikäli haluat varmistaa, että ostamasi sähkö on 100% uusiutuvaa, valitse silloin Vihreä sähkö sopimuksellesi. Vihreä sähkö on alkuperätakuin varmennettua, eli sillä on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvalla tuotantomuodolla.