Tee
sopimus
tästä
Tee sopimus tästä

Sähkön alkuperä

Hankimme kaiken myymämme sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta.

 

Vuonna 2020 myymämme sähkön CO2-ominaispäästöt olivat 190 g/kWh. Sähkön tuottamiseen käytetystä ydinpolttoaineesta syntyi jätettä 1,22 mgU/kWh.

 

Myymämme sähkö jakaantui vuonna 2020 energialähteittäin seuraavasti:

 

   Turve ja fossiiliset energialähteet 33 %

   Uusiutuvat energialähteet 25 %

   Ydinvoima 42 %

 

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/kWh. Mikäli haluat varmistaa, että ostamasi sähkö on 100% puhdasta uusiutuvaa energiaa, valitse silloin Vihreä sähkö sopimuksellesi. Vihreä sähkö on alkuperätakuin varmennettua, eli sillä on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvalla tuotantomuodolla.