Tee
sopimus
tästä
Tee sopimus tästä

Sähköauton latauspiste taloyhtiöön

Ota askel kohti toimivaa taloyhtiölatausta ja valitse Väre!

Hoidamme helpot ja turvalliset sähköauton latausratkaisut taloyhtiöllenne suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon, jottei matka pääse tyssäämään kesken missään vaiheessa. Saat meiltä lataamisen palvelut kaikkialle Suomeen.

Kolme syytä valita latauspiste taloyhtiöön Väreeltä:

Asiantuntija apunasi alusta alkaen

Millaiset valmiudet taloyhtiöllänne on latausjärjestelmän rakentamiseen? Entä miten järjestelmää voisi laajentaa tulevaisuudessa, jos tarve lisääntyy? Latauspisteiden hankinta alkaa latauskartoituksella, jossa asiantuntijamme selvittää kiinteistönne tarpeet. Sähkötekniikan ammattilainen tulee tekemään sähköteknisen katselmuksen paikan päälle, jotta homma saadaan käyntiin mahdollisimman tehokkaasti.

Älykäs ja turvallinen palvelu

Taloyhtiölatauksen kokonaispalvelulla saat latauslaitteiden lisäksi käyttöösi älykkään taustajärjestelmän, joka mahdollistaa latausenergian mittauksen sekä käyttäjäkohtaisen laskutuksen jokaiselta autopaikalta. Kaikissa laitteissa on sisäänrakennettuna turvatekniikka, joka takaa latteiden turvallisen käytön. Osakkaille ja vuokralaisille on lisäksi tarjolla lataussopimus, jonka kautta ladattu energia laskutetaan automaattisesti taloyhtiönne määräämällä hinnalla.

Latauslaitteet kaikkiin tarpeisiin

Suunnittelemme ja toteutamme järjestelmät aina yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Järjestelmään on mahdollista liittää erilaisia latausasemia älykkäästä lämmitys-latausrasiasta aina järeään Type 2 -asemaan. Latauslaitteiden määrä, lataustehot sekä muut yksityiskohdat valitaan yhdessä asiakkaan kanssa halutun ratkaisun sekä kiinteistön sähköistyksen valmiuden mukaan.

Väreen latauskartoitus taloyhtiölle

Väreen latauskartoitus on mutkattomin tapa selvittää kiinteistön nykytila, sekä laajentamismahdollisuudet sähköautojen latausta varten.


Latauskartoitus perustuu sähkötekniikan ammattilaisen paikan päällä tekemään katselmukseen sekä kiinteistön edellisten vuosien toteutuneisiin sähkönkäyttötietoihin.


Asiantuntijamme tekevät kartoituksesta dokumentin, jonka perusteella teemme tarvittaessa myös toteutussuunnitelman sekä -tarjouksen taloyhtiölle parhaiten sopivasta latausratkaisusta. Väreen kartoituksessa on neljä olennaisen tärkeää vaihetta.

Latauskartoitus step-by-step

nro yksi

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kiinteistön liittymä- ja kulutustiedot paikalliselta jakeluverkonhaltijalta. Tietojen perusteella selvitetään kiinteistön vapaana oleva tehokapasiteetti.

nro kaksi

Seuraavaksi tarkistetaan sähköistys paikan päällä tehtävällä katselmuksella, jossa selviää sähköpääkeskuksen ja mahdollisten alakeskusten tekniikka, autopaikkojen sijoittelu suhteessa keskuksiin ja nykyiset kaapeloinnit sekä muita kiinteistölle yksilöllisiä ominaisuuksia.

nro kolme

Kolmannessa vaiheessa koostetaan raportti, jossa analysoidaan kiinteistön nykyiset edellytykset ja rajoitteet, kerrotaan kehitysmahdollisuuksista ja annetaan vaihtoehtoja latausratkaisun toteutukseen.

nro neljä

Viimeisessä vaiheessa taloyhtiölle annetaan mahdollisuus pyytää tarkka tarjous haluamastaan ratkaisusta. Tämän voi tehdä heti tai perusteellisemman harkinnan perusteella.

Latauskartoituksen hinnasto

 

1-30 autopaikkaa 500 €

31-60 autopaikkaa 600 €

61-90 autopaikkaa 700 €

91-120 autopaikkaa 800 €

121-150 autopaikkaa 900 €

yli 150 autopaikkaa: Ota yhteyttä latauskartoitus@vare.fi

Hintaan lisätään alv. 24 %

Vaihtoehdot taloyhtiöiden latausasemiksi

eTolppa – älykäs lataus- ja lämmitysrasia

eTolppa mahdollistaa talotekniikan kannalta pehmeän laskun sähköajoneuvojen lataukseen. Tavallisen lämmitysrasian tilalle helposti vaihdettavassa rasiassa on kaksi schuko-pistorasiaa, joista molemmista voi ladata sähköajoneuvon akkua tai lämmittää polttomoottoriautoa. Käyttöä hallitaan mobiilisovelluksella, ja sähkölasku menee suoraan oikeaan osoitteeseen.

Type 2 – 3,6 kW – Sähköautolle suunniteltu

Oikeassa sähköautojen latausasemassa käytetään datayhteydellä varustettuja Type 2 -pistorasioita, jotka takaavat turvallisemman ja tehokkaamman latauksen sekä mahdollistavat älyominaisuuksia esimerkiksi parkkialueen dynaamiseen kuormanhallintaan. Nämä latausasemat saa yksi- ja kaksipuolisina sekä moottorinlämmitysrasioilla varustettuina.

Type 2 – 11 kW – Teholatausta omalla autopaikalla

Uusimpien täyssähköautojen suurin vaihtosähkölatauksen teho on yleensä 11 kilowattia. Niinpä tuo teholuokka olisi hyvä tavoite myös taloyhtiöiden latausratkaisuksi. ARAn tarjoama investointitukikin nousee selvästi 11 kilowatin valmiuksia rakennettaessa. Useiden autojen yhtäaikainen lataaminen tällä teholla tarkoittaa kuitenkin investointeja myös taustainfraan.

eTolppa-älyrasioista voi ladata sähköautoa tai lataushybridiä jopa 16 ampeerin virralla eli 3,6 kilowatin teholla. Autopaikan sähköistys ja auton latausjohto voivat kuitenkin pienentää lataustehoa. Vaihtoehtoisesti rasiasta voi lämmittää polttomoottoriautoa. Lämmityskäytössä avustaa lämpötilaohjattu Eco-ajastin. Laitteiden käyttö ja lataajien tunnistaminen hoituu kätevällä eParking-mobiilisovelluksella.

Lataamiseen käytetään taloyhtiön sähköä, joten taloyhtiö voi määrittää energian hinnan niin että energian, sähkönsiirron ja järjestelmän kustannukset tulevat huomioiduksi. Energiamittaus ja laskutus tapahtuu käyttäjäkohtaisesti, ja isännöitsijä voi hallita käyttöoikeuksia sähköisesti. Laskuttamisen rutiinit eivät kuitenkaan työllistä isännöitsijää tai taloyhtiön hallitusta.

Väre laskuttaa taloyhtiöltä palvelumaksua, jolla katetaan laskutusjärjestelmän ja asiakaspalvelun ylläpitoon liittyvät kustannukset. eTolppien tapauksessa hinta on viisi euroa kuukaudessa jokaiselta autopaikalta. 4G-datayhteydestä peritään myös maksu, joka on seitsemän euroa kuukaudessa koko saman dataverkon piirissä olevalta pysäköintialueelta. 

Väre hoitaa taloyhtiösi latausasiat kuntoon

Väre tarjoaa taloyhtiöille latauslaitteistoa, joka hyödyntää modernia ohjelmistoalustaa ja pilvipalvelua. Palveluominaisuudet ovat tulevaisuudessakin päivitettävissä vastaamaan ajoneuvokannan kehitysaskeleita ja sähkömarkkinoiden palvelumalleja. Laitteet on suunniteltu jatkuvaan käyttöön vaativissakin olosuhteissa, ja niissä on sisäänrakennettuna sellaista mittaus- ja turvatekniikkaa, joka monilla kilpailijoilla on asennettava erillisinä komponentteina.


Ladattavien autojen kysynnän kasvu on johtanut siihen, että taloyhtiöissäkin on lähes poikkeuksetta otettu asia vähintäänkin puheeksi. Latauskartoitukset ovat nyt hyvin suosittu palvelu, ja niiden kysyntä aiheuttaa keväisin jopa ruuhkaa. Kartoituksia kannattaakin tehdä mahdollisuuksien mukaan jo syyskauden aikana, jotta taloyhtiön sähkötekninen tilanne saadaan selvitettyä varmuudella ennen yhtiökokousta.


Taloyhtiöiden latauspalveluiden kysyntää edesauttavat myös valtiovallan suunnasta tulevat kannustimet, esimerkiksi ARAn jakama latausinfra-avustus.

Taloyhtiölatauksen hankinnan askeleet

nro yksi
Latauskartoitus ja toteutusehdotus

Taloyhtiölle sopivan latausratkaisun suunnittelu alkaa lähes aina kartoituksella, joka sisältää sähkötekniikan ammattilaisen käynnin taloyhtiössä. Kartoituksessa selvitetään taloyhtiön nykyisen sähköistyksen ja pysäköintialueen tila sekä sähköliittymän koko ja siinä mahdollisesti vapaana oleva kapasiteetti. Kartoitusdokumenttiin kirjataan toteutusehdotus taloyhtiön nykyisellä sähköistyksellä sekä etenkin perusteellisemman latausratkaisun edellyttämät saneeraustarpeet. Kartoitus laskutetaan erikseen.

nro kaksi
Tilaus ja sähkötekninen suunnittelu

Jos kartoituksen perusteella löytyy sopiva ajatus siihen, miten latausratkaisu halutaan toteuttaa, Väre tekee tarjouksen latauslaitteista, palvelumaksuista ja sähköurakoinnista. Tekemämme kartoituksen ansiosta lopullisen tarjouksen tekeminen helpottuu. Tarjouksen voi hyväksyä sellaisenaan tai pyytää tarvittaessa tarkennuksia. Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, latauspalvelun kokonaisuudesta tehdään sopimus Väreen ja taloyhtiön välille, ja hanke siirretään toteutukseen.

nro kolme
Latausasemien asennus ja käyttöönotto

Latauslaitteet asennetaan pysäköintialueen olemassa olevaa sähköistystä mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen. Kevyessä ratkaisussa riittää datayhteyden luominen ja lämmitysrasioiden vaihtaminen eTolppa-älyrasioihin. Suuren lataustehon ratkaisuissa tarvitaan enemmän sähköurakointia, jopa maanrakennusta. Asennuksen jälkeen pysäköintialue viedään sähköiseen taustajärjestelmään, jonka kautta mobiilisovellus ja automaattinen laskutus toimivat.

nro neljä
Palvelun käyttöönotto ja koulutus

Taloyhtiölle luodaan latausjärjestelmään oma portaali, jota hallinnoi yleensä isännöitsijä. Järjestelmään tuodaan tarvittavat tiedot taloyhtiöstä, käyttäjistä ja laskutusjärjestelmän toimintaan tarvittavista tileistä. Asukkaille toimitetaan ohjeistus, jonka avulla he osaavat käyttää latausasemia ja ottaa sopimuspalvelun käyttöönsä. 

nro viisi
Palvelun käyttö mobiilisovelluksella

Latausta ohjataan eParking-mobiilisovelluksella, johon sopimuslatauksen käyttäjille tulee oma palveluvalikkonsa. Sovelluksen avulla onnistuu myös latauksen ja polttomoottoriautojen moottorinlämmityksen ajastus. Samaa sovellusta voi käyttää monissa julkisissa sähköautojen latauspisteissä, joissa latausmaksu veloitetaan sovellukseen annettujen maksukorttitietojen avulla. Ongelmatilanteissa auttaa eParkingin puhelinpalvelu.

nro kuusi
Latausinfran ylläpito

Latausasemille ja asennustyölle annetaan takuu, jonka aikana luonnollisesti korjataan kaikki virheet. Takuun päättyessä on mahdollista sopia ylläpidosta tarpeen mukaan. Kohtuullisen matalilla tehoilla toimivissa taloyhtiöiden latauslaitteissa vikaantumisriski on onneksi pieni.

Porkkanat ja kepit taloyhtiöiden lataushankkeisiin

ARAn latausinfra-avustus

Lataushankkeen kaikille vaiheille kartoituksesta latausvalmiuden vaatimaan sähköurakointiin ja jopa latausasemien hankintaan voi saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn avustusta. Avustuksen ehtojen täyttyessä perusavustus on 35 % investoinnista. Suunnittelu ja sähköistys ovat luontaisesti avustuksen piirissä, ja latausasemat huomioidaan, jos ne tulevat taloyhtiön omistukseen. Lataamaan pääsee halutessaan jo kohtuullisen pienellä panostuksella, mutta kaikki autopaikat kattavan latausvalmiuden rakentaminenkin on nyt ARAn investointiavustuksen ansiosta houkutteleva vaihtoehto. Väreeltä taloyhtiönne saa neuvot ARAn avustuksen hakemiseen. 

Latausvalmiuksien rakennusvelvoite

Taloyhtiöitä myös velvoitetaan latausvalmiuksien rakentamiseen lainsäädännön avulla. Laissa 733/2020 määrätään, että sellaisen uuden tai laajamittaisen korjauksen kohteena olevan asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspistevalmius siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste. Laajamittaisella korjauksella tarkoitetaan korjausta, jossa rakennuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten jälleenrakentamiskustannuksiin perustuvat kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, rakennusmaan arvo pois lukien. Yhtään latausasemaa ei tässä vaiheessa tarvitse asentaa, mutta niiden samanaikaisesta hankkimisesta saa synergiaetuja.

Ladattavien autojen yleistyminen

Sähköautot ja lataushybridit yleistyvät nyt nopeasti. Ladattavien autojen markkinaosuus on kasvanut jo noin 30 prosenttiin sekä uutena rekisteröitävissä autoissa että käytettynä maahantuoduissa autoissa. Ensirekisteröinneissä pääosa ladattavista autoista on viime vuosina ollut lataushybridejä, mutta sähköautojen saatavuuden parannuttua ne ovat alkaneet syödä lataushybridien markkinaosuutta. Käytettynä maahantuoduissa lataushybridit ovat edelleen selvästi edellä, koska maahan tulevat autot ovat pääasiassa pari vuotta vanhoja malleja. Kaikki tämä ei ole sattumaa, vaan erilaisin eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön toimin tuetaan nyt ladattavien autojen kauppaa. Autovalmistajille tarjoillaan samalla tavalla kannustimia kuin taloyhtiöillekin.