Tee
sopimus
tästä

Blogi: Yrittäjä, kesytä sähkön hinta

Heitä hyvästit vanhanaikaisille sopimusmalleille, sillä sinun ei tarvitse enää kilpailuttaa sähkösopimusta 1-2 vuoden välein. Yhteissalkku on sopimus, jossa sähkön hinta on vakaa ja suojattu hinnanmuutoksia vastaan. Voit huoletta nauttia edullisista sähkön hinnoista ja ammattitaitoisen salkunhoitomme hyödyistä toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa.

Yrittäjä, oletko miettinyt mitä eroa on suuryritysten sähkönhankinnalla omaasi verrattuna?


Yleisin uskomus, jota itse asiakkailta kuulen on, että suuryritysten alhaisemmat sähkönhankintakulut selittyisivät "mitä enemmän ostat, sitä halvemmalla saat" tyyppisillä paljousalennuksilla. Tämä ei kuitenkaan sähkömarkkinoilla pidä paikkaansa, eikä ostettavan sähkön määrällä ole mitään vaikutusta sähkön hintaan. Oikeasti ero tulee siinä, MITEN sähkö asiakkaalle hankintaan.


Salkunhoito on yrityksille selkeästi edullisin tapa hankkia sähköä


Väreellä suurasiakkaat ovat käytännössä kaikki osaavan salkunhoitomme piirissä ja tämä on merkittävin ero pienempiin yrityksiin verrattuna, jotka lähes aina ovat määräaikaisissa ja kiinteähintaisissa tai markkinahintaisissa sopimuksissa.  Väreen salkunhallinta on jo vuosia vastannut menestyksekkäästi sellaisten suurasiakkaiden, kuten esimerkiksi: SSAB, Olvi, Posti Kiinteistöt ja Abloyn salkunhoidosta. Pienemmille sähkönkäyttäjille on aiemmin ollut tarjolla vain määräaikaisia ja kiinteähintaisia tai markkinahintaisia sopimuksia, joissa molemmissa on omat heikkoutensa asiakkaan kannalta. Nyt kuitenkin uuden Yhteissalkku-palvelumme ansiosta pystymme tarjoamaan salkunhoidollisen sähkösopimuksen kaikille, yrityksen koosta riippumatta.

quote

Markkinahintaisissa sopimuksissa asiakas saa aina markkinahintaista sähköä, mutta hinta ei ole turvattu edes lyhyellä aikavälillä ja hinnanmuutokset voivat olla rajuja.

Määräaikaisten sähkösopimusten heikkoudet


Määräaikaisten sopimusten ongelmana on, että asiakas saa turvatun hinnan vain tämän lyhyen määräaikaisjakson ajaksi ja mitään takuuta määräaikaisen sopimuksen jälkeisestä hinnasta ei ole. Markkinahintojen noustessa (kuten nyt on viime vuosina tapahtunut) joutuu asiakas tekemään uuden sopimuksen selkeästi aiempaa sopimustaan kalliimmalla hinnalla. Alla olevassa kuvassa tätä on havainnollistettu olettamalla asiakkaan tekevän uuden määräaikaisen sopimuksen vuoden välein (sama kuva voitaisiin piirtää myös pidemmillä määräaikaisilla sopimuksilla) ja verrattu asiakkaan maksamaa energianhintaa Yhteissalkkutuotteessa olevan asiakkaan energianhintaan.


 Kuten kuvasta näkyy, voi sopivaan aikaan tehty määräaikainen sopimus kilpailla tasaväkisesti salkunhoidollisen sopimuksen kanssa ensimmäisen määräaikaisjakson ajan, mutta tämän jälkeen ei määräaikaisilla sopimuksilla millään päästä yhtä edulliseen hintatasoon. Tämä johtuu siitä, että salkunhoidossa hankintaa tehdään pienissä erissä ja asiakkaan hintaa suojataan aina markkinatilanteesta riippuen 2-3 vuoden päähän. Määräaikaisessa sopimuksessa asiakas on ns. tuuliajolla sopimuksen päättyessä, kun taas Yhteissalkku-tuotteessa sähkönhintaa on aina suojattuna vähintään kahden vuoden päähän. Tästä johtuen salkunhoidollinen sopimus on aina pidemmällä tähtäimellä edullisin tapa hankkia sähköä ja lisäksi markkinahinnanmuutoksista johtuen erot eri vuosien energianhinnoissa eivät ole niin suuria kuin määräaikaisten sopimusten välillä. Salkunhoitosopimus on turvallinen valinta myös markkinahintojen lähtiessä laskuun. Koska asiakkaan hintaa ei ole lyöty kiinni pitkäksi aikaa kuten määräaikaisessa sopimuksessa, pääsee asiakas myös hyötymään laskevista markkinahinnoista.


Kesytä sähkön hinta. Yhteissalkulla teet sen fiksusti. Tarjoamme ensimmäisen vuoden kuukausimaksut nyt maksutta. Tutustu kampanjatarjoukseemme ja tilaa!

quote

Yhteissalkku on turvallinen valinta myös markkinahintojen lähtiessä laskuun. Koska hintaa ei ole lyöty kiinni pitkäksi aikaa, pääsee asiakas hyötymään myös laskevista markkinahinnoista.

Sami, palvelupäällikkö

Samilla on energia-alan kokemusta sekä yritysmyynnissä että tuotekehitystehtävissä. Savon Voimalta Väreen riveihin siirtyneen diplomi-insinöörin ydinosaamisalueisiin kuuluvat muun muassa B2B-myynti, tuote- ja palvelukehitys, sekä sähkökaupan fyysiset ja johdannaismarkkinat. Kun Väreen asiakkaat saavat valittavakseen uusia, asiakaskeskeisiä energiapalveluratkaisuja, on Samilla todennäköisesti ollut kehitysvaiheessa näppinsä pelissä. Vapaa-ajalla mies saa virtaa monipuolisesta liikunnasta – erityisesti painojen nostelusta ja pallopeleistä.