Tee
sopimus
tästä

Blogi: Oletko valmistautunut nousevaan sähkön hintaan?

Väre yritysmyynnin keskeisin tavoite on tuottaa yritysasiakkaille lisäarvoa ja aitoa kilpailuetua. Vuonna 2018 yritysasiakkaamme vähensivät sähkönhankintakustannuksiaan yli 21 miljoonaa euroa.

Energiatoimialalla varaudutaan tulevaisuudessa pohjoismaiden sähköntuotannon siirtymiseen keskieurooppalaisten kuluttajien käyttöön. Brexitin aiheuttama tasainen levottomuus ja perusfundamenttien (kuten tuotantorakenteen muutos) vaikutus sähköenergian hintoihin rakentaa perusteita nousevalle hintatasolle. Samaan aikaan myös päästöhintojen ollessa ennätyslukemissa on hyvä välillä pysähtyä katsomaan mitä saimme aikaiseksi vuonna 2018.


Väre yritysmyynnin aikaansaannokset rakentuvat noilta osin osakasyhtiöiden myyntitoiminnoista, jotka vuoden vaihteessa siirtyivät Väreelle. Väre yritysmyynnin keskeisin tavoite on tuottaa asiakkaille lisäarvoa, jota pystytään mittaamalla todentamaan. Kuvaamme tätä tuotettua lisäarvoa hyötynä, jonka asiakkaamme ovat saaneet hyödyntämällä yrityspalveluitamme. Väreen yrityspalvelut ovat erittäin kattavat ja kehittyvät jatkossa entisestään – yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

quote

Vuonna 2018 yritysasiakkaamme vähensivät sähkönhankintakustannuksiaan yhteensä 21,1 miljoonaa euroa ja CO2-päästöjä noin 300 tonnin verran.

Aitoa kilpailuetua ja lisäarvoa liiketoimintaan

Teimme yhteenvedon vuoden 2018 osalta näiden palveluiden tuottavuudesta suoraan asiakkaidemme liiketoiminnan hyväksi, jossa keskeisimmät lisäarvot rakentuvat asiakkaidemme kilpailukyvyn parantumisesta ja Väreen yrityspalveluiden vaikuttavuudesta. Kuvaamme yhteenvedossamme tuloksia kahdesta näkökulmasta. Taloudellinen hyöty sisältää palveluidemme, kuten sähköenergian salkunhoito- ja laskutuspalvelut, uusiutuva energia, sähkön laatu sekä kysyntäjoustomarkkinoiden hyödyntämisen asiakkaan eduksi. Toisena näkökulmana keskitymme asiakkaidemme liiketoimintaympäristön päästöjen leikkauksiin, jonka osalta monet edelläkävijä asiakkaamme raportoivatkin jo vastuullisuuttaan. Näiden tuloksena yritysasiakkaamme vähensivät sähkönhankintakustannuksiaan yhteensä 21,1 miljoonaa euroa ja CO2-päästöjä noin 300 tonnin verran.


Asiakkaamme ovat nykyäänkin lähes poikkeuksetta tilanteessa, jossa tuottavuuden kautta yritysliiketoiminnan arvon kasvattaminen on keskiössä. Energiakumppani valitaan sen mukaisesti, joka pystyy parhaiten auttamaan tämän tavoitteen saavuttamisessa. On myös tärkeätä, että energiakumppani ei pelkästään kerro kuinka asiakas voi päästä kilpailukykyä mahdollistavien energiaratkaisujen elinkaarelle, vaan tekee valmiin toimintasuunnitelman tavoitellulle ajalliselle horisontille ja tarjoaa siihen avaimet käteen konseptin. ”Perfect match” tarkoittaa meille Väre yrityspalveluissa sitä, että räätälöimme palvelumme asiakkaamme toimintaympäristöön soveltuvaksi ja asetamme tavoitteet yhdessä kilpailukyvyn saavuttamiseksi.


 

quote

Huonolaatuinen sähkö maksaa eurooppalaisille yli 150 miljardia euroa vuodessa.

Suomessa on paljon yrityksiä, joissa on lähdetty ottamaan kestävää kehitystä ja ympäristötietoisuutta agendalle. Esimerkiksi huonolaatuinen sähkö maksaa eurooppalaisille yli 150 miljardia euroa vuodessa. Teemme Väre yrityspalveluissa päivittäin ja pitkällä horisontilla työtä asiakkaidemme kilpailukyvyn parantamiseksi. Hienoa ja erityisen motivoivaa tässä on se, että ei ole olemassa yksittäistä toimialaa tai ympäristöä, jossa kuvaamiamme hyötyjä voidaan saavuttaa, vaan ratkaisumme soveltuvat laajasti eri toimialoille sekä niin yksityiselle kuin julkiselle sektorillekin.

Tommi, johtaja, yritysmyynti

Tommilla on pitkä kokemus asiakkuuksien ja myynnin johtamisesta niin telecom- kuin energiatoimialaltakin.  Tommi on myynninjohtamiseen erikoistunut kauppatieteiden maisteri ja syttyy erityisesti uusista liiketoimintamahdollisuuksista yhdessä asiakkaiden kanssa. Savon Voimalta Väreelle siirtyessään Tommi otti hoitaakseen Väre yritysmyynnin luotsaamisen. Kun tarvitaan vahvaa ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnan kehittämisestä sekä näkemystä rohkeiden kehitysideoiden läpivientiin on aika kääntyä Tommin puoleen. Vapaa-ajalla Tommi viettää aikaa lastensa kanssa sekä harrastaa monipuolista kuntoliikuntaa ja treenaa kesän triathlon koitoksiin.