Tee
sopimus
tästä

Blogi: Miksi tyytyä keskinkertaiseen, kun tarjolla on paljon parempaa

Aurinkosähköjärjestelmien asennusmäärät kasvavat Suomessa. Aurinkosähkö ei ole kuitenkaan ainoa vaihtoehto sähkölaskun pienentämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Vaihtoehtoja löytyy.

Aurinkosähköjärjestelmien asennusmäärät kasvavat myös Suomessa. Eikä ihme. Meillä Suomessa on hyvät olosuhteet kannattavaan aurinkosähköntuotantoon. Tällöin investointien takaisinmaksuajat ovat kohtuulliset ja investointi takoo mukavaa tasaista tuottoa.


Me ihmiset olemme laumasieluja. Seuraamme muiden tekemiä ratkaisuja, osin myös tiedostamatta. Tämä vaikuttaa meidän tekemiin päätöksiin ja siten myös päätöksiin hankinnoista. Aurinkosähkö on hieno ympäristöteko ja järjestelmällä saadaan leikattua sähkönhankintakustannuksia. Väitän, että kun nämä edut on yrityksessä tajuttu, niin tyydytään ajatukseen, että hankitaan aurinkosähköjärjestelmä. Näin tehdään, koska aurinkosähkö on yleisesti tunnettu – Siihen luotetaan.


Aurinkosähkö ei ole kuitenkaan ainoa vaihtoehto sähkölaskun pienentämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Kun valitaan yhdestä vaihtoehdosta, niin usein lopputulos ei ole paras mahdollinen. Miksi tyytyä keskinkertaiseen, kun tarjolla on paljon parempaa?

quote

Tarjoamassamme on myös hybridisuodattimet, joilla asiakkaamme pystyvät tehokkaasti pienentämään entisestään sähkölaskua ja CO2-päästöjä, pidentäen samalla sähkölaitteiden käyttöikää.

Tehokkaat ratkaisut energiakustannusten sekä CO2-päästöjen vähentämiseen

Väreen muodostaneiden yhtiöiden asiakkaat vähensivät sähkönhankintakustannuksiaan jo viime vuonna yhteensä 21,1 miljoonaa euroa ja hiilidioksidipäästöjään noin 300 tonnin verran. Kustannussäästöt tehtiin sähköenergian salkunhallintapalveluiden, kysyntäjouston ja aurinkosähkön hyödyntämisen avulla. Hiilidioksidipäästöissä huomioitiin puolestaan aurinkosähkö ja Väreen asiakkaiden sähköautoilu.


Palvelukokonaisuuteen on otettu tänä vuonna mukaan hybridisuodattimet ja näillä Väreen asiakkaat pystyvät tehokkaasti pienentämään entisestään sähkölaskua ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi laitteen yhtenä hyötynä on, että sähkömoottorit kestävät pidempään. Hybridisuodattimet sopivat erinomaisesti esimerkiksi toimistokiinteistöihin, kauppoihin, huoltoasemiin ja teollisuuteen. Laiteinvestoinnin takaisinmaksuaika on tyypillisesti 6-7 vuotta.

quote

Yhteistä kaikille palveluillemme on, että hyödyt saadaan mitattua ja esitettyä. Eurot ovat liiketoiminnan konkretiaa ja ympäristöteoista on mukava kertoa asiakkaille, omistajille ja sidosryhmille.

Kattava kokonaistarjoama tarkoittaa, että jokaiselle asiakkaallemme saadaan juuri asiakkaan tarpeisiinsa sopiva kokonaisuus ilman kompromisseja. Esimerkiksi suuri sähkönkäyttö tarkoittaa monta kertaa edullista sähkön yksikkökustannusta (€/MWh). Tämä pienentää merkittävästi aurinkosähköjärjestelmän tuotannon kannattavuutta, koska aurinkosähkön tuotannon arvo on riippuvainen asiakkaan maksaman sähkön kokonaishinnasta. Investoinnin kannattavuutta saadaan kuitenkin parannettua erittäin merkittävästi ottamalla käyttöön Väreen tarjoama kysyntäjousto-palvelu. Suuri sähkönkäyttö tarkoittaa usein mahdollisuutta osallistua kysyntäjoustoon ja näin tienata sähkönkäytöllä. Kysyntäjoustoon osallistuminen on myös hieno ekoteko, koska kysyntäjousto mahdollistaa ylipäätään aurinkosähköjärjestelmien ja tuulivoimaloiden rakentamisen.


Yhteistä Väreen kaikille palveluille on, että hyödyt saadaan mitattua ja esitettyä. Eurot ovat liiketoiminnan konkretiaa ja ympäristöteoista on mukava kertoa asiakkaille, omistajille ja sidosryhmille.


Ollaan yhteydessä ja maksimoidaan saatavilla olevat hyödyt!

Antti, kehitysjohtaja

Antin vastuulla on kokonaisuutena Väreen palveluiden kehitys ja palveluiden toimitus asiakkaalle. Savon Voimalta Väreelle siirtyneellä diplomi-insinöörillä on monipuolinen työkokemus mm. tutkimuksen, kehityksen ja myynnin parista. Antti pääseekin soveltamaan tiimeineen laajasti osaamistaan kehittäessään asiakaslähtöisiä palveluita Väreen laajalle asiakaskunnalle. Vapaa-aika kuluu Antilla pitkälti perheen kanssa. Kuntoaan Antti pitää yllä kesällä juoksulenkeillä ja talvella hiihtämällä. Yksi kesän kohokohta on lohenkalastusreissu pohjoiseen.