Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

Tre skäl till att välja solpaneler från Väre:

Auringosta energiaa

Det mest praktiska sättet att skaffa solpaneler

Kontakta oss så kontrollerar vi tillsammans vilket solkraftverk som passar bäst just för din mjölkgård.

Kättely

Pålitlig och riskfri samarbetspartner

Fyra stora energibolag står bakom Väre. Våra experter är bland de främsta i Finland och vi hjälper dig under hela solpanelen livstid. Dessutom ger vi 25 års produktionsgaranti för solpanelerna. Du kan alltså lita på oss, vi garanterar kvaliteten på ditt kraftverk och sköter om den kompletta leveransen ordentligt, utan några överraskande kostnader.

Kukkaro

Vettigt pris och rejäl ersättning för överskottet

Hos oss får du ett högklassigt solkraftverk till vettigt pris. Dessutom får du ett fantastiskt pris för överskottselektriciteten. Du betalar inte förrän panelerna har installerats och producerar besparingar för dig.

Väre aurinkosähkö logo

60 solpaneler, effekt 24,3 kWp

 

Total kostnad 22 900 €

 

Investeringsstöd 8 250 €
Att betala efter stödet 14 650 €
Besparingar i elkostnader ca 2200 €/år


Passar för bondgårdar där elförbrukningen är cirka 50 000–80 000 kWh

Jag är intresserad
Väre aurinkosähkö logo

80 solpaneler, effekt 32,4 kWp

 

Total kostnad 28 900 €

 

Investeringsstöd 11 000 €
Att betala efter stödet 17 900 €
Besparingar i elkostnader ca 3 800 €/år


Passar för bondgårdar där elförbrukningen är cirka 80 000–120 000 kWh

Jag är intresserad
Väre aurinkosähkö logo

110 solpaneler, effekt 44,6 kWp

 

Total kostnad 39 000 €


Investeringsstöd 15 100 €
Att betala efter stödet 23 900 €
Besparingar i elkostnader ca 5 500 €/år


Passar för bondgårdar där elförbrukningen är cirka 120 000–175 000 kWh

Jag är intresserad
Väre aurinkosähkö logo

140 solpaneler, effekt 56,7 kWp

 

Total kostnad 47 800 €


Investeringsstöd 19 200 €
Att betala efter stödet 28 600€
Besparingar i elkostnader ca 6 500 €/år


Passar för bondgårdar där elförbrukningen är cirka 175 000 kWh eller mer

Jag är intresserad

Solpanel för finländska förhållanden

Utmärkt solpanel som fungerar under finländska förhållanden och garanterar årliga besparingar i tiotals år! Enbart produktgarantin gäller i 20 år och produktionsgarantin i 30. Det innebär att köpet av solpaneler är ganska riskfritt. Solelen är en verkligen lönsam investering på mjölkgårdarna!

Så här enkelt är det att beställa solpaneler för taket

Väre är din guide, från första mötet till underhållet av solkraftverket.


1. Väre besöker objektet och planerar genomförandet.

2. Uppgörande av stödansökan. Väre hjälper dig med stödansökan.

3. Undertecknande av avtalet.

4. Väre och kunden kommer överens om installationsdagen.

5. Väre levererar panelerna och alla tillbehören cirka en vecka före installationen.

6. Väres installationsteam installerar kraftverket på avtalad tidpunkt.

7. Väres installationsteam ger anvisningar om hur kraftverket ska användas.

8. Garantin börjar gälla från installationsdagen.

9. Väre fakturerar för solkraftverket efter installationen.

10. Väre köper den producerade solelen som överskrider användarens egen konsumtion.

11. Vid behov hjälper Väres solkundtjänst till med eventuella frågor.

12. Väre erbjuder produktionsuppföljning och övervakning 24/7.

Solpanelerna enkelt och förmånligt som komplett leverans

Som en av Valios mjölkgårdar får du solpanelerna till priset för central upphandling. Nu är tiden mogen för att skaffa solpaneler och sänka elräkningen för mjölkgården.

Den kompletta leveransen innefattar:

Väre aurinkosähkö logo

Planering av genomförandet av solkraftverket.


Modellering av produktionen och investeringskalkyler.

Väre aurinkosähkö logo

Hjälp med tillstånds- och stödfrågor.


Leverans, installation, idrifttagande och anvisningar för användning av solenergisystemet.


Kontrollinspektioner.

Väre aurinkosähkö logo

Köp av solenergiproduktion som överskrider den egna förbrukningen.


Produktionsuppföljning, övervakning och underhåll av solkraftverket.

Väre Oy

Väre är ett energitjänstbolag för den nya tiden och en av Finlands största försäljare av elektricitet. Bolaget har cirka 250 000 kunder i hela Finland. Väre har som mål att vara föregångare som leverantör av kompletta energitjänster. Vi är ett elbolag som försöker sälja så lite elektricitet som möjligt. Vi erbjuder tjänster som gör det möjligt att märkbart minska energikostnaderna och koldioxidutsläppen.