Väre aurinkosähkö logo

Kuinka valitsen oikean määrän aurinkopaneeleita?

Mitoittamalla aurinkopaneelien määrän huolellisesti sähkön kulutukseesi nähden sekä optimoimalla asennuskulman ja -paikan katolla, voit tuottaa itse jopa 50% kuluttamastasi sähköstä.


 

Väre aurinkosähkö logo
Julkaisu: 28.4.2020 11:50

Kuinka valitsen oikean määrän aurinkopaneeleita?

Aurinkosähköjärjestelmän mitoitukseen vaikuttaa ennen kaikkea kaksi tekijää; kohteen aurinkosähkön tuotantopotentiaali (mahdollisuudet) ja sähkön kulutus (tarve). Tuotantopotentiaaliin vaikuttaa mm. lappeen suunta aurinkoon nähden, asunnon neliöt sekä paneelien asennukseen käytettävissä oleva tila katolla.


Tuotantomahdollisuudet riippuvat aurinkopaneeleille soveltuvasta pinta-alasta sekä paneelien suuntauksesta. Paras tuotanto saadaan, kun aurinkopaneelit on suunnattu etelään.


Aurinkopaneelit tulee asentaa paikkaan, johon aurinko paistaa vapaasti ilman varjostumia. Katolle mahtuvien paneelien määrään vaikuttaa myös katolla olevat lumiesteet, ilmanvaihtohormit, yms. esteet, jotka vaikuttavat paneelien sijoitteluun. Kun tiedetään aurinkopaneelien määrä ja suuntaus, voidaan niistä saatava energiantuotanto arvioida luotettavasti.


Kuinka paljon aurinkopaneelit tuottavat sähköä?


Yksi kysytyimmistä kysymyksistä on se, kuinka paljon aurinkopaneelit oikeasti tuottavat ja minkä verran niillä saadaan katettua omaa sähkön kulutusta sekä pienennettyä sähkölaskun loppusummaa.


Esimerkkilaskelma:


Suomalainen keskiverto 120 neliön omakotitalo sähkölämmityksellä kuluttaa arviolta noin 20 000 kilowattituntia sähköä vuodessa. Tyypillinen noin 16 paneelin (5 kWp) aurinkosähköjärjestelmä tuottaa etelään päin suunnattuna vuodessa reilut 4000 kilowattituntia sähköä. Tässä esimerkissä aurinkopaneelit leikkaisivat siis reilun viidenneksen omakotitalon sähkölaskusta, mikäli aurinkopaneeleiden tuotanto sattuu kulutuksen kanssa pääsääntöisesti samaan aikaan.Aurinkovoimalan päivätuottoarvio
Aurinkopaneelien tuottaman sähkön määrä verrattuna sähkönkäyttöön ja -hintaan vuorokauden ajalta


Aurinkosähköjärjestelmän oikea mitoitus on tärkeää


Paras taloudellinen hyöty aurinkosähkötuotannosta saadaan, kun sillä korvataan omaa sähkön kulutusta. Tällöin tuotanto pienentää sähkön hankintakustannuksia niin ostosähkön, sähkönsiirron kuin niistä maksettavien verojenkin osalta. Mikäli tuotantoa tulee yli oman sähkönkulutuksen, saa verkkoon myydystä energiasta markkinahinnan mukaisen hyvityksen. Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa kuitenkin mitoittaa niin, että sen tuottamasta energiasta suurin osa menee omaan käyttöön. Esimerkiksi sähkölämmittäjälle on luonnollista asentaa enemmän aurinkopaneeleita kuin kaukolämpökiinteistöön. Lisäksi mahdolliset sähkönkäytön muutokset tulevaisuudessa, esimerkiksi sähköauton hankinnasta johtuen, kannattaa huomioida suunniteltaessa aurinkovoimalan hankintaa.


Aurinkosähköstä saataviin tuottoihin vaikuttaa lisäksi sähkön hinnan kehitys tulevaisuudessa. Sähkön hinnan noustessa myös aurinkopaneeleista saatava tuotto kasvaa. Aurinkosähkön ympärille on tullut myös erilaisia tuotteita ja palveluita, jotka vaikuttavat asiakkaan aurinkotuotannosta saamiin hyötyihin. Näiden sisältöön kannattaa kuitenkin tutustua huolella ennen hankintaa, jotta tietää onko niistä saatava hyöty oikeasti itselle merkityksellinen. Esimerkiksi useiden järjestelmämyyjien tarjoamat verkko- tai virtuaaliakkupalvelut voivat antaa suuremman hyvityksen verkkoon myydystä tuotannosta, mutta samalla edellyttää kalliimman sähkösopimuksen tekemistä. Asiakkaan kannattaakin aina tarkastella kokonaisuutta huomioiden myös mahdolliset vaikutukset sähkösopimuksiin. Usein palvelut, jotka eivät sido asiakasta esimerkiksi vaihtamaan sähkön myyjää, voivat tarjota hyviä lisäetuja aurinkovoimalan hankkijalle.