Tee
sopimus
tästä

Alkuperätiedot

Vuonna 2017 myymämme sähkön CO2-ominaispäästöt olivat 198 g/kWh.

Sähkön tuottamiseen käytetystä ydinpolttoaineesta syntyi jätettä 0,91 mgU/kWh.

Myymämme sähkö jakaantuu energialähteittäin seuraavasti:
– Turve ja fossiiliset energialähteet 32%
– Uusiutuvat energialähteet 35%
– Ydinvoima 33%